Net interest income là gì

  -  

Nâng cao vốn trường đoản cú vựng của bạn với English Vocabulary in Use tự timhome.vn.Học các từ bỏ bạn cần tiếp xúc một giải pháp sáng sủa.
Bạn đang xem: Net interest income là gì

the difference between the interest received by a person or an organization from investments & the interest they pay for money they have borrowed:
The bank"s net profit rose 4.2% in the six months ended June thanks to higher net interest income & lower costs.
*

the act of collecting or producing money for a particular purpose, especially for a charity

Về bài toán này
*

Trang nhật cam kết cá nhân

Delusions of grandeur: talking about people with a high opinion of themselves


*Xem thêm: Bản Đồ Phường Linh Trung Quận Thủ Đức Tphcm & Thông Tin, Bản Đồ Quận Thủ Đức

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vớt bằng cách nháy lưu ban con chuột Các phầm mềm tìm kiếm kiếm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn timhome.vn English timhome.vn University Press Quản lý Sự chấp thuận Bộ lưu giữ và Riêng tư Corpus Các quy định áp dụng
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt


Xem thêm: Quy Hoạch Báo Chí Đến Năm 2025, Hoàn Thành Quy Hoạch 19 Cơ Quan Báo Chí

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語