TO SOME EXTENT LÀ GÌ

  -  

Written by Ptran . Published on 16 Tháng 8 2012. Posted in General English. Lượt xem: 9787

Gửi Email bài bác này

 Công nghiệp thông báo đã và vẫn là 1 trong lựa chọn nghề nghiệp và công việc lôi cuốn so với nhiều người trẻ. Tìm gọi triển vọng về nghề này tại Úc với học một số trong những giải pháp diễn đạt vào giờ đồng hồ Anh thông qua đoạn hội thoại bên dưới.Bạn sẽ xem: To some extent là gì

Dave sầu Bowley là chuyên gia tư vấn công nghệ biết tin trên Melbourne. Chulặng ngành của anh là thiết kế cùng lập trình sẵn khối hệ thống technology lên tiếng. Anh gồm bằng kỹ sư về Công nghệ Thông tin với dịch vụ thương mại tự Đại học tập Monash và thao tác làm việc trong lĩnh vực này hơn chục năm vừa qua.quý khách hàng vẫn xem: To some extent nghĩa là gì

Anh cho biết ngành technology biết tin trên Australia cải cách và phát triển chậm lại tí chút trong thời gian qua mặc dù vẫn còn đó không hề ít cơ hội bài toán làm trên phía trên. Anh khulặng chúng ta tphải chăng mong mỏi thao tác làm việc trong ngành này là buộc phải thông thạo chuyên môn, mặc dù tài năng tiếp xúc không hề thua kém phần quan trọng đặc biệt.

Bạn đang xem: To some extent là gì


*

Dave Bowley

WORKING AS AN IT CONSULTANT IN AUSTRALIA

Working in the Information Technology industry has been an attractive career choice for many young people for years. So what does it take khổng lồ become an IT consultant in Australia?

Dave Bowley from Melbourne is a senior IT consultant specialising in programming and IT system thiết kế. He has a Bachelor"s degree in IT & Business from Monash University and has been working in the IT industry for more than a decade.

He says that the IT industry in nước Australia has quietened down a bit in recent times, but there are still a lot of opportunities out there. His top advice for young people who want to break into the industry is that technical skills might be crucial, but communication skills are also very important.

DAVE BOWLEY: I’m an IT consultant, so I get to vày quite a few roles. So those roles could be anything from computer programming to designing IT systems, lớn IT tư vấn to lớn writing documentation, it really depends on who the client is và what I’m required khổng lồ bởi vì.

LILY YAN: So why did you choose lớn get inlớn this industry at (in) the first place? Why did you choose khổng lồ study IT?

DAVE BOWLEY: I think at the time that I started studying IT, it was quite a burgeoning industry. There was a lot of opportunities in IT, relatively good money as well, & fairly easy khổng lồ bởi vì as well for someone who has been brought up on computers. So, yeah, it was an easy choice, I think.

LILY YAN: So what bởi you think of the IT industry now, as it is, compared lớn, lượt thích, a few years ago when you started?

DAVE BOWLEY: It’s certainly quietened down a little bit. It’s not as lucrative sầu as it used lớn be. But the money is still good in the industry, so, yeah, it’s still a good place khổng lồ be.

LILY YAN: Is that a difficult industry to get in(to) now, lượt thích is it getting really competitive sầu, lượt thích you need to have really high qualifications and good experience, or, is that still a lot of opportunities there?

DAVE BOWLEY: I think there’s still a lot of opportunities there, but you have khổng lồ be lucky khổng lồ a certain extent. But certainly the more you can vì chưng khổng lồ maximise your chances of getting a good job… lượt thích the better your qualifications are, the better your practical experience, the better your communication skills are, you know, the more chance you’ll have of getting a good job.

LILY YAN: Interesting you mention about communication skills because many people from overseas, when they choose to lớn study IT, they think because you don’t really need a lot of communication skills or language skills, so they think it’s easier. But you just mentioned these skills, is that actually quite important for someone lượt thích you who work(s) in the IT industry?

