QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT QUẬN NAM TỪ LIÊM

  -  
MỤC LỤC VĂN BẢN
*

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự bởi - Hạnh phúc ---------------

Số: 4541/QĐ-UBND

Hà Thành, ngày 22 mon 10 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2021 QUẬN NAM TỪ LIÊM

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn uống cứ Luật Đất đai năm 2013;

Theo đề xuất của Ssinh sống Tài nguim vàMôi ngôi trường trên Tờ trình số 7665/TTr-STNMT-CCQLĐĐ ngày15 tháng 10 năm 2021.

Bạn đang xem: Quy hoạch sử dụng đất quận nam từ liêm

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. 1.Bổ sung Kế hoạch thực hiện đất năm 2021 quận Nam Từ Liêm (Ssinh hoạt Tài nguyên và Môitrường hoàn toàn Chịu đựng trách nhiệm về câu hỏi bảo vệ tính pháp luật, đúng mực, điềukiện theo pháp luật của các danh mục dự án ý kiến đề xuất Ủy Ban Nhân Dân Thành phố phê xem xét điềuchỉnh, bổ sung Kế hoạch áp dụng đất năm 2021 quận Nam Từ Liêm): 15 dự án công trình, vớidiện tích S 39,9 ha (Prúc lục kèm theo).

2. thay đổi diện tích những nhiều loại đất phânbổ những năm 2021, rứa thể:

STT

Chỉ tiêu áp dụng đất

Tổng diện tích

Tổng diện tích S từ nhiên

3,218,78

1

Đất nông nghiệp

NNP

426,11

1.1

Đất trồng lúa

LUA

48,83

Trong đó: Đất chăm tLong lúa nước

LUC

48,83

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK

256,96

1.3

Đất tLong cây lâu năm

CLN

70,46

1.7

Đất nuôi tLong tdiệt sản

NTS

45,22

1.9

Đất nông nghiệp trồng trọt khác

NKH

4,62

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

2.792,67

2.1

Đất quốc phòng

CQP

151,93

2.2

Đất an ninh

CAN

54,21

2.5

Đất cụm công nghiệp

SKN

17,50

2.6

Đất tmùi hương mại, dịch vụ

TMD

95,74

2.7

Đất các đại lý tiếp tế phi nông nghiệp

SKC

49,59

2.9

Đất phát triển hạ tầng cấp non sông, cung cấp thức giấc, cấp thị trấn, cấp cho xã

DHT

1.141,47

2.10

Đất có di tích lịch sử hào hùng - văn hóa

DDT

0,88

2.12

Đất bến bãi thải, cách xử trí hóa học thải

DRA

4,93

2.14

Đất nghỉ ngơi trên đô thị

ODT

885,52

2.15

Đất xây cất trụ ssinh sống cơ quan

TSC

57,96

2.16

Đất phát hành trụ snghỉ ngơi của tổ chức triển khai sự nghiệp

DTS

4,17

2.18

Đất đại lý tôn giáo

TON

12,88

2.19

Đất có tác dụng nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng

NTD

46,36

2.20

Đất sản xuất vật tư xây dừng, làm đồ gia dụng gốm

SKX

0,31

2.21

Đất sinh hoạt cộng đồng

DSH

2,63

2.22

Đất khu chơi nhởi, vui chơi giải trí công cộng

DKV

94,43

2.23

Đất cơ sở tín ngưỡng

TIN

10,13

2.24

Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối

SON

51,99

2.25

Đất có mặt nước siêng dùng

MNC

52,76

2.27

Đất phát hành công trình sự nghiệp khác

DSK

21,54

2.28

Đất phi nông nghiệp & trồng trọt khác

PNK

22,76

3

Đất không sử dụng

CSD

-

Điều 2.

Xem thêm: Ví Dụ Về Tháp Nhu Cầu Maslow Và Ví Dụ Ng Trong Marketing, Tháp Nhu Cầu Của Maslow

Quyếtđịnh này còn có hiệu lực thực thi hiện hành Tính từ lúc ngày ký kết. Chánh Văn uống chống Ủy Ban Nhân Dân Thành phố; Giám đốccác Ssống, ban, ngành của Thành phố; Chủ tịch Ủy ban quần chúng. # quận Nam Từ Liêm vànhững tổ chức, cá thể tất cả liên quan chịu đựng trách rưới nhiệm thihành Quyết định này./.

Nơi nhận: - Nhỏng Điều 2; - Bộ Tài ngulặng cùng Môi trường; - TT Thành ủy; - TT HĐND TP; - UB MTTQ TP; - Chủ tịch, các PCT UBND TP; - VPUB: PCVP Võ Tuấn Anh, P..ĐT; - Lưu VT.

