Quyết Định Cử Đi Công Tác Tiếng Anh Là Gì

  -  
Your mạng internet browser has disabled JavaScript.Website only work when it enable.To see how to enable JavaScript, Please clichồng here!


Bạn đang xem: Quyết định cử đi công tác tiếng anh là gì

*

*Xem thêm: Hình Tròn, Tâm, Đường Kính Là Gì, Tâm, Bán Kính, Đường Kính Của Hình Tròn Là Gì

MOU & agreements
*
Mẫu Biên bản ghi nhớ (timhome.vn - MOU - template)
*
Mẫu Thỏa thuận dàn xếp học giả cùng sinh viên (timhome.vn - exchange agreement - template)Outgoing

Outgoing exchange students

Đơn xin đi trao đổi(timhome.vn Outgoing exchange application form)Quyết định chất nhận được sinc viên đi hiệp thương (timhome.vn Decision for outgoing exchange student)

Abroab internship

Internship agreementQuyết định cho phép sinh viên đi thực tập nước ngoài (Acceptance letter for abroad internship - Vietnamese version)timhome.vn Acceptance letter for Abroad Internship(English version)

Outgoing delegations

Quy địnhđi công tác quốc tế (Regulations for oversea mission)Quyết định cử cán bộ đi nước ngoài(giờ Việt cùng giờ Anh - Decision for assigning staff to go on oversea mission)


Xem thêm: Fyi = For Your Reference Là Gì, For Your Reference Nghĩa Là Gì

Sinch viên đến thực tậpĐơn xin thực tập trên timhome.vn (timhome.vn- incoming internship application form - English version)
*
Xác dìm thực tập sinh
*
Thỏa thuận thực tập (timhome.vn internship agreement- English version)Quyết định mừng đón thực tập sinh(timhome.vn Acceptance letter for intern - English version)Xác nhận sinc viên cho thực tập (timhome.vn Certificate of Arrival - English version)Bảng đánh giá thực tập (timhome.vn Internship Evaluation Form - English version)

Sinch viên cho trao đổi

Đơn xin tyêu thích gia trao đổi tại timhome.vn (timhome.vn incoming exchange application)
*
Thỏa thuận học tập lịch trình Eramus + Mobility (Eramus + Learning agreement)

VISA

Mẫu knhì ban bố VISAMẫu xác nhận thời hạn học tậpMẫu gia hạn VISA (N5)Một số biểu mẫu mã phổ biến khác:timhome.vn Giấy chứng thực sinc viên (Mẫu 1.9)timhome.vn Student Certificate (Form 1.9)- English version