Trial balance là gì

  -  

Cung cấp cho đọc tin về quá trình kế tân oán lập Bảng phẳng phiu demo và tự kia lập các Báo cáo tài chính

*

Thông tin nguồn vào cho quá trình lập báo cáo tài chính là lên tiếng về những nhiệm vụ kinh tế tài chính (Business Transactions). Quy trình lập report tài chính có 4 bước cơ bản: Thu thập chứng từ (Documenting), Ghi dấn biết tin kế toán thù (Recording), Tổng phù hợp đọc tin (Summarising), Trình bày công bố (Presenting).

Bạn đang xem: Trial balance là gì

Tại bước tổng hợp đọc tin, sau khoản thời gian phản ảnh những tài khoản khớp ứng từ bỏ sổ sách ghi dấn ban đầu (Books of prime entry) lên sổ dòng (Ledgers), kế toán thù đang tổng phù hợp dữ liệu và trình bày ban bố lên bảng phẳng phiu test (Trial Balance). Bảng bằng phẳng test (Trial Balance) là các đại lý để kế toán thù lập và trình diễn những report tài thiết yếu (Financial Statements).

Phạm vi bài học kinh nghiệm tiếp sau đây đã tập trung vào quy trình tự Bảng bằng vận thử (Trial Balance) nhằm kế toán lập những báo cáo tài bao gồm (Financial Statements).

I. Mục tiêu

Bảng phẳng phiu demo (The trial balance)Chuẩn bị báo cáo tài chủ yếu trường đoản cú bảng bằng vận thử (Preparing financial statements from trial balance)

II. Nội dung

1. Bảng cân đối demo (The Trial Balance)

Bảng phẳng phiu test (Trial balance) là danh sách tập thích hợp những thông tin tài khoản trên sổ chiếc (Ledgers accounts) được trình diễn dưới dạng 2 cột Nợ (Debit) cùng Có (Credit).Trên bảng bằng vận test, Tổng mặt Nợ (Total Debits) = Tổng mặt Có (Total Credits)lấy một ví dụ về bảng bằng vận thử:
*
Quy trình lập bảng bằng vận thử:

*

Bước 1: Tập thích hợp những thông tin tài khoản sổ cái (Collecting ledger accounts)

Cách 2: Cân đối những thông tin tài khoản sổ dòng (Balancing ledger accounts)

Sau khi tập hợp những tài khoản sổ chiếc, kế tân oán vẫn tiến hành: Cộng tổng hai bên Nợ với Có của mỗi đầu tài khoản cùng thực hiện kiểm soát và điều chỉnh phẳng phiu trên những tài khoản kia làm thế nào cho Tổng Nợ = Tổng Có.

Xem thêm: Tetomu Tên Thật Là Gì - Heroine Or Heroin Số 11 Takemi Tên,

lúc bằng phẳng các thông tin tài khoản sẽ có các trường phù hợp sau:

Tổng Nợ = Tổng Có: ko triển khai điều chỉnhTổng Nợ > Tổng Có: thông tin tài khoản có số dư NợTổng Có > Tổng Nợ: tài khoản gồm số dư Có

Ví dụ:

*

Tài khoản bao gồm trên có số dư Nợ là $2,000.

Số dư Nợ kỳ này sẽ được chuyển sang kỳ sau là khoản dư Có thời điểm đầu kỳ (Balance b/d = Opening balance)

Đối cùng với các thông tin tài khoản gồm số dư cuối kỳ bên Có thì được ghi dấn ngược lại.

Cách 3: Tập phù hợp những số dư (Collecting the balances)

Sau Khi những thông tin tài khoản được bằng vận, kế tân oán tập đúng theo cùng lên danh sách số dư những tài khoản. Danh sách này được Call là bảng cân đối thử (trial balance).

Xem thêm: Hệ Sinh Thái Thủy Vực Là Gì, Vòng Đời Của Nước, The Water Cycle, Vietnamese

Bước 4: Xử lý những khoản ko bằng phẳng thân Nợ và Có (Test the accuracy of the double entry accounting records)

Bảng bằng vận thử có thể được áp dụng để kiểm tra sự đúng đắn của Việc ghi nhận các nghiệp vụ kế toán thù. Nếu phía 2 bên Nợ và Có chênh lệch thì chắc chắn rằng lỗi gây ra vào câu hỏi ghi dìm những thông tin tài khoản.Tuy nhiên bảng cân đối demo không chỉ ra được phần nhiều lỗi sau:
*

Chữa lỗi trên Bảng cân đối thử:

Mtại một tài khoản trong thời điểm tạm thời (suspense account) để ghi nhận các khoản không cân đốiKế tân oán vẫn soát sổ lại để tìm thấy các lỗiChuẩn bị nhật ký kết (a journal) để trị lỗi bằng phương pháp ghi thừa nhận vào thông tin tài khoản tạm thời với các tài khoản gồm lỗi khớp ứng khác

Ví dụ:

A payment of $1,234 for a telephone bill is correct entered in the cash book but debited to lớn telephone tài khoản as $1,243.

Lỗi:

Dr. Telephone a/c 1,243

Cr. Cash 1,234

Cr. Suspense a/c 9

Chữa lỗi:

Dr. Suspense a/c 9

Cr. Telephone a/c 9

2. Chuẩn bị report tài chủ yếu từ bảng cân đối demo (Preparing Financial Statements from Trial Balance)

a. Báo cáo tác dụng vận động sale (Statement of Profit or Loss)

- Báo cáo kết quả hoạt động khiếp doanh:Là báo cáo tài bao gồm tổng vừa lòng, trình bày tài năng sinh lời với yếu tố hoàn cảnh hoạt động marketing của doanh nghiệp

- Lập Báo cáo kết quả chuyển động marketing (SPL) trường đoản cú Bảng bằng vận thử:

Kế toán thù sử dụng tài khoản “Xác định kết quả khiếp doanh” (P/L a/c hoặc SPL) nhằm tổng hòa hợp những thông tin tài khoản liên quan cho Thu nhập (Income) với túi tiền (Expenses)
*
Các thông tin tài khoản liên quan mang đến Thu nhập với Ngân sách mặt khác thời điểm cuối kỳ được kết gửi vào tài khoản “Xác định tác dụng kinh doanh”
*
Các tài khoản tương quan đến Thu nhập cùng Chi tiêu không có số dư cuối kỳ

- Ví dụ:

*

b. Bảng bằng vận kế toán (The statement of financial position/ Balance sheet)

- Bảng bằng vận kế toán: Là một báo cáo tài thiết yếu sống một thời điểm nhất quyết, nắm tắt ngắn thêm gọn về các gì nhưng doanh nghiệp lớn có/download (gia tài - Assets) với các gì nhưng công ty lớn nợ (những số tiền nợ - Liabilities) ở 1 thời điểm duy nhất định

- Lập Bảng cân đối kế toán thù (BS) từ bỏ Bảng cân đối thử:

Kế tân oán tập hòa hợp số dư của các thông tin tài khoản tương quan đến Tài sản và Nợ nên trả theo 2 cột Nợ cùng Có nlỗi bên trên Bảng bằng vận thửĐối cùng với các thông tin tài khoản có ảnh hưởng tác động cho tới Nguồn vốn (Capital): “Rút ít vốn” (Drawings) với “Xác định tác dụng gớm doanh” (SPL), kế tân oán triển khai kết chuyển sang trọng thông tin tài khoản Nguồn vốn như sau:
*
*
*
Sau Khi tập hòa hợp những số dư, ta có được Bảng bằng phẳng kế toán

- Ví dụ: