Overqualified Là Gì

  -  
The problem with employing people who are overqualified for the job is that they often don"t stay in it for long.


Bạn đang xem: Overqualified là gì

 

Muốn học thêm?

Nâng cao vốn từ vựng của bạn với English Vocabulary in Use từ timhome.vn.Học các từ bạn cần giao tiếp một cách tự tin.


I suggest to my noble friend that prison officers are overqualified merely to sit beside the accused in the dock for eight hours a day.
These women came with credentials from well-known colleges and universities and many were overqualified for their positions, but later were promoted to more prestigious positions.
Overqualified candidates may be seen as taking the position temporarily in order to obtain work experience for another position or taking the position temporarily until better employment can be found.
Các quan điểm của các ví dụ không thể hiện quan điểm của các biên tập viên timhome.vn timhome.vn hoặc của timhome.vn University Press hay của các nhà cấp phép.
*

*

Trang nhật ký cá nhân

Stepping up efforts and phasing out coal: words connected with climate change.
Xem thêm: Điều Kiện Xếp Dỡ Hàng Cqd Là Gì, Điều Kiện Cqd Trong Hợp Đồng Thuê Tàu Chuyến

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng cách nháy đúp chuột Các tiện ích tìm kiếm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập timhome.vn English timhome.vn University Press Quản lý Sự chấp thuận Bộ nhớ và Riêng tư Corpus Các điều khoản sử dụng
{{/displayLoginPopup}} {{#displayClassicSurvey}} {{/displayClassicSurvey}} {{#notifications}} {{{message}}} {{#secondaryButtonUrl}} {{{secondaryButtonLabel}}} {{/secondaryButtonUrl}} {{#dismissable}} {{{closeMessage}}} {{/dismissable}} {{/notifications}}
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt


Xem thêm: Bảng Giá Gạch Lát Nền Đồng Tâm Granite + Ceramic Tại Big House 2020

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語