NOUN PHRASE LÀ GÌ

  -  

Cụm danh từ – một loại đơn vị ngữ pháp rất phổ biến trong tiếng Anh nhưng nó cũng tạo ra rất nhiều cạnh tranh khăn cho bạn Lúc làm cho bài xích tập ngữ pháp tiếng Anh cùng sử dụng trong thực tế. Trong bài bác viết này, timhome.vn sẽ góp bạn hiểu rõ cấu trúc, quy tắc sắp xếp những thành phần, giải pháp sử dụng… của cụm danh từ để những bạn tất cả thể sử dụng chúng vào giao tiếp cùng có tác dụng bài xích tập một phương pháp dễ dàng, chuẩn xác nhé.

Bạn đang xem: Noun phrase là gì

1. Noun phrase (cụm danh từ) là gì?

Cụm danh từ là một team từ vào đó tất cả mộtdanh từ chính(HEAD) vàcác bổ nghĩa(MODIFIERS) đứng bao phủ để bổ nghĩa mang đến nó.

*
*

2. Tại sao lại cần phải dùng cụm danh từ?

lúc bắt đầu tiếp xúc với tiếng Anh, bạn đã biết rằng, để miêu tả một sự vật hoặc hiện tượng thì gồm cấu trúc Adj + Noun, tức đặt tính từ ngay trước danh từ nó miêu tả . Rất đơn giản phải không?

Ví dụ: a blue hat (mẫu mũ màu sắc xanh), a good suggestion (lời đề nghị hay), a bottle of water (một bình nước),..…

Nhưng nếu bạn cần miêu tả 1 sự vật hiện tượng phức tạp hơn thì sao? Lúc đó bạn sẽ phải cần sử dụng nhiều hơn 1 tính từ để miêu tả. Đó cũng là khi bạn cần phải sử dụng cụm danh từ đấy!

Ví dụ: chúng ta sẽ nói a fat old lady, a small shiny blachồng leather handbag nhưng lại ko thể nóian old fat lady haya leather black shiny small handbag.

Vậy các trật tự các từ này được quy định như thế nào?

3. Cấu trúc của noun phrase:

*

Các thành phần tạo đề nghị cụm danh từ bao gồmbổ nghĩa đứng trước - danh từ thiết yếu - bổ nghĩa đứng sau.

- Bổ nghĩa đứng trước danh từ chính- được gọi làpre-modifiers - bao gồm thể làMạo từ(Article),Từ định lượng(Qualifiers),Danh từ, đại từ sỡ hữu(Possessive Nouns/Pronouns);Tính từ; Phân từ(V-ing hoặc V3/-ed)

- Danh từ thiết yếu tất cả thể là danh từ đếm được, danh từ không đếm được, danh từ số không nhiều, danh từ số nhiều, danh từ cụ thể hoặc danh từ trừu tượng

- Bổ nghĩa đứng sau danh từ chính - được gọi làpost-modifiers - bao gồm thể là Cụm giới từ, cụm động từ, hoặc mệnh đề tính từ

4. Các thành phần trong cụm danh từ:

4.1 Các bổ nghĩa phía trước danh từ (pre-modifiers):

4.1.1. DETERMINERS (Chỉ định từ)a. Articles(mạo từ):

Trong cụm danh từ, mạo từ thường đứng ở đầu.

Mạo từ xác định:theMạo từ không xác định:a/an
Ví dụ: the United States, the Universe, the Earth, the Moon, the man over there, …

Dùng mạo từ “an”: với các từ bắt đầu là nguan tâm (u, e, o, a, i)

Dùng mạo từ “a”: với những từ bắt đầu là phụ âm (t, f, d, h, j, k, …)

Ví dụ: a man, a woman, a book, a store, …

Làm bài tập về Mạo từ trong tiếng Anh

b. Qualifiers(từ chỉ số lượng, định lượng):

Trong cụm danh từ, từ chỉ số lượng (Many ; much ; a lot of; lots of ; a little; little, a few; few)thường đứng sau mạo từ, còn nếu không tồn tại mạo từ thì nó đứng đầu cụm từ.

Lưu ý:một số từ chỉ định tất cả thể đứng trước mạo từ nhưall, both, half,và các bội từ nhưtwice, double, three times

Làm bài tập về Từ định lượng trong tiếng Anh

c. Possessive sầu Nouns/ Pronouns(sở hữu phương pháp hoặc đại từ sở hữu):

- Possessive nouns(sở hữu cách): Là thêm′svào phía saudanh từ sở hữu

Ví dụ: The man’s wallet, Susan’s cats

Làm bài xích tập về Đại từ sở hữu vào tiếng Anh

Làm bài tập về Sở hữu bí quyết trong tiếng Anh

4.1.2 MODIFIER(bổ nghĩa)a. Adjective(tính từ):

Tính từ thường đứng trước danh từ bao gồm, với nhiệm vụ của tính từ là bổ nghĩa mang đến danh từ chủ yếu. Tính từ tất cả thể bao gồm hoặc không tồn tại vào cụm danh từ.

Ví dụ:

A beautiful girl (một cô bé đẹp)A long distance (một chuyến đi đài)Many young students (nhiều học sinch trẻ tuổi)

Quy tắc sắp xếp các tính từ bổ nghĩa.

Xem thêm: Partition Là Gì - Nghĩa Của Từ Partition

Quy tắc này được tóm gọn lại vào những chữ viết tắt là OpSACOMP. Bạn hãy ghi nhớ những chữ điều này, nó sẽ vô cùng hữu ích khi bạn gặp phải những bài bác tập sắp xếp phức tạp. Vậy OpSACOMP.. là gì?

