VỐN CHỦ SỞ HỮU TIẾNG ANH LÀ GÌ

  -  

Ngành kế toán tài bao gồm vẫn yên cầu một tổ ngũ nhân sự nhiều năng lực cùng với trình độ chuyên môn tiếng Anh giỏi. Ngoài Việc tiếp xúc trong các bước, vấn đề cai quản lí những sổ sách, chứng trường đoản cú, hóa đối kháng, thích hợp đồng, thuế má bằng giờ Anh cũng yên cầu người kế toán thù nên gồm một vốn giờ đồng hồ Anh xuất sắc.

Vì vậy, lúc này, Skype English mang tới cho chúng ta một bài viết tổng hợp lại những thuật ngữ hay được dùng trong chuyên ngành kế toán, hy vọng sẽ có lợi cho chúng ta.

Accounting entry: : cây viết toánAccrued expenses : giá thành nên trả Accumulated: : lũy kếAdvance clearing transaction: : quyết toán lâm thời ứngAdvanced payments khổng lồ suppliers : Trả trước bạn cung cấp Advances to employees : Tạm ứng Assets : Tài sản Assets liquidation: : tkhô nóng lý tài sảnBalance sheet : Bảng phẳng phiu kế toán thù Bookkeeper: : fan lập báo cáoCash : Tiền mặt Cash at bank : Tiền gửi bank Cash in hand : Tiền khía cạnh trên quỹ Cash in transit : Tiền vẫn chuyển Check & take over: : nghiệm thuCost of goods sold : Giá vốn bán sản phẩm Current assets : Tài sản lưu giữ cồn và đầu tư chi tiêu thời gian ngắn Current portion of Long-term liabilities : Nợ lâu dài mang đến hạn trả Deferred expenses : Ngân sách đợi kết đưa Deferred revenue : Người mua đưa tiền trước Depreciation of fixed assets : Hao mòn tài sản cố định hữu hình Depreciation of intangible fixed assets : Hoa mòn tài sản thắt chặt và cố định vô hình Depreciation of leased fixed assets : Hao mòn gia tài cố định và thắt chặt thuê tài chủ yếu Equity & funds : Vốn cùng quỹ Exchange rate differences : Chênh lệch tỷ giá chỉ Expenses for financial activities : túi tiền vận động tài chủ yếu Extraordinary expenses : Chi tiêu không bình thường Extraordinary income : Thu nhập không bình thường Extraordinary profit : Lợi nhuận không bình thường Figures in: millions VND : Đơn vị tính: triệu đ Financial rattiện ích ios : Chỉ số tài thiết yếu Financials : Tài bao gồm Finished goods : Thành phẩm tồn kho Fixed asset costs : Nguyên ổn giá bán gia sản cố định và thắt chặt hữu hình Fixed assets : Tài sản cố định General & administrative sầu expenses : giá cả thống trị công ty Goods in transit for sale : Hàng gửi đi chào bán Gross profit : Lợi nhuận tổng Gross revenue : Doanh thu tổng Income from financial activities : Thu nhập vận động tài chủ yếu Income taxes : Thuế thu nhập doanh nghiệp lớn Instruments & tools : Công nỗ lực, mức sử dụng vào kho Intangible fixed asset costs : Nguim giá bán gia tài thắt chặt và cố định vô hình Intangible fixed assets : Tài sản cố định vô hình Intracompany payables : Phải trả các đơn vị nội bộ Inventory : Hàng tồn kho Investment và development fund : Quỹ đầu tư phát triển Leased fixed asset costs : Nguim giá chỉ gia sản cố định thuê tài bao gồm Leased fixed assets : Tài sản cố định và thắt chặt thuê tài chủ yếu Liabilities : Nợ buộc phải trả Long-term borrowings : Vay dài hạn Long-term financial assets : Các khoản đầu tư tài chính lâu năm Long-term liabilities : Nợ dài hạn Long-term mortgages, collateral, deposits : Các khoản thế chấp vay vốn, ký kết cược, cam kết quỹ dài hạn Long-term security investments : Đầu tư hội chứng khoán lâu dài Merchandise inventory : Hàng hoá tồn kho Net profit : Lợi nhuận thuần Net revenue : Doanh thu thuần Non-business expenditure source : Nguồn ngân sách đầu tư sự nghiệp Non-business expenditure source, current year : Nguồn kinh phí sự nghiệp trong năm này Non-business expenditure source, last year : Nguồn kinh phí sự nghiệp năm ngoái Non-business expenditures : Chi sự nghiệp Non-current assets : Tài sản thắt chặt và cố định với đầu tư lâu năm Operating profit : Lợi nhuận tự hoạt động SXKD Other current assets : Tài sản lưu lại đụng khác Other funds : Nguồn ngân sách đầu tư, quỹ khác Other Long-term liabilities : Nợ dài hạn khác Other payables : Nợ khác Other receivables : Các khoản đề xuất thu không giống Other Short-term investments : Đầu tứ ngắn hạn khác Owners’ equity : Nguồn vốn chủ cài đặt Payables to lớn employees : Phải trả công nhân viên Prepaid expenses : giá cả trả trước Profit before taxes : Lợi nhuận trước thuế Profit from financial activities : Lợi nhuận tự vận động tài thiết yếu Provision for devaluation of stocks : Dự chống giảm ngay sản phẩm tồn kho Purchased goods in transit : Hàng cài đang đi trên phố Raw materials : Các nguyên liệu, vật liệu tồn kho Receivables : Các khoản buộc phải thu Receivables from customers : Phải thu của người tiêu dùng Reconciliation: : đối chiếuReserve sầu fund : Quỹ dự trữ Retained earnings : Lợi nhuận chưa phân pân hận Revenue deductions : Các khoản giảm trừ Sales expenses : Chi tiêu bán hàng Sales rebates : Giảm giá chỉ bán hàng Sales returns : Hàng phân phối bị trả lại Short-term borrowings : Vay thời gian ngắn Short-term investments : Các khoản đầu tư chi tiêu tài bao gồm ngắn hạn Short-term liabilities : Nợ thời gian ngắn Short-term mortgages, collateral, deposits : Các khoản thế chấp, ký cược, ký quỹ thời gian ngắn Tangible fixed assets : Tài sản thắt chặt và cố định hữu hình Taxes and other payables lớn the State budget : Thuế với những khoản buộc phải nộp nhànước Total assets : Tổng cộng gia tài Total liabilities & owners’ equity : Tổng cùng nguồn chi phí Trade creditors : Phải trả cho người chào bán Treasury stoông xã : Cổ phiếu quỹ Welfare và reward fund : Quỹ khen thưởng với phúc lợi Work in progress : Chi phí sản xuất marketing dnghỉ ngơi dang

*

Viết lời cảm ơn món quà trong tiếng Anh- Phần 1: Cảm ơn về món quà chu đáo – hành động tốt