Số đối là gì

  -  

Câu trả lời được bảo đảm chứa báo cáo đúng mực với an toàn và tin cậy, được xác nhận hoặc vấn đáp do các Chuyên Viên, cô giáo hàng đầu của công ty chúng tôi.

Bạn đang xem: Số đối là gì


*

Giải phù hợp quá trình giải:

1) Hai số đối nhau là nhì số có tổng bằng 0.

VD: $3+(-3)=0$ lúc ấy $3,(-3)$ là 2 số đối nhau.

2) Hai số nghịch đảo là nhị số gồm tích bằng 1.

VD: $3.dfrac13=1$ khi đó $3,dfrac13$ là nhì số nghịch đảo.

3) Quy tắc cộng:

a) 2 phân số thuộc mẫu mã số:

Giả sử có 2 phân số thuộc chủng loại số là: $dfracab$ với $dfraccb$ ($b e 0$)

Khi đó: Tổng của 2 phân số thuộc chủng loại số là phân số bắt đầu có chủng loại số giữ nguyên và tử số bởi tổng tử số của 2 phân số ban sơ.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Dispersion Là Gì ? Nghĩa Của Từ Dispersion, Từ Dispersion Là Gì

$dfracab + dfraccb = dfraca + cb$

Ví dụ: $dfrac 12+dfrac52=dfrac1+52=dfrac62=3$

b) 2 phân số không giống chủng loại số:

Giả sử tất cả 2 phân số khác mẫu số là: $dfracab$ với $dfraccd$ ($b,d e 0; b e d$)

lúc đó: Ta quy đồng chủng loại số của 2 phân số ban đầu, tổng của 2 phân số bởi phân số bắt đầu bao gồm chủng loại số là mẫu số chung và tử số bằng tổng 2 tử số sau khoản thời gian quy đồng.

$dfracab + dfraccd = dfracadbd + dfracbcbd = dfracad + bcbd$

Ví dụ $dfrac13+dfrac27=dfrac1.73.7+dfrac2.37.3=dfrac721+dfrac621=dfrac7+621=dfrac1321$

$dfrac215+dfrac43=dfrac215+dfrac4.53.5=dfrac215+dfrac2015=dfrac2+2015=dfrac2215$

4) a) Phxay trừ 2 phân số;

Giả sử tất cả 2 phân số $dfracab$ với $dfraccd$ ($b,d e 0$)

khi đó: Ta quy đồng mẫu số của 2 phân số ban sơ, hiệu của 2 phân số bằng phân số new có chủng loại số là mẫu số bình thường cùng tử số bởi hiệu 2 tử số sau khoản thời gian quy đồng.

$dfracab - dfraccd = dfracadbd - dfracbcbd = dfracad - bcbd$

Ví dụ: $dfrac52-dfrac12=dfrac5-12=dfrac42=2$

$dfrac154-dfrac15=dfrac15.54.5-dfrac1.45.4=dfrac7520-dfrac420=dfrac75-420=dfrac7120$

$dfrac214-dfrac320=dfrac21.54.5-dfrac320=dfrac10520-dfrac320=dfrac105-320=dfrac10220=dfrac5110$

b) Phép nhân 2 phân số:

Giả sử có 2 phân số $dfracab$ với $dfraccd$ ($b,d e 0$)

khi đó: Tích 2 phân số bởi phân số new gồm tử số bởi tích 2 tử số ban đầu với mẫu số bởi tích 2 mẫu số ban đầu.

$dfracab.dfraccd = dfracacbd$

Ví dụ $dfrac12.dfrac27=dfrac1.22.7=dfrac214=dfrac17$

c) Phép phân tách 2 phân số:

Giả sử tất cả 2 phân số $dfracab$ với $dfraccd$ ($b,c,d e 0$)

Lúc đó: Tmùi hương 2 phân số là tích của phân số trước tiên cùng với nghịch đảo của phân số thứ 2.

Xem thêm: Bipap Là Gì - Máy Hỗ Trợ Thở Là Gì

$dfracab:dfraccd = dfracab.dfracdc = dfracadbc$

Ví dụ: $dfrac12:dfrac47=dfrac12.dfrac74=dfrac1.72.4=dfrac78$

5) a) Tính hóa học của phxay cùng 2 phân số:

Giả sử bao gồm 3 phân số $dfracab$; $dfraccd$; $dfracmn$ ($b,d,n e 0$)

+) Giao hoán:

$dfracab + dfraccd = dfraccd + dfracab$

+) Kết hợp:

$dfracab + left( dfraccd + dfracmn ight) = left( dfracab + dfraccd ight) + dfracmn$

+) Cộng cùng với 0:

$dfracab + 0 = 0 + dfracab = dfracab$

b) Tính chất của phép nhân 2 phân số:

Giả sử có 3 phân số $dfracab$; $dfraccd$; $dfracmn$ ($b,d,n e 0$)

+) Giao hoán:

$dfracab . dfraccd = dfraccd . dfracab$

+) Kết hợp:

$dfracab . left( dfraccd . dfracmn ight) = left( dfracab . dfraccd ight) . dfracmn$

+) Nhân với 1:

$dfracab .1 = 1. dfracab = dfracab$

+) Tính chất phân păn năn của phép nhân với phxay cộng:

$left( dfracab + dfraccd ight)dfracmn = dfracmnleft( dfracab + dfraccd ight) = dfracmn.dfracab + dfracmn.dfraccd = dfracambn + dfraccmdn$.