Overqualified là gì

  -  
The problem with employing people who are overqualified for the job is that they often don"t stay in it for long.


Bạn đang xem: Overqualified là gì

 

Muốn nắn học thêm?

Nâng cao vốn từ bỏ vựng của người sử dụng với English Vocabulary in Use từ bỏ timhome.vn.Học những trường đoản cú bạn cần giao tiếp một giải pháp tự tin.


I suggest to lớn my noble frikết thúc that prison officers are overqualified merely lớn sit beside the accused in the dochồng for eight hours a day.
These women came with credentials from well-known colleges & universities và many were overqualified for their positions, but later were promoted to more prestigious positions.
Overqualified candidates may be seen as taking the position temporarily in order to lớn obtain work experience for another position or taking the position temporarily until better employment can be found.
Các quan điểm của những ví dụ ko diễn đạt cách nhìn của những chỉnh sửa viên timhome.vn timhome.vn hoặc của timhome.vn University Press tốt của những công ty cấp giấy phép.
*

*

Trang nhật cam kết cá nhân

Stepping up efforts và phasing out coal: words connected with climate change.
Xem thêm: Điều Kiện Xếp Dỡ Hàng Cqd Là Gì, Điều Kiện Cqd Trong Hợp Đồng Thuê Tàu Chuyến

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng phương pháp nháy lưu ban loài chuột Các tiện ích tìm kiếm kiếm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn timhome.vn English timhome.vn University Press Quản lý Sự đồng ý Sở nhớ cùng Riêng bốn Corpus Các điều khoản thực hiện
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt


Xem thêm: Bảng Giá Gạch Lát Nền Đồng Tâm Granite + Ceramic Tại Big House 2020

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語