Opinion – tính từ chỉ quan tiền điểm, sự đánh giá bán. Ví dụ: beautiful, wonderful, terrible…

Size/Shape – tính từ chỉ kích cỡ. Ví dụ: big, small, long, short, tall…

Age – tính từ chỉ độ tuổi. Ví dụ: old, young, old, new…

Color – tính từ chỉ color sắc. Ví dụ: orange, yellow, light blue, dark brown ….

Origin – tính từ chỉ nguồn gốc, xuất xứ. Ví dụ: Japanese, American, British, Vietnamese…

Material – tính từ chỉ chất liệu . Ví dụ: stone, plastic, leather, steel, silk…

Purpose – tính từ chỉ mục đích, tác dụng.

*

Ví dụ: a fat old lady, a small shiny blaông xã leather handbag, a beautiful small new round blue Japanese wooden rollingdoll (Một nhỏ búp bê lăn bằng gỗ của Nhật màu xanh mới hình tròn nhỏ đẹp).

Làm bài bác tập Chức năng cùng vị trí của Tính từ trong tiếng Anh

Làm bài xích tập Trật tự của Tính từ vào tiếng Anh

b. Participles(phân từ):

Vị trí của các phân từ vào cụm danh từ cũng giống như tính từ, đều được sử dụng để bổ nghĩa mang lại danh từ chính. Có nhì dạng phân từ là hiện tại phân từ (V-ing) với thừa khứ phân từ (V3/-ed)

- Dùng hiện tại phân từ V-ing:lúc nói đến bản chất của sự vật, tốt sự việc đang diễn ra

Ví dụ: An interesting film, the barking dog

- Dùng vượt khứ phân từ V3/-ed: Khi nói đến cảm giác của sự vật, xuất xắc sự vật được/ bị tác động

Ví dụ: A well-trained dog, a broken chair

Làm bài xích tập V-ing vào tiếng Anh

4.2 HEAD (Danh từ chính)

Danh từ chủ yếu có thể là danh từ đếm được, danh từ không đếm được, danh từ số ít, danh từ số nhiều, danh từ riêng, danh từ phổ biến hoặc danh từ trừu tượng, danh từ cụ thể.

*

- Danh từ đếm được:là những danh từ gồm thể đếm được bằng đơn vị

Ví dụ: girl, boy, book, table, pen, bottle, house

- Danh từ không đếm được:là những danh từ ko đếm được bằng đơn vị

Ví dụ: rice, water, salternative text, sugar, furniture, homework

- Danh từ số ít:chỉ tất cả một sự vật, sự việc

Ví dụ: a man, a dog, a board, a girl

- Danh từ số nhiều:là nhiều sự vật sự việc

Ví dụ: dogs, men, women, bags, erasers, buses

- Danh từ riêng:tên riêng rẽ của người, vật, địa danh

Ví dụ: Annie, Susan, Tim, David, Allen, Ty, Hoa, Lan, Minh

- Danh từ chung:danh từ để gọi tên những vật thông thường chung

Ví dụ: leave sầu, tree, book, computer, flower, dress, cloth

- Danh từ trừu tượng:danh từ để gọi thương hiệu những vật không thể thấy được nhưng chỉ cảm nhận được

Ví dụ: love sầu, happiness, sadness, kindness, humor, beauty

- Danh từ cụ thể:

Ví dụ: leave, tree, book, computer, flower, dress, cloth

Làm bài xích tập Danh từ đếm được cùng không đếm được trong tiếng Anh

Làm bài tập Danh từ số không nhiều và số nhiều vào tiếng Anh

4.3 Các bổ nghĩa phía sau danh từ (post-modifiers):

Các bổ nghĩa vùng phía đằng sau danh từ bao gồm thể là một cụm từ (phrase) hoặc một mệnh đề (clause)

4.3.1 PHRASES(Cụm từ)a. Preposition phrases(cụm giới từ)

Cụm giới từ là cụm từ bắt đầu bằng một giới từ, cụm giới từ đứng sau danh từ nhằm bổ nghĩa mang lại danh từ.

Ví dụ: A manwithblaông xã hair, the dogbehindthe fence

Làm bài bác tập Cụm giới từ vào tiếng Anh

b. Participle phrases (Cụm phân từ)

- Cụm hiện tại phân từ: thường bắt đầu bằng V-ing, cụm hiện tại phân từ đứng sau danh từ xuất hiện Lúc rút gọn mệnh đề quan lại hệ dạng chủ động

Ví dụ:

The manstandingover there (the man who is standing over there)

The doglyingon the ground (the dog which is lying on the ground)

- Cụm vượt khứ phân từ: thường bắt đầu bằngV3/-ed, cụm vượt khứ phân từ đứng sau danh từ xuất hiện khi rút ít gọn mệnh đề quan hệ dạng bị động

Ví dụ:

The booksentlớn me (The book which is sent to lớn me)

The housebuilt(The house which was built)

4.3.2 CLAUSE(mệnh đề)

Mệnh đề tính từ hay còn gọi là mệnh đề quan hệ (adjective sầu clause), được dùng để bổ nghĩa mang lại danh từ đứng trước nó.

Ví dụ:

The girlwho you talked to is my girlfriend.

Xem thêm: Sau When Là Gì - Cách Chia Thì Khi Gặp Chữ When

The bookthat you sent to me yesterday is my favorite novel.

5. Chức năng của cụm danh từ

Cụm danh từ gồm thể gồm chức năng có tác dụng chủ ngữ giỏi tân ngữ:

1,That sophisticated womanis beautiful. (That sophisticated womanlà một cụm danh từ gồm chức năng làm chủ ngữ.)

2, I likethe book that you bought. (the book that you boughtlà một cụm danh từ bao gồm chức năng làm tân ngữ.)