Thực Trạng Công Tác Quy Hoạch Cán Bộ

  -  

(QTO) - Thời gian qua, hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở của TP. Đông Hà ngày càng được củng cố và kiện toàn, năng lực lãnh đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ của cấp ủy, chính quyền các cấp có nhiều chuyển biến tích cực. Để đạt được những kết quả đó, đội ngũ cán bộ từng bước trưởng thành và tiến bộ, thực sự là lực lượng nòng cốt, cùng với Nhân dân thực hiện hoàn thành các mục tiêu kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng, xây dựng hệ thống chính trị tại địa phương.

Bạn đang xem: Thực trạng công tác quy hoạch cán bộ


*

Thành ủy Đông Hà tập huấn ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác xây dựng Đảng cho cán bộ, đảng viên.Ảnh:Trần Tuyền


Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đông Hà Hồ Sỹ Trung cho biết, thực hiện kết luận của Tỉnh ủy về đẩy mạnh công tác quy hoạch, luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý và công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đến năm 2025, Ban Thường vụ (BTV) Thành ủy ban hành các văn bản liên quan đến công tác cán bộ của thành phố và chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương trực thuộc căn cứ vào tình hình thực tế để triển khai tổ chức thực hiện.

Xem thêm: Hướng Dẫn Undervolt Là Gì - Hướng Dẫn Undervolt Cpu Giảm Nhiệt Độ Máy Tính

“Nhìn chung, nhận thức và trách nhiệm của cấp ủy, các tổ chức và người đứng đầu các tổ chức trong hệ thống chính trị có nhiều cố gắng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và nâng cao năng lực tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị. Đồng thời tích cực thực hiện các giải pháp nhằm xây dựng và hoàn thiện các quy chế, quy trình về công tác cán bộ, nhận xét, đánh giá cán bộ, công chức, viên chức; nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, thực hiện tiêu chuẩn hóa chức danh cán bộ. Nhờ vậy, qua quá trình tổ chức thực hiện, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của thành phố đều đạt chuẩn, được bố trí nhiệm vụ chuyên môn theo đúng ngạch, trình độ, chuyên ngành đào tạo, từng bước khắc phục tình trạng bố trí trái chuyên ngành đào tạo nhằm phát huy sở trường công tác của cán bộ, công chức”, ông Trung nói.

Xem thêm: Msd Là Gì - Nhu Cầu Tuyển Dụng Của Công Ty Msd

Xác định công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ là một khâu quan trọng trong công tác cán bộ, có tính chiến lược trong việc xây dựng đội ngũ cán bộ trong tương lai, BTV Thành ủy Đông Hà thường xuyên chỉ đạo việc thực hiện gắn công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, quản lý với việc bố trí, sử dụng cán bộ; chú trọng đúng mức việc sắp xếp cán bộ đảm bảo tính hợp lý, đúng chuyên ngành đào tạo nên phát huy tốt khả năng đội ngũ cán bộ theo chức trách, nhiệm vụ được phân công.

Qua thực tiễn, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của TP. Đông Hà trong thời gian qua được thực hiện nghiêm túc, cơ bản khắc phục được tình trạng đào tạo tràn lan. Qua đào tạo, bồi dưỡng, đội ngũ cán bộ, công chức biết vận dụng và phát huy tốt những kiến thức được đào tạo, bồi dưỡng vào công tác, do đó hiệu quả công tác ngày một tốt hơn, đáp ứng yêu cầu hiện nay. Tuy nhiên, trình độ, năng lực của một số cán bộ, kể cả cán bộ lãnh đạo, quản lý còn hạn chế; một số cấp ủy, chính quyền chưa làm tốt công tác đánh giá, quy hoạch, đào tạo và bố trí sử dụng cán bộ, nhất là cán bộ trẻ, cán bộ nữ. Việc cử cán bộ đi đào tạo, bồi dưỡng có trường hợp chưa xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ, quy hoạch và bố trí cán bộ. Số cán bộ được đào tạo chính quy ở cấp phường còn ít nên gặp khó khăn trong xây dựng quy hoạch cán bộ, nhất là quy hoạch chức danh chủ chốt ở các phường…