Ram Dốc Tiếng Anh Là Gì

  -  
1 /ræmp/ 2 Phổ biến 2.1 Danh từ 2.1.1 Dốc, bờ dốc, đoạn đường thoai thoải, đoạn đường dốc 2.1.2 (hàng không) thang lên máy bay 2.1.3 Bệ tên lửa 2.2 Nội động từ 2.2.1 Dốc thoai thoải 2.2.2 Chồm đứng lên, chồm hai chân trước lên (sư tử trên huy hiệu) 2.2.3 (đùa cợt) nổi xung, giận điên lên 2.3 Ngoại động từ 2.3.1 (kiến trúc) xây dốc thoai thoải (một bức tường) 2.4 Danh từ 2.4.1 (từ lóng) sự lừa đảo 2.4.2 Sự tính giá cắt cổ, chém 2.5 Nội động từ 2.5.1 Lừa đảo 2.5.2 Tính giá cắt cổ, chém 3 Chuyên ngành 3.1 Giao thông & vận tải 3.1.1 cửa đậu máy bay 3.1.2 bãi đậu máy bay 3.2 Ôtô 3.2.1 con đội chết 3.3 Thành lập 3.3.1 cái chèn bánh 3.3.2 cái chèn bánh (tàu hòa) 3.3.3 nhánh nối rẽ 3.3.4 ghềng 3.3.5 rầm thang nghiêng 3.4 Điện 3.4.1 độ biến đổi 3.4.2 sự biến đổi dòng điện 3.5 Điện lạnh 3.5.1 tín hiệu răng cưa 3.6 Kỹ thuật chung 3.6.1 cầu nâng 3.6.2 dốc 3.6.3 dốc nước 3.6.4 dốc thoải 3.6.5 mặt dốc 3.6.6 mặt nghiêng 3.6.7 phay nghịch chờm 3.6.8 sườn dốc 4 Những từ ảnh hưởng 4.1 Từ cũng nghĩa 4.1.1 noun /ræmp/

Phổ biến

Danh từ

Dốc, bờ dốc, đoạn đường thoai thoải, đoạn đường dốc approach ramp of a bridgedốc lên cầu (hàng không) thang lên máy bay Bệ tên lửa

Nội động từ

Dốc thoai thoải Chồm đứng lên, chồm hai chân trước lên (sư tử trên huy hiệu) (đùa cợt) nổi xung, giận điên lên

Ngoại động từ

(kiến trúc) xây dốc thoai thoải (một bức tường)

Danh từ

(từ lóng) sự lừa đảo Sự tính giá cắt cổ, chém

Nội động từ

Lừa đảo Tính giá cắt cổ, chém

Chuyên ngành

Giao thông & vận tải

cửa đậu máy bay bãi đậu máy bay

Ôtô

con đội chết

Thành lập

cái chèn bánh cái chèn bánh (tàu hòa) nhánh nối rẽ ghềng rầm thang nghiêng

Điện

độ biến đổi

Giải thích EN: A change in output from one value lớn another that occurs at a predetermined linear rate.Bạn đang xem: Ram dốc tiếng anh là gì

Bài Viết: Ram dốc tiếng anh là gì

Giải thích Việt Nam: Sự biên tập trong đầu ra từ một kinh phí đến một kinh phí khác xảy ra tại một suất tuyến tính định trước.

Bạn đang xem: Ram dốc tiếng anh là gì

sự biến đổi dòng điện

Giải thích EN: A voltage or current that varies at a constant rate.

Điện lạnh

tín hiệu răng cưa

Kỹ thuật chung

cầu nâng 2-post ramp/4-post rampcầu nâng 2 trụ/4 trụ dốc dốc nước dốc thoải access ramplối dốc thoảicommon rampdốc thoải thông dụngfire isolated rampdốc thoải ngăn cháykerb rampdốc thoải ở lề đườngramp (accessramp)dốc thoải (vào cửa)ramp (handrailramp)dốc thoải có tay vịnservice rampdốc thoải service rampdốc thoải dự phòngstep rampdốc thoải có từng đợt mặt dốc mặt nghiêng

Giải thích EN: A walkway laid upon supports lớn form an inclined plane.

Xem thêm: Chỉ Số Issn Là Gì - Issn (International Standard Serial Number)

Giải thích Việt Nam: Một đường đi đc sắp xếp trên những trụ đỡ để tạo nên một mặt bằng nghiêng.

Xem thêm: Vách Kính Tiếng Anh Là Gì ? 07/12/2019 Vách Kính Tiếng Anh Là Gì

phay nghịch chờm sườn dốc ramp landfillsự lấp đất sườn dốc

Những từ ảnh hưởng

Từ cũng nghĩa

noun access , adit , grade , gradient , hill , inclination , inclined plane , rise , slope , apron , easing , gangplank , incline , platform , rage , walk

Thể Loại: Chia sẻ trình bày Kiến Thức Cộng Đồng

Bài Viết: Ram Dốc Tiếng Anh Là Gì

Thể Loại: LÀ GÌ

Nguồn Blog là gì: https://timhome.vn Ram Dốc Tiếng Anh Là Gì

Related

About The Author
*

Là GìEmail Author

Leave a Reply Hủy

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi.