Nguồn vốn tiếng anh là gì

  -  

Thuật ngữ tiếng anh chăm ngành kế toán thông dụng - Để công việc của khách hàng được dễ dãi và thuận lợi rộng, bạn luôn luôn phải có kỹ năng và kiến thức về giờ Anh siêng ngành. Đối cùng với ngành kế tân oán cũng vậy. Sau phía trên, công ty chúng tôi đang tổng hợp list từ vựng giờ đồng hồ anh chuyên ngành kế toán - kiểm tân oán nhưng các bạn tốt chạm mặt vào nghành này, mong muốn bọn chúng để giúp đỡ chúng ta thuận tiện thao tác làm việc trong môi trường thiên nhiên kế toán- kiểm toán bằng tiếng Anh thuận lợi hơn.quý khách đang xem: Nguồn vốn tiếng anh là gì
Bạn đang xem: Nguồn vốn tiếng anh là gì

*

** Dưới đó là gần như từ bỏ vựng tiếng Anh chuyên ngành kế tân oán thông dụng tốt nhất hiện thời, cùng công ty chúng tôi tìm hiểu qua nhé!

1. Accounting entry: bút toán

2. Accrued expenses: túi tiền đề xuất trả

3. Accumulated: lũy kế

4. Advanced payments lớn suppliers : Trả trước người bán

5. Advances lớn employees: Tạm ứng

6. Assets: Tài sản

7. Balance sheet: Bảng cân đối kế toán

8. Bookkeeper: fan lập báo cáo

9. Capital construction: xuất bản cơ bản

10. Cash: Tiền mặt

11. Cash at bank: Tiền gửi ngân hàng

12. Cash in hand : Tiền phương diện tại quỹ

13. Cash in transit: Tiền đã chuyển

14. Cheông chồng and take over: nghiệm thu

15. Construction in progress: Chi tiêu kiến tạo cơ bạn dạng dsinh hoạt dang

16. Cost of goods sold: Giá vốn cung cấp hàng

17. Current assets: Tài sản lưu lại rượu cồn với đầu tư nđính thêm hạn

18. Current portion of long-term liabilities: Nợ lâu dài cho hạn trả

19. Deferred expenses: Chi tiêu đợi kết chuyển

20. Deferred revenue: Người thiết lập trả chi phí trước

21. Depreciation of fixed assets: Hao mòn luỹ kế tài sản thắt chặt và cố định hữu hình

22. Depreciation of intangible fixed assets: Hoa mòn luỹ kế gia tài cố định vô hình

23. Depreciation of leased fixed assets: Hao mòn luỹ kế gia sản cố định và thắt chặt thuê tài chính

24. Equity and funds: Vốn và quỹ

25. Exchange rate differences: Chênh lệch tỷ giá

26. Expense mandate: ủy nhiệm chi

27. Expenses for financial activities: giá thành hoạt động tài chính

28. Extraordinary expenses: Ngân sách chi tiêu bất thường

29. Extraordinary income: Thu nhập bất thường

30. Extraordinary profit: Lợi nhuận bất thường

31. Figures in: millions VND: Đơn vị tính: triệu đồng

32. Financial ratios: Chỉ số tài chính

33. Financials : Tài chính

34. Finished goods: Thành phđộ ẩm tồn kho

35. Fixed asphối costs: Nguim giá gia sản thắt chặt và cố định hữu hình

36. Fixed assets: Tài sản cố gắng định

37. General & administrative sầu expenses: giá cả cai quản doanh nghiệp

38. Goods in transit for sale: Hàng gửi đi bán

39. Gross profit: Lợi nhuận tổng

40. Gross revenue: Doanh thu tổng

41. Income from financial activities: Thu nhập chuyển động tài chính

42. Instruments & tools: Công cố kỉnh, khí cụ vào kho

43. Intangible fixed asmix costs: Nguyên ổn giá tài sản thắt chặt và cố định vô hình

44. Intangible fixed assets: Tài sản cố định vô hình

45. Intra-company payables: Phải trả các đơn vị chức năng nội bộ

46. Inventory : Hàng tồn kho

47. Investment and development fund: Quỹ đầu tư phân phát triển

48. Itemize: Msống tiểu khoản

49. Leased fixed asmix costs: Ngulặng giá gia tài cố định và thắt chặt mướn tài chính

50. Leased fixed assets: Tài sản cố định và thắt chặt mướn tài chính

51. Liabilities: Nợ đề nghị trả

52. Long-term borrowings: Vay nhiều năm hạn

53. Long-term financial assets: Các khoản đầu tư tài bao gồm lâu năm hạn

54. Long-term liabilities: Nợ nhiều năm hạn

55. Long-term mortgages, collateral, deposits: Các khoản thế chấp vay vốn, cam kết cược, ký quỹ dài hạn

56. Long-term security investments: Đầu tư hội chứng khoán thù nhiều năm hạn

57. Merchandise inventory: Hàng hoá tồn kho

Quý Khách đang xem: Thuật ngữ tiếng anh chăm ngành kế tân oán thông dụng

58. Net profit: Lợi nhuận thuần

59. Net revenue: Doanh thu thuần

60. Non-business expenditure source: Nguồn kinh phí sự nghiệp

61. Non-business expenditures: Chi sự nghiệp

62. Non-current assets: Tài sản thắt chặt và cố định với đầu tư lâu năm hạn

63. Operating profit: Lợi nhuận trường đoản cú chuyển động SXKD

64. Other current assets: Tài sản lưu đụng khác

65. Other funds: Nguồn kinh phí, quỹ khác

66. Other long-term liabilities: Nợ dài hạn khác

67. Other payables: Nợ khác

68. Other receivables: Các khoản đề xuất thu khác

69. Other short-term investments: Đầu bốn thời gian ngắn khác

70. Owners" equity: Nguồn vốn nhà ssinh hoạt hữu

71.

Xem thêm: Giá Bán Lẻ Tiếng Anh Là Gì ? Định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích Vietgle Tra TừXem thêm: 8 Sự Thật Gây Choáng Về Đất Nước Brunei, Khám Phá Đất Nước Brunei

