Wait on là gì

  -  

Trả lời: "Wait" với "await" cà nhị cùng sử dụng làm verb (cồn từ), riêng từ "wait" còn dùng có tác dụng noun, tuy thế biện pháp cần sử dụng của tất cả nhị khá khác nhau.Bạn đã xem: Wait on là gì

1. Await là rượu cồn trường đoản cú transitive sầu verb (ngoại động từ), tức thị theo sau là một direct object.

Bạn đang xem: Wait on là gì

Ví dụ:

- Two men are awaiting trial for the robbery.

Hai người bọn ông đã chờ đón toà xử về tội trộm.

Nếu biết một cthị xã sắp tới xẩy ra cho chính mình, dùng await nhỏng động từ expect.

Ví dụ:

- We knew that blizzard conditions awaited us in Boston.

Tôi biết là chứng trạng bão tuyết sẽ mong chờ Shop chúng tôi sống Boston.

2. Wait có thể làm intransitive sầu verb (nội cồn từ), theo sau không có object với theo sau vì preposition for. Hay có thể theo sau bời một đụng từ bỏ gồm khổng lồ. Nhưng wait cũng có thể làm cho một transitive sầu verb, theo sau là một trong những direct object.

Ví dụ:

- Wait your turn.

Xin đợi mang lại lượt mình.

- Hurry up! Everyone is waiting.

Lẹ lên! Mọi fan đang chờ bạn.

- Wait for me.

Xin chờ tôi.

- Are you waiting khổng lồ use the phone?

Quý Khách có ngóng cần sử dụng thiết bị điện thoại cảm ứng không?

- She paused, waiting for hlặng to lớn say something.

Cô ta ngưng một chút ít, đợi anh nói một điều gì.

Wait rất có thể theo sau bởi vì một adverb.

Ví dụ:

- Have you been waiting long? Yes, I’ve been waiting for twenty minutes.

Bạn đợi tôi tôi không? Lâu, tôi đợi bạn trăng tròn phút.

- I’m sorry khổng lồ have sầu kept you waiting. Tôi ăn năn đã phải đặt bạn mất công chờ.

Please wait in line. Xin xếp sản phẩm chờ.

- We are waiting for the rain lớn stop. (wait + for + to+ verb).

Chúng tôi sẽ đợi ttránh tạnh mưa.

Phân biệt:

- The soldiers awaited orders lớn advance.

Những fan bộ đội chờ lệnh tiến. (await + noun + lớn + verb)

- I’m waiting for my kiểm tra results. (wait + for + noun)

Tôi đang hóng tác dụng bài bác thi trắc nghiệm.

- I’m waiting to lớn hear the results. (khổng lồ wait + to + verb)

Sau wait có thể theo sau là 1 trong những infinitive verb gồm to lớn.

- The teacher is waiting for the students khổng lồ stop talking before he begins the lesson. (Sau wait for + sometoàn thân + khổng lồ vày something).

- We’re waiting for the prices to lớn go down before we buy a computer.

Chúng tôi canh cho giá máy vi tính hạ rồi mới sắm.

Thành ngữ: Wait tables: làm hầu bàn.

Ví dụ:

- I spent last summer waiting tables.

Htrần vừa qua tôi làm hầu bàn.

- Wait a minute!

Xin chờ một chút!

- She can hardly wait for the football game lớn start.

Cô ta lạnh lòng đợi cuộc chiến banh thai dục ban đầu.

- Dating will have sầu to wait until I get out of high school.

Phải học tập đến ngừng trung học rồi bắt đầu hẹn ra ngoài nghịch cùng với bạn trai/gái.

- What’s for dinner? Wait and see.

- What are you waiting for? Ask her out on a date!

Anh còn trông mong gì nữa? Hãy ngỏ lời mời cô ấy ra phía bên ngoài đùa đi chứ!

- Wait your turn.

