SỞ QUY HOẠCH KIẾN TRÚC TIẾNG ANH LÀ GÌ

  -  
Lúcio Costa chiến thắng một cuộc thi cùng là người lập quy hướng đô thị bao gồm vào thời điểm năm 1957, cùng với 550 người đối đầu.

Bạn đang xem: Sở quy hoạch kiến trúc tiếng anh là gì


Odilia Suárez (12 mon 1một năm 1923 - 11 tháng 8 năm 2006) là 1 trong phong cách thiết kế sư, nhà giáo dục cùng đơn vị quy hoạch đô thị tín đồ Argentina.
Odilia Suárez (12 November 1923 – 11 August 2006) was an Argentine architect, educator and urban planner.
Quy hoạch đô thị vào đương thời cực kỳ có tổ chức triển khai với khắt khe; ví dụ như những cải tạo Paris của Haussmann.
The urban planning of the time was very organised và rigorous; for example, Haussmann"s renovation of Paris.
Bà đã nhận được bằng Thạc sĩ về Kiến trúc với Quy hoạch đô thị của Đại học tập California trên Los Angeles vào năm 1980.
She received her M. A. in Architecture & Urban Planning from the University of California at Los Angeles in 1980.
Các đề xuất của Liên Xô chiếm phần ưu nuốm, triết lý mang đến quy hoạch đô thị của Bắc Kinc trong thập niên sau đó.
Thành phố có một khối hệ thống đường bộ có thiết kế giỏi, với quy hướng đô thị của nó là theo quy mô của Brasilia.
The thành phố has a well-designed road system, và its urban zoning is modeled on that of Brasília, the capital.
Theo Sở Khu từ quản và Quy hoạch đô thị, vào thời điểm năm 1963, quần thể từ quản ngại thứ nhất là quần thể trường đoản cú quản ngại Qatar được thành lập và hoạt động.
According lớn Ministry of Municipality & Urban Planning, in 1963, the first municipality was the Municipality of Qatar, created under Law No. 11.
Với tôi, biến đổi công ty quy hoạch đô thị đồng nghĩa tương quan với tài năng biến hóa thị thành nơi tôi sinc sống và yêu quý.
For me, becoming a đô thị planner meant being able khổng lồ truly change the đô thị that I lived in và loved.
Brasília được lựa chọn làm cho một di tích thế giới UNESCO vì kiến trúc văn minh và quy hướng đô thị mang tính chất thẩm mỹ và nghệ thuật rất dị.
Brasília was chosen as a UNESCO World Heritage Site due to lớn its modernist architecture & uniquely artistic urban planning.
Tôi cho tới các cuộc họp của hội đồng quy hướng đô thị. Tôi tới các câu lạc bộ của đảng Cộng Hòa và của đảng Dân Chủ.
Vùng city Dammam được xây dựng mới từ mặt bằng trống, có thiết kế trường đoản cú thuở đầu theo các lý lẽ quy hoạch đô thị tiến bộ.
Having been built from the ground up, the Dammam Area was designed from the outset on the principles of modern urban planning.
Theo hiện tượng này đa số những quy hoạch đô thị và sử dụng khu đất được nhận xét dựa vào chiến lược của địa pmùi hương cho phép trở nên tân tiến.

Xem thêm: Doanh Nghiệp Epe Là Gì - Điều Kiện Và Thủ Tục Thành Lập Doanh Nghiệp Epe


Under this law most urban & land-use planning is assessed against local plans of allowed development.
Nếu tất cả một điều nhưng tôi đang học được cùng với bốn bí quyết một bên quy hoạch đô thị, thì sẽ là không khí nơi công cộng tất cả sức mạnh.
If there is any one lesson that I have sầu learned in my life as a thành phố planner, it is that public spaces have sầu power.
Yếu tố quan trọng đặc biệt tuyệt nhất đe dọa cuộc đời còn của B. mindorensis là mất môi trường xung quanh sống vị quy hướng đô thị, khai thác mộc và nông nghiệp trồng trọt.
The most major factor threatening survival of B. mindorensis is habitat loss due to lớn infrastructure development, logging và agriculture.
Thiết kế mang đến thị thành nhiều phần là công trình xây dựng của Pierre Charles L’Enfant, một kỹ sư, phong cách thiết kế sư và công ty quy hoạch đô thị fan Pháp.
Việc Bắc Kinc bị hạ tự thủ đô xuống một thức giấc lị nhốt không ít những sáng kiến quy hướng đô thị nhằm mục đích hiện đại biến thành phố.
The demotion of Beijing from national capital to lớn a mere provincial city greatly constrained urban planners" initiatives lớn modernize the thành phố.
Nhưng một đợt tiếp nhữa, một khủng hoảng, các đối tác mới, tác nhân địa phương, biến hóa chúng thành nhân tố đặc trưng của quy hướng đô thị bền bỉ.
But again, a crisis, new partnerships, actors locally, transforming these inlớn a key component of sustainable urban planning.
Thị trấn được cấp cho điều lệ năm 1621 cùng quy hướng đô thị thứ nhất Sundsvall chắc rằng đã được tạo ra bởi Olof Bure vào khoảng thời gian 1642, ít có khả năng năm 1623.
The town was chartered in 1621, và a first urban plan for Sundsvall was probably created by Olof Bure in 1642, less likely in 1623.
Ý tưởng đa dạng và phong phú hoá nền kinh tế cũng được thấy trong Tầm quan sát tài chính Abu Dhabi năm 2030 do Hội đồng Quy hoạch Đô thị Abu Dhabi lên kế hoạch.
This idea of diversification of the economy is also seen in the Abu Dhabi Economic Vision 2030 planned by the Abu Dhabi Urban Planning Council.
Sau những thiệt sợ bự gây ra cho thị xã vào trận đánh Đông Dương năm 1971, nó đã có thiết kế lại theo các tư tưởng quy hướng đô thị kiểu bắt đầu.
Subsequent lớn the extensive damage caused khổng lồ the town during the 1971 Indochimãng cầu war, it has been rebuilt as per modern urban planning concepts.
Trong xuyên suốt sự nghiệp của mình, bà đã giành được 19 phần thưởng kiến trúc tổ quốc với là 1 trong những trong những trụ cột chính thực hiện quy hướng đô thị cho Buenos Aires.
Throughout her career, she won nineteen national architecture prizes & was one of the pillars of urban planning for Buenos Aires.
Quy hoạch đô thị và dân sự là một trong khái niệm quan trọng lúc Seoul lần trước tiên được thiết kế nhằm phục vụ như một TPhường. hà Nội vào cuối thế kỷ 14.

Xem thêm: Số Phận Là Gì - Giải Thích Số Phận La Gì


Urban and civil planning was a key concept when Seoul was first designed to serve sầu as a capital in the late 14th century.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M