Xem thêm: 8 Cách Tìm Kiếm Khách Hàng Bđs, #11 Cách Tìm Kiếm Khách Hàng Bất Động Sản

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TM. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Nguyễn Trọng Đông


DANH MỤC

CÔNGTRÌNH, DỰ ÁN BỔ SUNG VÀO KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2021 QUẬN NAM TỪ LIÊM(Kèm theo Quyết định số 4541/QĐ-UBNDngày 22 mon 10 năm 2021 của Ủy Ban Nhân Dân Thành phố)

TT

Danh mục công trình dự án

Mục đích áp dụng đất (Mã)

Đơn vị, tổ chức triển khai đăng ký

Diện tích (ha)

Trong đó diện tích

Vị trí

Cnạp năng lượng cứ pháp lý

Đất trồng lúa

Thu hồi đất

Địa danh huyện

Địa danh xã

1. CÁC DỰ ÁN NẰM TRONG BIỂU 2A: DANH MỤC ĐIỀU CHỈNH. BỔ SUNG CÁC DỰ ÁN VỐN NGÂN SÁCH THU HỒI ĐẤT; CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA NĂM 2021

1

Hoàn thiện những tuyến phố bao phủ khu đất nền dự án chi tiêu xây dựng bệnh viện và trung tâm thương mại trên phường Dương Nội quận Hà Đông với phường Đại Mỗ quận Nam Từ Liêm

DGT

Ban QLDA quận Hà Đông

0.72

0.72

Nam Từ Liêm

Đại Mỗ

2. CÁC DỰ ÁN NẰM TRONG BIỂU 3:DANH MỤC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG CÁC DỰ ÁN VỐN NGOÀI NGÂN SÁCH THU HỒI ĐẤT; CHUYỂNMỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA NĂM 2021

2

Khu nhà xã hội Tố Hữu (Rice City Tố Hữu)

ODT

Shop chúng tôi CP.. BIC Việt Nam

1.59

1.59

Nam Từ Liêm

Mễ Trì, Trung Văn

3

Tổ hợp thương thơm mại và nhà tại để chào bán tại mặt đường Trần Binh

ODT

Shop chúng tôi CP Đầu tư với xây dựng Hà Sơn

0.2

Nam Từ Liêm

Mỹ Đình 2

4

Xây dựng Trường Mầm non HIMS trên ô khu đất ký hiệu NT ở trong dự án công trình Khu nhà tại Trung Văn

DGD

1.54

Nam Từ Liêm

Trung Văn

5

Khu chung cư thế giới Hoàng Thành Thăng Long

ODT

Cửa Hàng chúng tôi CP đầu tư chi tiêu và cải tiến và phát triển hạ tầng Hoàng Thành

0.14

0

Nam Từ Liêm

Trung Văn

6

Khu công viên Hồ ổn định CV1 khu đô thị Cầu Giấy

TMD

Tập Đoàn INDOCHINA

27.49

0

Nam Từ Liêm

Mỹ Đình 1 - Mỹ Đình 2

7

Đầu bốn kiến tạo với mở rộng sngơi nghỉ chỉ đạo Tổng viên II trên phường Mỹ Đình 2 quận Nam Từ Liêm

CQP

Tổng viên II BQP

1.18

1.18

Nam Từ Liêm

Mỹ Đình 2

8

Khu đấu giá chỉ quyền thực hiện khu đất 7.3&8.1

ODT

TTPTQĐ

0.46

0

Nam Từ Liêm

Mỹ Đình 2

9

Khu tái định cư 3.6 ha, phường Phương thơm Canh, quận Nam Từ Liêm

ODT

Trung trung tâm PTQĐ quận Bắc Từ Liêm

1.2

0

Nam Từ Liêm

Pmùi hương Canh

10

quần thể tái định cư mở rộng Xuân Phương thơm, phường Phương thơm Canh, quận Nam Từ Liêm

ODT

Trung trọng tâm PTQĐ quận Bắc Từ Liêm

2

0

Nam Từ Liêm

Phương thơm Canh

11

Khu tái định cư Đồng Me phường Mễ Tri

ODT

Ủy Ban Nhân Dân quận Nam Từ Liêm

0.02

0

Nam Từ Liêm

Mễ Trì

12

Khu tái định cư 1,9 ha

ODT

Ủy Ban Nhân Dân quận Nam Từ Liêm

0.06

0

Nam Từ Liêm

Mỹ Đình 1

13

Khu tái định cư DD1 Xuân Phương

ODT

Ủy Ban Nhân Dân quận Nam Từ Liêm

0.8

0

Nam Từ Liêm

Xuân Phương

14

Khu tái định cư TT1B+TT2B

ODT

UBND quận Nam Từ Liêm

0.2

0

Nam Từ Liêm

Trung Văn

Quyết định số 6336/QĐ-UBND về Việc tịch thu đất để tiến hành dự án xây cất HTKT quần thể tái định cư cùng đấu giá quyền sử dụng khu đất trên những ô đất ký kết hiệu TT1B, TT2B vào quy hướng quần thể nhà ở Trung Văn; Phục vụ để giao đất tái định cư cho những hộ.

15

Chuyển mục tiêu áp dụng đất vườn ao trong quần thể cư dân bên trên địa phận quận Nam Từ Liêm

ODT

Hộ gia đình mong muốn đưa mục đích

2.30

0

Nam Từ Liêm

Quận Nam Từ Liêm