Nơi cấp tiếng anh là gì

  -  

Nhiều bên tuyển chọn dụng hiện nay yêu cầu ứng viên yêu cầu nộp CV bởi Tiếng Anh. Và bài toán áp dụng các từ bỏ vựng làm sao để cho đúng, hợp lý và phải chăng luôn là vấn đề ứng cử viên quan liêu tâmLúc trình diễn CV.timhome.vn đã hệ thống lại đa số trường đoản cú vựng hay xuất hiện thêm trong CV, các bạn tham khảo nhé!

Apply position - Vị trí ứng tuyển

Apply for -ứng tuyển vào vị trí

- Personal Information - Thông tin cá nhân

Full Name - Họ và tên

Gender - Giới tính

Date of birth - Ngày sinh

Place of birth - Nơi sinh

Nationality - Quốc tịch

Religious - Tôn giáo

Identity Card No - Số CMND

Issued at - Cấp tại

Permanent address - Địa chỉ lâm thời trú

Current Address - Địa chỉ hiện nay tại

Phone number - Số năng lượng điện thoại

E-mail address - Địa chỉ email

Desired salary - Mức lương ước ao muốn


*

- Educational background - Quá trình học tập tập

studied at/ attend - học tập trên trường

majored in - học tập siêng ngành

Skills - kĩ năng

Computer skills/ IT skills - năng lực tin học

Good at… - giỏi về

typing skills - tài năng tiến công máy

Foreign language skills - khả năng ngoại ngữ

Communication Skills - năng lực giao tiếp

Team-working - khả năng làm việc nhóm

work independently - thao tác độc lập

work under high pressure - thao tác làm việc bên dưới áp lực đè nén cao

verbal communication skills - khả năng giao tiếp

problem-solving skill - kĩ năng giải quyết và xử lý vấn đề

- Courses -những khóa học

Attendance period - thời hạn tmê mệt gia

Institution - trung trọng điểm theo học

Pre-intermediate - sơ cấp

Intermidiate - trung cấp

Advanced - cao cấp

Qualifications - Bằng cấp

Certificate - hội chứng chỉ

GPA (Grade point average) - Điểm trung bình

Graduated - Tốt nghiệp

Internship -Thực tập sinh

- Experience - Kinh nghiệm

Undertake - Tiếp nhận, đảm nhiệm

Work for -Làm việc cho ai, chủ thể nào

Proffessional -Chuyên nghiệp

Believe sầu in -Tin vào, tự tín vào

extensive sầu experience in… - kinh nghiệm tay nghề dồi dào sinh hoạt mảng…

professional in…- Chuyên Viên trong lĩnh vực….

Work History - Lịch sử làm cho việc

- Carrier Objectives - mục tiêu công việc

make a significant contributions khổng lồ the development of the company - đem lại đầy đủ góp sức đáng kể vào sự cách tân và phát triển của công ty