Xem thêm: #Topic: Các Bạn Nghĩ Gì Về Fanservice Có Nghĩa Là Gì ? Fanservice Là Gì

Hãy ngóng cho lượt bản thân. Trong ngôi trường thích hợp này, wait làm transitive sầu verb theo sau là direct object turn)

- Just you wait.

Hãy hóng rồi đã biết. (doạ, thách thức)

=> Nghe bài Just You Wait trong phyên My Fair Lady bằng cách vào Google bấm chuột sản phẩm chữ “My Fair Lady soundtraông xã – Just you Wait”.

Thành ngữ: "Waiting in the wings": hóng mang đến lượt được vào vai trò.

Ví dụ:

- Several talented young players are waiting in the wings.

đa phần kịch sĩ trẻ cùng tài năng sẽ ngóng đưọc lựa chọn đóng góp thế vai thiết yếu,

- The tiger was lying in wait for the prey.

Con hổ ở rình mồi.

"Waiting room": Phòng ngóng.

Ví dụ:

- Your patients are in the waiting room, doctor.

Thưa chưng sĩ, người bệnh của chưng sĩ sẽ chờ trong chống hóng.

"On a waiting list": Có tên trong danh sách phần nhiều ngườì ngóng mang đến lượt đề được cung ứng các dịch vụ xuất xắc khám chữa (nlỗi mổ).

"Waiter": Cậu giao hàng.

"Waitress": Cô giao hàng.

3. Wait có thể cần sử dụng có tác dụng danh trường đoản cú.

Ví dụ: It’s a long wait.

Thật là 1 trong lần mong chờ lâu.

Tóm lại:

- Wait & await là nhị trường đoản cú nghĩa ko trọn vẹn như là nhau cùng phương pháp cần sử dụng khác biệt. Await là transitive sầu verb, nghĩa là theo sau nó là một trong những danh tự đứng làm direct object (he awaited her arrival), và thường là một trong danh từ trừu tượng (nlỗi await the results ngóng kết quả)

- Còn wait vừa là intransitive sầu vừa là transitive sầu verb, hay theo sau vị for (cùng tiếp theo sau là somebody hay something).

Ví dụ:

- We waited for a long time at the bus stop. (intransitive)

Anh ta đợi nghỉ ngơi trạm xe cộ buýt hơi thọ.

- It was a long wait. (noun)

Chờ thật là lâu.

Wait có thể theo sau do adverb tốt preposition.

Ví dụ:

- Have sầu you been waiting long (adverb)?

quý khách hàng đợi bao gồm thọ không?

Wait tuyệt sử dụng cùng với preposition for. Wait for + somebody or something khổng lồ vì something.

Ví dụ:

- He’s waiting for me to make a mistake.

Anh ta hóng tôi phạm lỗi.

"Wait your turn": (transitive sầu verb) Wait + object: Chờ cho lượt.

Như vậy wait rất có thể là 1 trong những intransitive sầu hay là 1 transitive verb.

- Await hay xuất xắc dùng vào vnạp năng lượng phong nghiêm chỉnh (formal).

Ví dụ:

- He is in custody awaiting trial.

Anh ta hiện giờ đang bị giam hóng ngày ra toà.

- Her lathử nghiệm novel was eagerly awaited.

Cuốn tiếu ttiết tiên tiến nhất của bà được phần nhiều người nóng lòng chờ đón.

Khi tả một chuyện sắp đến xẩy ra đến ai, sử dụng await.

Ví dụ:

- A warm welcome awaits all our guests.

Các quan tiền khách hàng được chào mừng nhiệt tình.

- He was awaiting her arrival.

Anh ta đợi đứa bạn tới.

Xem thêm: Danh Sách Các Khu Đô Thị Mới Ở Hà Nội, Các Dự Án Khu Dân Cư

Cô ấy đợi tác dụng kỳ thi.

Await: chờ đợi, thường xuyên theo sau hay do một danh trường đoản cú. Await instructions (chờ đón chỉ thị), results (chờ kết quả), a reply (chờ phúc đáp)