Url Chính Sách Quyền Riêng Tư Facebook Là Gì

  -  

Không bất ngờ!

Chúng tôi sẽ chỉ thu thập, sử dụng và chia sẻ thông tin của bạn theo cách như được trình bày trong chính sách này.Bạn đang xem: Url chính sách quyền riêng tư facebook là gì

Bạn đang xem: Url chính sách quyền riêng tư facebook là gì


*

Chúng tôi sẽ bảo mật thông tin của bạn

Chúng tôi cam kết bảo mật và giữ an toàn cho dữ liệu cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi.

Bạn đang xem: Url chính sách quyền riêng tư facebook là gì

Cùng với các Điều khoản dịch vụ và Chính sách Cookie của chúng tôi, chính sách này giải thích cách chúng tôi thu thập và xử lý thông tin của bạn trên các trang web, ứng dụng di động và các dịch vụ khác của chúng tôi. Thỉnh thoảng chúng tôi sẽ xem xét chính sách này để luôn cập nhật thông tin. Nếu chúng tôi thực hiện thay đổi, chúng tôi sẽ đăng tải phiên bản mới nhất ở đây. Khi chúng tôi thực hiện các thay đổi đáng kể, chúng tôi sẽ cho bạn biết khi bạn truy cập vào dịch vụ của chúng tôi vào lần tới, hoặc bằng cách giao tiếp khác.

Bạn sẽ gặp cụm từ “dữ liệu cá nhân” rất nhiều lần trong chính sách này. Khi nói như vậy, chúng tôi muốn đề cập đến bất kỳ thông tin nào liên quan đến bạn như là một cá nhân có thể nhận dạng. Ví dụ như tài liệu này có thông tin có thể nhận biết bạn như tên, chi tiết liên lạc, hành trình chuyến đi, địa chỉ giao thức inte(“IP”), chuỗi cookie hoặc ID thiết bị của bạn, cũng như thông tin có thể không tự nhận dạng bạn, nhưng những thông tin mà chúng tôi lưu trữ cùng với những thông tin nhận dạng đó, như cách bạn sử dụng các dịch vụ của chúng tôi hoặc quốc gia mà bạn lưu trú khi bạn thực hiện điều đó.

Chúng tôi sẽ chỉ biện hộ cho bản thân mình, do đó chính sách này không bao gồm việc bất kỳ hãng hàng không, đại lý du lịch trực tuyến, khách sạn, công ty cho thuê xe hoặc công ty du lịch nào khác (gọi là “Nhà cung cấp du lịch”) mà chúng tôi khắc họa thu thập hoặc sử dụng thông tin của bạn. Điều đó có nghĩa là khi bạn đặt vé với Nhà cung cấp du lịch, thông tin của bạn sẽ do họ xử lý theo chính sách về quyền riêng tư cũng như các điều khoản và điều kiện của riêng họ. Nhưng đừng lo lắng, chúng tôi sẽ luôn cung cấp cho bạn đường liên kết để bạn có thể đọc nội dung trước khi đặt vé.

Chúng tôi chỉ sử dụng thông tin của bạn nếu bạn cho phép chúng tôi, nếu cần thiết để cung cấp các dịch vụ mà bạn yêu cầu, nếu cần thiết để thực hiện hoặc tuân theo các quyền hoặc nghĩa vụ pháp lý, hoặc nhằm mục đích kinh doanh thông thường được đề cập trong chính sách này.

Xem thêm: “ Trợ Lý Giám Đốc Tiếng Anh Là Gì, Trợ Lý Giám Đốc Tiếng Anh Là Gì

Khi chúng tôi cần cung cấp các dịch vụ của chúng tôi hoặc tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện thỏa thuận mà bạn đã – hoặc đang – thực hiện, như đặt vé với chúng tôi hoặc Nhà cung cấp du lịch.Ðảm bảo bạn có thể truy cập và sử dụng dịch vụ của chúng tôi trên thiết bị cụ thể của bạn, ví dụ như bằng cách thay đổi cách chúng tôi hiển thị thông tin cho bạn theo loại thiết bị của bạn;Đưa ra kết quả theo yêu cầu tìm kiếm của bạn, ví dụ như cung cấp cho bạn danh sách các lựa chọn chuyến bay, khách sạn hoặc thuê xe phù hợp nhất với yêu cầu của bạn;Nếu bạn chọn Nhà cung cấp du lịch mà bạn muốn đặt vé với họ:chuyển bạn đến nền tảng cùng với bất kỳ dữ liệu cần thiết nào để cho phép họ nhận biết bạn và lựa chọn du lịch mà bạn đã chọn trên Skyscanner, bao gồm dữ liệu về trình duyệt hoặc thiết bị của bạn và chi tiết tìm kiếm du lịch của bạn; hoặctạo điều kiện thuận lợi để hoàn tất đặt vé trong dịch vụ của chúng tôi, công việc này sẽ bao gồm việc thu thập và chuyển đến Nhà cung cấp du lịch đó mọi thông tin cần thiết để cho phép họ xử lý đặt vé, bao gồm chi tiết liên lạc, thông tin hộ chiếu hoặc nhận dạng của bạn, và chi tiết thanh toán;Hồi âm thư từ mà bạn gửi cho chúng tôi như qua trung tâm hỗ trợ dịch vụ khách hàng của chúng tôi hoặc trên truyền thông xã hội;Hiển thị nội dung nhận xét, hình ảnh và bất kỳ nội dung và phương tiện nào khác mà bạn gửi đến Skyscanner hoặc tải lên Dịch vụ Skyscanner (chúng tôi gọi điều này là “Nội dung của Người dùng”), và cung cấp cho bạn nhiều công cụ để quản lý và xóa bỏ nội dung này; vàDuy trì và quản lý tài khoản, nếu bạn tạo tài khoản với chúng tôi, và đảm bảo rằng tài khoản luôn được cập nhật và có thể truy cập;

