Stride Là Gì

  -  
stride tức là gì, định nghĩa, những thực hiện cùng ví dụ vào Tiếng Anh. Cách phạt âm stride giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa tương quan, trái nghĩa của stride.

Bạn đang xem: Stride là gì


Từ điển Anh Việt

stride

/straid/

* danh từ

bước dài

to lớn walk with vigorous stride: bước phần lớn bước lâu năm to gan lớn mật mẽ

bước (khoảng chừng bước)

((thường) số nhiều) sự tiến bộ

khổng lồ get in one"s stride

(nghĩa bóng) ổn định vào quá trình của chính mình, vào nền nếp

lớn take obstacle in one"s stride

vượt qua vật cản một biện pháp dễ dãi (Đen và bóng)

* nội cồn tự strode; stridden

đi lâu năm bước

to stride up to lớn somebody: đi lâu năm bước đến ai

đứng giạng chân

(+ over) bước qua

* ngoại động từ strode, stridden

đi bước nhiều năm (qua đường...)

đứng giạng chân trên (chiếc hồ nước...)

bước qua (loại hào...)


Từ điển Anh Việt - Chuim ngành

stride

* kỹ thuật

xây dựng:

sải bước


Từ điển Anh Anh - Wordnet


*

Enbrai: Học tự vựng Tiếng Anh
9,0 MB
Học tự bắt đầu hằng ngày, luyện nghe, ôn tập với soát sổ.
*

*

Từ điển Anh Việt offline
39 MB
Tích phù hợp từ bỏ điển Anh Việt, Anh Anh và Việt Anh với tổng số 590.000 từ bỏ.

Xem thêm: 4 Phút Để Hiểu Rõ Về Máy Tính Lượng Tử ( Quantum Computer Là Gì


*

Từ liên quan
Hướng dẫn giải pháp tra cứu
Sử dụng phím tắt
Sử dụng phím để lấy nhỏ trỏ vào ô tìm kiếm cùng để ra khỏi.Nhập tự yêu cầu tìm kiếm vào ô kiếm tìm tìm cùng coi những từ bỏ được lưu ý chỉ ra bên dưới.khi nhỏ trỏ vẫn bên trong ô tìm kiếm tìm,áp dụng phím mũi thương hiệu lên <↑> hoặc mũi thương hiệu xuống <↓> nhằm dịch rời thân những trường đoản cú được lưu ý.Sau kia dấn (một lượt nữa) giúp thấy cụ thể trường đoản cú kia.
Sử dụng chuột
Nhấp loài chuột ô search tìm hoặc hình tượng kính lúp.Nhập tự bắt buộc tìm vào ô kiếm tìm kiếm và xem những từ được nhắc nhở hiển thị dưới.Nhấp con chuột vào từ mong muốn coi.

Xem thêm: Windows To Go Là Gì ? Chi Tiết Về Windows To Go Mới Nhất 2021


Lưu ý
Nếu nhập tự khóa quá nthêm các bạn sẽ không bắt gặp tự bạn muốn tìm trong danh sách gợi nhắc,lúc đó các bạn hãy nhập thêm những chữ tiếp theo để hiển thị trường đoản cú đúng đắn.
Privacy Policy|Google Play|Facebook|Top ↑|
*