Premise Là Gì

  -  

* danh từ - (triết học) tiền đề - (số nhiều) những cái kể bên trên, (pháp lý) tài sản kể bên trên - (số nhiều) sinh cơ, nhà cử,a vườn tược !to be drunk (consumed) on the premises - uống ngay tại chỗ vào cửa hàng (rượu...) !khổng lồ be drunk to lớn the premises - say mèm, say bí tỉ, say khướt !lớn see somebody toàn thân off the premises - tống tiễn ai đi * ngoại động từ - nói (cái gì) coi nlỗi tiền đề, viết (cái gì) coi như tiền đề, nói (cái gì) coi nhỏng mở đầu, viết (cái gì) coi nlỗi mở đầu, đặt thành tiền đề =lớn premise that... + để thành tiền đề là...


Bạn đang xem: Premise là gì


Xem thêm: Tại Sao Chức Năng Sigmoid Là Gì, Chức Năng Sigmoid Là Gì


Xem thêm: Tại Sài Gòn Nên Mua Nhà Ở Quận Mấy Sài Gòn? Kinh Nghiệp Mua Bđs Giá Rẻ


*Chuyên ổn ngành kỹ thuật *Lĩnh vực: xây dựng -tiên đề

Cụm Từ Liên Quan :

quý khách hàng sẽ xem: Premises là gì

business premises policy //

*Chuyên ngành tởm tế -đối kháng bảo hiểm cơ ngơi của doanh nghiệp -solo bảo hiểm cơ ngơi doanh nghiệp

electric switchboard premises //

*Chuyên ngành kỹ thuật *Lĩnh vực: xây dựng -phòng bảng điện *Chuyên ổn ngành kỹ thuật *Lĩnh vực: xây dựng -phòng bảng điện

gas contamination of premises //

*Chulặng ngành kỹ thuật *Lĩnh vực: xây dựng -độ xâm nhập khí vào phòng -sự khí làm ô nhiễm nhà ở

kitchen premises block //

*Chuyên ngành kỹ thuật *Lĩnh vực: xây dựng -blốc bếp -khối bếp *Chulặng ngành kỹ thuật *Lĩnh vực: xây dựng -blốc bếp -khối bếp

major premise //

*major premise *danh từ - đại tiền đề (vào tam đoạn luận) *Chuyên ngành kỹ thuật -tiền đề lớn

premises //

*premises * danh từ - căn hộ hoặc các toà nhà khác có nhà phụ, đất đai..., cơ ngơi - business premises - cơ ngơi sale = the firm is looking for larger premises +chủ thể vẫn đi tìm những cơ ngơi lớn hơn = he was asked to leave the premises immediately +người ta yêu thương mong anh ta phải lập tức rời khỏi quần thể nhà - (pháp lý) các chi tiết về tài sản, tên người... đã được ghi rõ vào phần đầu của một hợp đồng hợp pháp = off the premises +ngoài trẻ ranh giới của dinh cơ = to see sometoàn thân off the premises +tiễn ai ra khỏi nhà = on the premises +trong nhà... = there is always a manager on the premises +bao giờ cũng có một quản đốc ở vào toà nhà (tại chỗ) = alcohol may not be consumed on the premises +rượu ko được phép uống tại chỗ *Chulặng ngành gớm tế -cơ sở (marketing ...) -cơ sở (gớm doanh) -dinch cơ -nhà cửa *Chulặng ngành kỹ thuật -biệt thự -buồng -phòng -tài sản *Lĩnh vực: xây dựng -dinh cơ

service premises //

*Chulặng ngành kỹ thuật *Lĩnh vực: xây dựng -khối phục vụ -khu vực dịch vụ

spectator"s premises //

*Chuyên ngành kỹ thuật -chỗ của khán giả *Lĩnh vực: xây dựng -quầy của khán giả

stage with ancillary premises //

*Chuim ngành kỹ thuật *Lĩnh vực: xây dựng -tổ hợp sảnh khấu (sảnh khấu và các buồng phục vụ)

utility premises //

*Chuyên ổn ngành kỹ thuật *Lĩnh vực: xây dựng -pmùi hương tiện sinch hoạt (nhà cử,a vườn tược...)

weigher"s premises //

*Chuyên ổn ngành kỹ thuật *Lĩnh vực: xây dựng -buồng cân *Lĩnh vực: y học -phòng cân

customer premise access facility (cpaf) //

*Chulặng ngành kỹ thuật *Lĩnh vực: điện tử và viễn thông -phương thơm tiện truy vấn nhập nhà riêng rẽ thuê bao

customer premise equipment (cpe) //

*Chuyên ngành kỹ thuật *Lĩnh vực: điện tử và viễn thông -thiết bị thuộc nhà riêng thuê bao

customer premises (cp) //

*Chulặng ngành kỹ thuật *Lĩnh vực: điện tử và viễn thông -Tư gia người mua, Nơi ở của khách hàng

off premises extensions (opx) //

*Chuyên ổn ngành kỹ thuật *Lĩnh vực: điện tử và viễn thông -đường dây phụ mặt ngoài nhà

off-premises station (ops) //

*Chulặng ngành kỹ thuật *Lĩnh vực: điện tử và viễn thông -trạm để ngòai tòa nhà

on-premises stations (onps) //

*Chulặng ngành kỹ thuật *Lĩnh vực: điện tử và viễn thông -các trạm tại tòa nhà khách hàng

premises distribution system (pds) //

*Chulặng ngành kỹ thuật *Lĩnh vực: điện tử và viễn thông -hệ thống phân vùng tại nhà khách hàng

premises information system (premis) //

*Chulặng ngành kỹ thuật *Lĩnh vực: điện tử & viễn thông -hệ thống thông báo tại gia

subscriber premises network (spn) //

*Chuim ngành kỹ thuật *Lĩnh vực: điện tử & viễn thông -mạng tư gia mướn bao

user premises equipment division (uped) //

*Chuyên ngành kỹ thuật *Lĩnh vực: điện tử & viễn thông -đoạn thiết bị tại gia mướn bao

wireless user premises equipment (tr-416) (wupe) //

*Chuim ngành kỹ thuật *Lĩnh vực: điện tử & viễn thông -Thiết bị vô tuyến bốn gia người tiêu dùng (TR-416)