Muối khan là gì

  -  

Các ự khác biệt chính giữa muối ngậm nước và muối khan là các phân tử muối ngậm nước được gắn với các phân tử nước trong khi các phân tử muối kha

NộI Dung:


Các sự khác biệt chính giữa muối ngậm nước và muối khan là các phân tử muối ngậm nước được gắn với các phân tử nước trong khi các phân tử muối khan không được gắn với bất kỳ phân tử nước nào.

Bạn đang xem: Muối khan là gì

Nếu chúng ta đun nóng các muối ngậm nước, chúng sẽ thải ra các phân tử nước dưới dạng hơi nước.

Muối là những hợp chất chứa anion và cation ở dạng tinh thể. Muối tạo thành từ sự kết hợp giữa anion của axit và cation của bazơ. Có hai dạng muối là muối ngậm nước và muối khan. Các hợp chất này khác nhau tùy theo sự có mặt hay vắng mặt của các phân tử nước. Chúng tôi gọi những phân tử nước này là “nước kết tinh”.

1. Tổng quan và sự khác biệt chính 2. Muối ngậm nước là gì 3. Muối khan là gì 4. So sánh song song - Muối ngậm nước và Muối khan ở dạng bảng 5. Tóm tắt

Muối ngậm nước là gì?

Muối ngậm nước là những hợp chất muối có các phân tử nước gắn với phân tử muối. Một hợp chất muối cụ thể có chứa một số phân tử nước nhất định. Chúng tôi gọi các phân tử này là “nước kết tinh” bởi vì các hợp chất muối này có các phân tử nước được kết hợp vào cấu trúc kết tinh của muối. Các phân tử nước này liên kết hóa học với các phân tử muối. Các phân tử nước này gây ra hình dạng của các tinh thể.

*

Các muối ngậm nước này hình thành khi các chất rắn ion kết tinh từ dung dịch nước. Khi chúng ta loại bỏ nước này khỏi các tinh thể muối, nó sẽ trở nên khan. Một ví dụ phổ biến của muối hydrat là pentahydrat đồng sunfat (CuSO4.5H2O). Do đó, nếu chúng ta đun nóng hợp chất này, nó sẽ chuyển thành đồng sunfat khan. Đó là vì khi đun nóng, các phân tử nước bay hơi.

Xem thêm: Định Nghĩa Và Tính Chất Tiếp Tuyến Là Gì, Định Nghĩa Và Tính Chất Tiếp Tuyến

Muối khan là gì?

Muối khan là những hợp chất không có phân tử nước nào gắn với phân tử muối. Chúng tôi sử dụng thuật ngữ này chủ yếu khi nước kết tinh loại bỏ khỏi muối ngậm nước. Do đó, thuật ngữ khan dùng để chỉ một loại muối khô.

Ví dụ, natri sunfat khan không chứa nước. Vì vậy, chúng ta có thể sử dụng nó như một vật liệu sấy khô vì nó có thể hút nước và chuyển thành dạng ngậm nước.

Sự khác biệt giữa muối ngậm nước và muối khan là gì?

Muối ngậm nước là những hợp chất muối có các phân tử nước gắn với phân tử muối. Các hợp chất này chứa nước kết tinh. Nếu chúng ta đun nóng các hợp chất này, chúng sẽ thải ra các phân tử nước dưới dạng hơi nước. Muối khan là những hợp chất không có phân tử nước nào gắn với phân tử muối. Các hợp chất này không có phân tử nước trong tinh thể muối.

Xem thêm: " Arn Là Gì ? Nghĩa Của Từ Arn Trong Tiếng Việt Nghĩa Của Từ Arn Trong Tiếng Việt

*

Tóm tắt - Muối ngậm nước và Muối khan

Muối là dẫn xuất của sự kết hợp của axit và bazơ. Có hai dạng muối là muối ngậm nước và muối khan. Sự khác biệt giữa muối ngậm nước và muối khan là các phân tử muối ngậm nước được gắn với các phân tử nước trong khi các phân tử muối khan không gắn với bất kỳ phân tử nước nào.