Mục đích an ninh và phòng ngừa gian lận, ví dụ như lưu giữ các nhóm thông tin thanh toán của bạn như 4 số cuối trong thẻ tín dụng và địa chỉ IP của bạn để ghi chép nguồn gốc có thể của khoản tiền thanh toán, hoặc để bảo vệ dịch vụ của chúng tôi không bị lạm dụng từ API hoặc từ các đại lý phần mềm tự động. Nhằm những mục đích này, chúng tôi có thể tự động có những quyết định về bạn mà có thể khiến chúng tôi hoặc Nhà cung cấp du lịch mà bạn đang đặt vé chặn việc mua bán.Nhận biết và khắc phục lỗi với dịch vụ của chúng tôi hoặc các phạm vi cần cải thiện qua việc sử dụng thông tin như loại trình duyệt, hệ điều hành, thông tin vị trí và ngôn ngữ và hoạt động chung trên trang cùng với bất kỳ phản hồi nào mà thỉnh thoảng bạn có thể gửi cho chúng tôi;Cung cấp cho bạn dịch vụ khách hàng hoặc dịch vụ hỗ trợ liên quan đến bất kỳ vấn đề nào mà bạn nêu lên hoặc những vấn đề mà bạn có thể gặp phải trong khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Ví dụ như tuy cuối cùng Nhà cung cấp du lịch chịu trách nhiệm về bất kỳ vấn đề nào mà bạn có thể có với chuyến bay, khách sạn hoặc dịch vụ du lịch khác mà bạn đã đặt chỗ thông qua Skyscanner, nếu bạn hoặc Nhà cung cấp du lịch liên hệ với chúng tôi về vấn đề đặt chỗ của bạn, chúng tôi sẽ cần sử dụng một số dữ liệu cá nhân của bạn để có thể hỗ trợ bạn;Tìm hiểu và đánh giá cách thức, thời điểm và lý do mọi người sử dụng Skyscanner để cung cấp, đánh giá, cải thiện và tối ưu việc cung cấp dịch vụ của chúng tôi. Ví dụ:theo dõi số lượng người sử dụng truy cập vào, hoặc đặt vé với Nhà cung cấp du lịch và chi tiết về các lựa chọn du lịch liên quan được chọn để ghi chép tài liệu và phân tích kinh doanh;phân tích ở mức độ tổng hợp những nhóm người dùng khác nhau có thể đang xem hoặc nhấp vào trong dịch vụ của chúng tôi để hiểu rõ hơn về các tính năng hoặc chức năng phổ biến hơn hoặc hữu ích hơn những loại khác;xem xét và tiết chế bất kỳ Nội dung người dùng mà bạn tải lên Dịch vụ Skyscanner;chạy thử nghiệm A/B hiển thị các phiên bản dịch vụ của chúng tôi xen kẽ với các nhóm người dùng khác, để đánh giá tác động tích cực hoặc tiêu cực của những thay đổi đó lên trải nghiệm dịch vụ của người dùng. Ví dụ như chúng tôi có thể thay đổi tình trạng nổi bật của nút, màu hoặc vị trí của nó cho những người dùng khác nhau truy cập vào trang của chúng tôi để giúp chúng tôi hiểu rõ cách giúp dịch vụ của chúng tôi dễ sử dụng hơn hoặc thu hút sự chú ý của người dùng có hiệu quả hơn đến các thông tin có liên quan và quan trọng nhất; vàđánh giá hiệu quả giao tiếp của chúng tôi qua việc ghi chép và phân tích liệu các email mà chúng tôi gửi đến bạn có được mở đọc không.Cá nhân hóa trải nghiệm của bạn về dịch vụ của chúng tôi để đảm bảo trải nghiệm của bạn trên Skyscanner hữu ích, hiệu quả và thích hợp nhất có thể. Ví dụ:chúng tôi sẽ sử dụng cookie để nhớ các ưu tiên ngôn ngữ và tiền tệ của bạn và cũng có thể cá nhân hóa trải nghiệm của bạn bằng cách làm nổi bật hoặc đề nghị thông tin hoặc lựa chọn du lịch nhất định mà chúng tôi tin rằng phù hợp với bạn dựa trên lịch sử tìm kiếm trên Skyscanner và sử dụng dịch vụ của chúng tôi;nếu bạn đề nghị chúng tôi gửi bản tin hoặc tài liệu tiếp thị cho bạn, chúng tôi có thể đáp ứng yêu cầu về thời gian hoặc nội dung cho thấy những điều chúng tôi tin rằng có lợi nhất cho bạn như bằng cách sử dụng thông tin mà bạn tìm kiếm gần đây về chuyến bay ở Barcelona để gợi ý chúng tôi tìm hiểu xem bạn có muốn tìm kiếm một khách sạn ở Barcelona;chúng tôi có thể sử dụng thông tin địa điểm để dự đoán sân bay mà bạn có thể muốn khởi hành hoặc trở về lại; vàViệc cá nhân hóa trải nghiệm của bạn giúp chúng tôi tạo ra một hồ sơ và khung thời gian cho hoạt động của bạn trên các dịch vụ của chúng tôi. Tuy nhiên, chúng tôi cẩn trọng đảm bảo rằng các hoạt động của chúng tôi không tạo bất kỳ hồ sơ nào hoặc tự động có bất kỳ quyết định nào có thể có bất kỳ ảnh hưởng pháp lý hoặc đáng kể nào khác đến bạn.Chúng tôi có thể sử dụng dữ liệu của bạn để hướng dẫn máy học các thuật toán nhằm giúp chúng tôi cá nhân hóa Dịch vụ. Chúng tôi sẽ không sử dụng thông tin nhận dạng trực tiếp như thông tin liên lạc hoặc dữ liệu thanh toán của bạn cho những mục đích này.Thông báo về quyết định kinh doanh mang tính chiến lược thông qua việc tạo cơ sở dữ liệu tổng hợp từ các dữ liệu ẩn danh, cho phép chúng tôi có cái nhìn hữu ích hơn về quy luật hoặc xu hướng trong ngành du lịch. Ví dụ như chúng tôi có thể sử dụng dữ liệu tìm kiếm để theo dõi nhu cầu đối với các điểm đến và chắc chắn rằng các lựa chọn giá vé và du lịch mà chúng tôi hiển thị cho người dùng của mình luôn có sẵn qua dịch vụ của chúng tôi. Thông tin này cũng hữu ích đối với Nhà cung cấp du lịch vì cho phép họ nhận biết các lộ trình hoặc địa điểm mới được nhiều người yêu cầu và đảm bảo họ đang đem đến cho khách hàng các mức giá cạnh tranh.Liên lạc với bạn để mời bạn tham gia nghiên cứu thị trường xác thực.

