Viện quy hoạch thiết kế nông nghiệp

  -  

Viện quy hoạch và xây dựng Nông nghiệp, nằm trong Bộ nông nghiệp & trồng trọt và trở nên tân tiến Nông thôn, được thành lập từ tháng 9 năm 1961. Trải qua hơn 50 năm xây dựng, củng cố, đổi mới, phạt triển, và hội nhập, Viện đang trở thành cơ quan nghiên cứu và tứ vấn hàng đầu trong lĩnh vực điều tra khảo sát, quy hoạch xây dựng nông nghiệp, và cách tân và phát triển nông thôn. Các tác dụng nghiên cứu giúp cơ bản, gửi giao tiến bộ kỹ thuật, xây dựng phát triển mô hình, cũng tương tự những nghiên cứu và phân tích về tổng quan lại và kim chỉ nan phát triển nông nghiệp – nông thôn, quy hoạch kiến thiết nông thôn mới của Viện đã góp phần không nhỏ tuổi vào sự nghiệp desgin nền nông nghiệp Việt Nam.

Bạn đang xem: Viện quy hoạch thiết kế nông nghiệp

Toàn Viện hiện tất cả hơn 400 cán bộ, nhân viên, trong số đó trên 60% có trình độ chuyên môn trên đh (tiến sỹ, thạc sỹ) về các lĩnh vực chuyên môn như thổ nhưỡng, trồng trọt, chăn nuôi, quy hoạch áp dụng đất, khiếp tế, quy hoạch nông nghiệp trồng trọt và nông thôn, đo đạc bạn dạng đồ, viễn thám, yêu thương mại, khí hậu, môi trường, thủy lợi, giao thông, xây dựng, … các cán cỗ có kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển nông nghiệp, nông thôn, đáp ứng công tác quy hoạch nông nghiệp & trồng trọt và gây ra nông làng mới.

Nhiệm vụ

1. Xây dựng những chương trình, dự án dài hạn, năm năm, hàng năm về phân vùng, quy hoạch, kiến tạo nông nghiệp và cách tân và phát triển nông xóm và tổ chức triển khai thực hiện sau khoản thời gian được cấp có quyền phê duyệt

2. Nghiên cứu đề tài, sản xuất nội dung, phương pháp quy hoạch và kiến thiết nông nghiệp; thâm nhập xây dựng những quy trình, quy phạm, định mức, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật ở trong phạm vi nghành nghề được giao.

3. Điều tra, xây dựng bạn dạng đồ thổ nhưỡng, review đất nông nghiệp, phiên bản đồ địa hình, phiên bản đồ địa chính, bạn dạng đồ thực trạng và bản đồ quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp.

4. Điều tra cơ bản về những lĩnh vực phục vụ sản xuất nông nghiệp trồng trọt và cải cách và phát triển nông thôn, gồm:

a) thực trạng sử dụng khu đất nông nghiệp;

b) thu xếp ổn định dân cư, làng mạc nghề nông thôn;

c) nấc độ áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật nông nghiệp;

d) kinh tế tài chính nông thôn, tình hình đầu tư chi tiêu cho cách tân và phát triển sản xuất và chi tiêu và sử dụng trong nông nghiệp, nông thôn; chi phí sản xuất, chế biến nông sản; tình trạng dự trữ sản phẩm nông nghiệp; các mô hình sản xuất, tài chính nông hộ, kinh tế trang trại.

5. Quy hướng và xây dựng nông nghiệp, nông xóm ở các lĩnh vực:

a) Quy hoạch tổng thể và toàn diện và quy hoạch vùng trở nên tân tiến trồng trọt, chăn nuôi.

b)Quy hoạch cải tiến và phát triển nông buôn bản mới, xây đắp các công trình xây dựng hạ tầng nông nghiệp, nông thôn.

Xem thêm: Tự Huyễn Là Gì - Nghĩa Của Từ Huyễn Hoặc

c) Quy hoạch cách tân và phát triển ngành nghề, thành phầm nông nghiệp, khu nông nghiệp technology cao.

d) Quy hoạch thực hiện đất những cấp theo lý lẽ của pháp luật.

6. Thành lập dự án chi tiêu phát triển sản xuất, vùng thêm vào nông nghiệp, di dân tái định cư; các công trình chế tạo hạ tầng nông thôn bắt đầu theo quy định.

7. Nghiên cứu và phân tích ứng dụng và trở nên tân tiến công nghệ, nghệ thuật viễn thám vào xây dựng bạn dạng đồ hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp; xây dựng các đại lý dữ liệu, tin tức khoa học, technology về quy hoạch và kiến tạo nông nghiệp; quản lý dữ liệu tin tức tổng hợp; theo dõi dịch chuyển sử dụng đất nntt và những tài nguyên có tương quan đến nông nghiệp; theo dõi tình tiết mùa màng, sâu bệnh hại cây cỏ phục vụ công tác làm việc quy hoạch và làm chủ ngành.

8. Support về phân vùng, quy hoạch, khảo sát, thiết kế, thẩm định dự án trong lĩnh vực quy hoạch, thiết kế nông nghiệp, nông thôn, về môi trường, review tác hễ môi trường, đối chiếu đất, nước theo quy định.

9. Gia nhập quy hoạch tổng cầm cố về gớm tế, làng mạc hội cùng xây dựng chế độ phát triển nông nghiệp nông thôn. Thâm nhập đào tạo, bồi dưỡng nguồn lực lượng lao động về các nghành nghề dịch vụ chuyên môn theo chức năng, trọng trách được giao.

Xem thêm: Xóa Google Crash Handler Là Gì, Cách Xóa Tiến Trình Googleupdate

10. Hợp tác quốc tế, liên doanh, links với các tổ chức, cá thể trong và ngoài nước về nghiên cứu khoa học tập và đưa giao công nghệ thuộc nghành nghề dịch vụ được giao theo chính sách của pháp luật.