Trân trọng kính mời tiếng anh là gì

  -  

Trước không còn, công ty chúng tôi xin trân trọng cảm ơn Anh/Chị sẽ tđắm say gia vào lịch trình tuyển dụng của Shop chúng tôi Shop chúng tôi.Quý khách hàng sẽ xem: Trân trọng kính mời tiếng anh

First of all, we would like lớn thank you for your participation in our recruitment program.

Bạn đang xem: Trân trọng kính mời tiếng anh là gì

Chúng tôi xin trân trọng kính mời Anh/Chị cho tđê mê gia soát sổ về kỹ năng và kiến thức trình độ chuyên môn trên đơn vị chúng tôi cùng với nội dung như sau:

We would like to invite you lớn participate in the kiểm tra of professional knowledge in our company with the following content:

Vị trí tuyển chọn dụng/Position:..............................................................................................................

Thời gian/Time:...............................................................................................................................

Địa điểm/Location:.........................................................................................................................

Rất mong muốn Anh/Chị thu xếp thời hạn tmê man gia. Trường phù hợp Anh/Chị cần thiết thu xếp được thời hạn, xin vui mắt tương tác lại công ty chúng tôi theo số năng lượng điện thoại/địa chỉ bên trên nhằm chứng thực lại.

Xem thêm: Phòng Nghiệp Vụ Tiếng Anh Là Gì ? Phòng Nghiệp Vụ Tiếng Anh Là Gì

I hope you have time khổng lồ attend. If you can not arrange the time, please contact us at the above sầu telephone number / address for confirmation.

Trân trọng kính chào!

Best Regard!

TRƯỞNG PHÒNG NHÂN SỰ

HUMAN RESOURCES MANAGER

(ký kết, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

(sign, full name, stamp)

THƯ MỜI

Kính gửi:……………………………………………………………………

Trước hết, chúng tôi xin trân trọng cảm ơn Anh/Chị đang tsay mê gia vào công tác tuyển dụng của công ty chúng tôi chúng tôi.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Trong Đó Tiếng Anh Là Gì ? Ví Dụ Cách Sử Dụng Từ Này?

Chúng tôi xin trân trọng kính mời Anh/Chị đến tyêu thích gia khám nghiệm về kỹ năng chuyên môn tại đơn vị Cửa Hàng chúng tôi với ngôn từ nhỏng sau:

Vị trí tuyển dụng.............................................................................................................................

Thời gian:.........................................................................................................................................

Địa điểm:..........................................................................................................................................

Rất ý muốn Anh/Chị thu xếp thời gian tsi mê gia. Trường đúng theo Anh/Chị cần thiết thu xếp được thời gian, xin sung sướng liên hệ lại chúng tôi theo số điện thoại/cửa hàng trên nhằm xác nhận lại.