Nếu chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn dựa trên quyền lợi hợp pháp, chúng tôi sẽ chỉ thực hiện điều này nếu quy trình xử lý thích hợp, đầy đủ và giới hạn những gì cần thiết cho mục đích mà thông tin được thu thập. Và tất nhiên, chúng tôi sẽ luôn đảm bảo quyền lợi hợp pháp của chúng tôi không làm ảnh hưởng một cách bất công đến quyền lợi và sự tự do của chính bạn.

gửi cho bạn email về các dịch vụ mà bạn yêu cầu như Thông báo giá;gửi cho bạn những thông tin tiếp thị trực tiếp qua email, thông báo nhanh hoặc phương tiện khác nếu bạn đồng ý điều đó;lưu giữ các cookie nhất định trên thiết bị của bạn, nếu điều đó cần phải có ý kiến đồng ý; vàghi chép và đánh giá ý kiến phản hồi của bạn nếu bạn đồng ý tham gia thử nghiệm từng người dùng.

Nếu chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn chỉ dựa trên sự đồng ý của bạn, bạn có thể hủy bỏ sự đồng ý này vào bất kỳ lúc nào hoặc bằng chức năng trong tính năng sản phẩm thích hợp hoặc bằng cách liên lạc với chúng tôi.

Xem thêm: Đồng Phân Là Gì - Đồng Phân Cấu: Định Nghĩa Và Ví Dụ

Chúng tôi có thể cần lưu giữ và sử dụng thông tin của bạn liên quan đến các yêu cầu pháp lý, hoặc để chấp hành, điều hành và kiểm toán. Ví dụ như chúng tôi có thể lưu giữ thông tin nếu luật pháp yêu cầu, hoặc nếu lệnh của tòa án hoặc cơ quan quản lý buộc chúng tôi phải lưu giữ. Ngoài ra, khi bạn thực hiện bất kỳ quyền tiếp cận, sửa đổi hoặc xóa dữ liệu cá nhân của bạn một cách hợp pháp và thích hợp mà bạn có, chúng tôi có thể yêu cầu tài liệu nhận dạng và xác minh từ bạn để xác nhận nhận dạng của bạn.