DAVE BOWLEY: I think it’s not crucial but it’s certainly very highly regarded. A lot of employers will, you know, would prefer khổng lồ choose someone who can communicate well over someone who can’t be presented khổng lồ a client & can’t really communicate the technical side of what they are doing to, you know, the business side. So they’re certainly very good skills khổng lồ have

depover on

‘So those roles could be anything from computer programming lớn designing IT systems, khổng lồ IT support, khổng lồ writing documentation - it really depends on who the client is & what I’m required to vì chưng.’

Cụm tự "depkết thúc on" xuất xắc "depend upon" bao gồm nghĩa phụ thuộc vào vào điều gì.

‘Whether we are having BBQ this weekend or not will depkết thúc on the weather.’

burgeon

‘I think at the time that I started studying IT, it was quite a burgeoning industry. There were a lot of opportunities in IT.’

bring up

‘Fairly easy to do as well for someone who has been brought up on computers. Yeah, it was an easy choice, I think.’

Ngữ hễ tự ‘bring up’ Tức là nuôi chăm sóc, giáo dục vào một trả cảnh/môi trường làm sao đó, nhắc, chỉ dẫn, tốt ói ói. Động từ sinh sống thời quá khđọng và quá khứ ngừng của ‘bring’ là ‘brought’.

Xem thêm: Kế Hoạch Thực Hiện Quy Chế Dân Chủ Năm 2016, Kế Hoạch Thực Hiện Quy Chế Dân Chủ Cơ Sở Năm 2021

‘She brought up her little sister after their parents died.’

‘When he brought up the discrimination issue he sparked a heated debate aước ao participants.’

"She"s not well: she brought up her dinner."

Danh từ bỏ ‘upbringing’ tức là sự nuôi chăm sóc, giáo dục.

‘He had a very strict Catholic upbringing."

quieten down

‘It’s certainly quietened down a little bit. It’s not as lucrative sầu as it used to lớn be.’

Cụm tự "quieten down" có nghĩa là làm điều gì xuất xắc vật gì trsinh sống bắt buộc yên lặng. Động từ bỏ ‘quieten’ gồm nghĩa gần giống với ‘quiet’để chỉ hành vi có tác dụng êm, làm vơi, nín , vỗ về.

‘Quieten’ khi là nước ngoài rượu cồn từ, đi cùng với xẻ ngữ tức là có tác dụng cái gì/ thứ gì yên lặng.

"Please quieten down your baby, she"s disturbing my cats."

Khi là nội cồn trường đoản cú, không tồn tại bổ ngữ đi cùng, ‘quieten’tức là có tác dụng đồ vật gi, ai đó bình thản rộng, lặng ắng rộng.

"He quietened down after being comforted by his friends."

Chú ý vào giờ đồng hồ Anh Mỹ, "quiet down" được dùng phổ cập hơn "quieten down".

lucrative

"It’s certainly quietened down a little bit. It’s not as lucrative sầu as it used khổng lồ be.’

Tính từ bỏ ‘lucrative’ Tức là có lợi nhuận thu hút, Khủng bsinh hoạt.

‘It’s a lucrative business.’

to lớn a certain extent

‘But you have sầu to be lucky to a certain extent.’

‘To a certain extent’ Có nghĩa là ở một cường độ làm sao kia. Một số biện pháp diễn đạt giống như là "to some extent", "to lớn some degree" xuất xắc "to a degree".

Xem thêm: Mặt Bằng Quy Hoạch Chung Cư Sunshine Garden, Mặt Bằng Chung Cư Feliz Homes Hoàng Mai

‘It’s true to a certain extent, but we need to lớn look at the big picture as well.’

"I accept what you say to a degree, but I think it"s more complicated than that."

‘To a large extent, I am responsible for what happened today.’

maximise

‘But certainly the more you can vị lớn maximise your chances of getting a good job, like the better your qualifications are, the better your practical experience, the better your communication skills are, the more chance you have of getting a good job.‘

Nội cồn từ bỏ ‘maximise’ Tức là cách tân và phát triển ở tầm mức buổi tối đa.

‘Going lớn a good university should maximise your chances of getting a good job.’

"Practising every day will maximise your ability to lớn rethành viên your English vocab."