Tờ Trình Phê Duyệt Nhiệm Vụ Quy Hoạch

  -  
Tên thủ tục Thủ tục thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 (Lập mới và điều chỉnh) Lĩnh vực Quy hoạch xây dựng, kiến trúc (XD) Cơ quan thực hiện

UBND huyện (thành phố, thị xã)

Cách thức thực hiện

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của cơ quan UBND huyện (thành phố, thị xã) hoặc qua đường bưu điện.

Bạn đang xem: Tờ trình phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch

- Nhận kết quả giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của cơ quan UBND huyện (thành phố, thị xã) hoặc qua đường bưu điện.

Đối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân Trình tự thực hiện

Bước 1. Tổ chức nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện tới Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại UBND huyện (thành phố, thị xã).

- Người đến nộp hồ sơ, phải xuất trình giấy chứng minh nhân dân, kèm theo giấy giới thiệu hoặc giấy ủy quyền của cơ quan, tổ chức đề nghị giải quyết.

Bước 2. Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.

- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện theo quy định.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Theo giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng ngày thứ 7.

Bước 3. Nhận kết quả giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nằm trong UBND huyện (thành phố, thị xã). 

Thời hạn giải quyết

07 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ

Phí Lệ Phí

Không

Thành phần hồ sơ

* Đới với nhiệm vụ quy hoach lập mới:

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Tờ trình đề nghị thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch của chủ đầu tư (Bản chính)

+ Thuyết minh nhiệm vụ quy hoạch

+ Sơ đồ vị trí khu vực quy hoạch trích từ quy hoạch phân khu hoặc quy hoạch chung đã được phê duyệt theo tỷ lệ thích hợp và bản đồ ranh giới, phạm vi nghiên cứu, quy mô khu vực lập quy hoạch chi tiết.

Xem thêm: Từ Điển Anh Việt " General Affair Là Gì ? Nghĩa Của Từ General Affairs Department Là Gì

+ Quyết định cho phép khảo sát lựa chọn địa điểm lập quy hoạch (bản sao hoặc bản sao công chứng).

+ Quyết định (bản sao hoặc bản sao công chứng) lựa chọn đơn vị tư vấn thiết kế về quy hoạch xây dựng của cấp có thẩm quyền kèm theo hồ sơ năng lực của đơn vị và chứng chỉ hành nghề của chủ trì đồ án và các bộ môn có liên quan.

+ Văn bản lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư có liên quan về nhiệm vụ quy hoạch (bản sao hoặc bản sao có chứng thực).

+ Dự thảo văn bản thẩm định và quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch.

* Đối với nhiệm vụ quy hoạch điều chỉnh:

Thành phần hồ sơ như đối với lập mới nhưng nêu rõ nội dung điều chỉnh, ngoài ra phải nộp thêm hồ sơ quy hoạch đã được phê duyệt (bản vẽ và các văn bản liên quan)

Số lượng bộ hồ sơ 01 bộ Yêu cầu - điều kiện

- Khi cần thiết sẽ liên hệ với chủ đầu tư và đơn vị liên quan đi kiểm tra thực địa.

- Trường hợp phải xin ý kiến góp ý của các cơ quan liên quan thì thời gian thẩm định, phê duyệt là 7 ngày làm việc kể từ ngày UBND huyện (thành phố, thị xã) nhận được ý kiến trả lời của các cơ quan xin ý kiến.

Căn cứ pháp lý

- Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014.

Xem thêm: Cập Nhật Bản Đồ Hành Chính Quận Hà Đông Khổ Lớn Năm 2021, Bản Đồ Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội

- Luật Quy hoạch đô thị ngày 17 tháng 6 năm 2009.

Biểu mẫu đính kèm Kết quả thực hiện

Văn bản thẩm định nhiệm vụ quy hoạch và Quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch.