Viện quy hoạch kiến trúc

  -  
Giới thiệuCác tổ chức đoàn thểĐơn vị trực thuộcHoạt động cơ quanTin tức - Sự kiệnQuản lý ISOLĩnh vực hoạt độngVBPL về xây dựng
*


- Viện trưởng: Hà Quang Trung.

- Viện phó: Dương Đức Cường.

Bạn đang xem: Viện quy hoạch kiến trúc

Chức năng:

Nghiên cứu khoa học, lập và điều chỉnh về lĩnh vực quy hoạch xây dựng, kiến trúc công trình, hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật; Khảo sát, điều tra phục vụ quy hoạch xây dựng, kiến trúc công trình,kiến trúc công trình,hệ thống hạ tầng kỹ thuật; giúp Giám đốc Sở xây dựng quản lý nhà nước về lĩnh vực quy hoạch xây dựng, kiến trúc công trình, hệ thống công trình kỹ thuật; hành nghề tư vấn xây dựng.

Nhiệm vụ, quyền hạn:

a) Xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động của Viện trình cấp thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện sau khi đựơc phê duyệt.

b) Tổ chức nghiên cứu và ứng dụng khoa hợc trong lĩnh vực quy hoạch xây dựng, kiến trúc công trình, hệ thống hạ tầng kỹ thuật, môi trường.

c) Thiết kế mẫu, thiết kế điển hình theo yêu cầu một số loại công trình xây dựng để áp dụng chung.

d) Phối hợp xây dựng văn bản quản lý, cơ chế, chính sách phát triển về quy hoạch xây dựng, kiến trúc công trình, hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật; thẩm định các đồ án quy hoạch, kiến trúc, hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật; tham gia phản biện các đồ án quy hoạch, kiến trúc, đánh giá chất lượng nghệ thuật kiến trúc; bồi dưỡng đào tạo nghiệp vụ hoạt động xây dựng.

e) Tích hợp, lưu trữ dữ liệu, tài liệu, thông tin chung về quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh.

f) Điều tra, khảo sát lập quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng.

g) Hành nghề hoạt động tư vấn xây dựng công trình thuộc các lĩnh vực công trình dân dụng, công nghiệp, hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật, nội ngoại thất công trình, giao thông, thủy lợi, gồm: Khảo sát xây dựng; lập dự án đầu tư; lập báo cáo kinh tế kỹ thuật; thiết kế bản vẽ thi công và lập dự toán; tư vấn quản lý dự án đầu tư; tư vấn đấu thầu; giám sát thi công; thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán.

Xem thêm: Tìm Hiểu Bất Động Sản Là Gì? Tìm Hiểu Về Bất Động Sản Và Các Đặc Trưng Cơ

h)Thực hiện chế độ báo cáo thống kê và kết quả hoạt động của viện trình cấp có thẩm quyền theo quy định của pháp luật .

i) Kế hoạch, biện pháp và tổ chức thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính thuộc lĩnh vực đựợc giao.

K) Quản lý nhân sự, tài chính, tài sản và cơ sở vật chất của viện theo quy định của pháp luật và phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc giám đốc sở xây dựng giao phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của viện.

Cơ cấu tổ chức;

a) Lãnh đạo: Viện trưởng và các Phó Viện trưởng.

- Viện trưởng là ngưòi đứng đầu Viện, chịu trách nhiệm trước giám đốc Sở Xây dựng và trước pháp luật về nhân sự, cơ sở vật chất, trang thiết bị và toàn bộ hoạt động của đơn vị;

- Phó Viện trưởng là người giúp việc cho Viện trưởng, đựơc Viện trưởng phân công một số lĩnh vực công tác, chịu trách nhiệm trước Viện trưởng và trước pháp luật về lĩnh vực được phân công: Khi Viện trưởng đi vắng, một Phó Viện trưởng được Viện trưởng ủy quyền điều hành các hoạt động của Viện;

Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật Viện Trưởng, Phó Viện trưởng thực hiện theo quy định hiện hành.

b) Các Phòng, bộ phận chuyên môn nghiệp vụ:

- Phòng hành chính - tổng hợp.

- Phòng Quản lý kỹ thuật - giám sát;

- Phòng dự án;

- Trung tấm nghiên cứu và thiết kế quy hoạch - kiến trúc xây dựng;

- Trung tâm khảo sát xây dựng và thí nghiệm.

Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưỏng, kỷ luật Trưởng phòng, phó Trưởng phòng, Giám đốc trung tâm và các chức danh khác thực hiện theo quy định hiện hành.

Xem thêm: Hiện Diện Thương Mại Là Gì, HiệN DiệN Thæ°Æ¡Ng MạI Lã  Gã¬

c) Biên chế:

- Biên chế của Viện do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định trong tổng số biên chế hành chính và sự nghiệp của sở Xây dựng;

- Căn cứ vào nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị, Viện trưởng được ký hợp đồng lao động theo quy định của Pháp luật.