Payables khổng lồ employees: Phải trả công nhân viên

72. Prepaid expenses: túi tiền trả trước

73. Profit before taxes: Lợi nhuận trước thuế

74. Profit from financial activities: Lợi nhuận từ hoạt động tài chính

75. Provision for devaluation of stocks: Dự phòng tiết kiệm chi phí với chính sách giảm giá hàng tồn kho

76. Purchased goods in transit: Hàng mua đang đi trên đường

77. Raw materials: Các nguyên liệu, vật tư tồn kho

78. Receivables: Các khoản bắt buộc thu

79. Receivables from customers: Phải thu của khách hàng hàng

80. Reconciliation: : đối chiếu

81. Reserve fund: Quỹ dự trữ

82. Retained earnings: Lợi nhuận không phân phối

83. Revenue deductions: Các khoản giảm trừ

84. Sales expenses: Chi phí buôn bán hàng

85. Sales rebates: Giảm giá cả hàng

86. Sales returns: Hàng chào bán bị trả lại

87. Short-term borrowings: Vay nđính thêm hạn

88. Short-term investments: Các khoản đầu tư tài thiết yếu nlắp hạn

89. Short-term liabilities: Nợ nthêm hạn

90. Short-term mortgages, collateral, deposits---- Các khoản thế chấp ngân hàng, ký cược, ký kết quỹ ngắn hạn

91. Short-term security investments: Đầu bốn triệu chứng khân oán nthêm hạn

92. Stockholders" equity: Nguồn vốn ghê doanh

93. Surplus of assets awaiting resolution: Tài sản vượt đợi xử lý

94. Tangible fixed assets: Tài sản cố định hữu hình

95. Taxes and other payables khổng lồ the State budget---- Thuế với các khoản phải nộp bên nước

96. Total assets: Tổng cùng tài sản

97. Total liabilities and owners" equity: Tổng cùng nguồn vốn

98. Trade creditors: Phải trả cho người bán

99. Treasury stock: Cổ phiếu quỹ

100. Welfare & reward fund: Quỹ khen ttận hưởng với phúc lợi

** Một số tự vựng chăm ngành lúc kế toán thao tác làm việc với ngân hàng:

1. Account holder: nhà tài khoản

2. Accounts payable: tài khoản nợ đề xuất trả

3. Accounts receivable: tài khoản phải thu

4. Accrual basi: cách thức kế toán thù dựa trên dự thu – dự chi

5. Amortization: khấu hao

6. Arbitrage: kiếm lợi nhuận chênh lệch

7. Bank card: thẻ ngân hàng

8. Bond: trái phiếu

9. Boom: sự tăng vọt (giá chỉ cả)

10. Capital: vốn

11. Cardholder: chủ thẻ

12. Cash basis: phương pháp kế tân oán dự trên thực thu – thực chi

13. Certificate of deposit: chứng chỉ tiền gửi

14. Clear: tkhô nóng toán bù trừ

15. Cost of capital: ngân sách vốn

16. Crossed cheque: Séc tkhô hanh toán thù bằng chuyển khoảng

17. Debit balance: số dư nợ

18. Debit: ghi nợ

19. Debt: khoản nợ

đôi mươi. Deficit: rạm hụt

21. Deposit money: chi phí gửi

22. Depreciation: sự bớt giá

23. Dividend: lãi cổ phần

24. Draw: rút

25. Letter of authority: thư ủy nhiệm

26. Non-card instrument: phương tiện thanh khô tân oán không dùng tiền mặt

27. Statement: sao kê (tài khoản)

28. Treasury bill: kỳ phiếu kho bạc

29. Treasury stock: cổ phiếu ngân quỹ

** Một số từ vựng liên quan đến kế toán quản lí trị: 1. Accounting: Kế Toán

2. General & administrative expenses: giá thành quản lý doanh nghiệp

3. Corporate income tax : Thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp

4. Expenses for financial activities: giá thành hoạt động tài chính

5. Financial ratgame ios : Chỉ số tài chính

6. Long-term borrowings: Vay lâu năm hạn

7. Auditing: Kiểm toán

8. Tangible fixed assets: Tài sản thắt chặt và cố định hữu hình

9. Certified public accountant (cpa): Kế toán viên công triệu chứng (cpa)

10. Issued capital: Vốn phạt hành

11. Working capital: Vốn lưu động

12. Carrying cost: giá cả bảo tồn sản phẩm lưu kho

13. Cash discounts: Chiết khấu tiền mặt

14. Historical cost principle : Nguim tắc giá bán gốc

** Các công thức trong tiếng anh tiếp xúc chuyên ngành kế toán:

Cost of goods sold/ cost of sales ( Giá vốn mặt hàng chào bán ) = Opening Inventory + Purchase – Closing Inventory ( vận dụng so với doanh ngthảo luận mại là chủ yếu)

Mark-up profit rate = Sales – cost of goods sold)/ Cost of goods sold

Income tax expense = Income tax rate x PBIT

Profit after tax = PBIT – Income tax expense

Gross profit = Sales – cost of goods sold

Margin profit rate = Sales – cost of goods sold)/ Sales

Purchase = Closing Trade Payable – Opening Trade Receivable + Received Discount + Cash paid to supplier + Contra between trade receivable và trade payable = số dư nợ buộc phải trả vào cuối kỳ – số dư nợ phải trả thời điểm đầu kỳ + các khoản khuyến mãi cảm nhận + Các khoản tiền nợ trả mang lại nhà cung cấp + bù trừ thân nợ đề xuất thu với nợ buộc phải trả.

Carrying amount = Cost – accumulated depreciation = giá trị còn sót lại = tổng – khấu hao lũy kế

Cost of manufactured = Opening Work in progress + Sum of production cost – Closing Work in progress

** Các ký kết hiệu viết tắt trong giờ anh tiếp xúc siêng ngành kế toán:

GAAP: Generally Accepted Accounting Principles

IAS: International Accounting Standards

IFRS: International Financial Reporting Standards

IASC: International Accounting Standards Committee

EBIT: earning before interest và tax

EBITDA: earnings before interest, tax, depreciation and amortization

COGS: cost of goods sold

FIFO (First In First Out): Phương thơm pháp nhập trước xuất trước

LIFO (Last In First Out): Pmùi hương pháp nhập sau xuất trước từ

Bài viết: Thuật ngữ tiếng anh chuyên ngành kế tân oán thông dụng

Để rất có thể làm giỏi hơn trong từng nghành nghề của ngành kế toán, thì tức thì cất cánh giờ các bạn nên triết lý Xu thế cách tân và phát triển trong sự nghiệp của chính mình. Mà rất có thể biện pháp giỏi và kết quả tốt nhất bay giờ là không dứt nâng cấp kiến thức cũng như kinh nghiệm thao tác làm việc của chính bản thân mình qua các khóa huấn luyện kế toán thù ở những trung trung khu.

Chulặng mục: Hỏi Đáp