Mung Bean Là Gì

  -  

Nâng cao vốn từ vựng của bạn cùng với English Vocabulary in Use tự timhome.vn.Học các từ bạn phải tiếp xúc một cách tự tin.

Quý khách hàng đã xem: Mung bean là gì

Mung bean powder is used khổng lồ make mung bean noodles, and is also occasionally used with the azalea flowers. However, when bean sprouts are called for in recipes, it generally refers to lớn mung bean or soybean sprouts. A popular snachồng, "bindaetteok" (mung bean pancake) is made with ground mung beans & fresh mung bean sprouts. A variation of cellophane noodles, called mung bean sheets or green bean sheets, are also available. Two other common ingredients are tapioca flour & green bean (mung bean) flour (sometimes called green pea flour in certain recipes). Các ý kiến của những ví dụ không bộc lộ cách nhìn của các chỉnh sửa viên timhome.vn timhome.vn hoặc của timhome.vn University Press xuất xắc của những nhà trao giấy phép.


Bạn đang xem: Mung bean là gì

*

*

*Xem thêm: Định Nghĩa Case Law Là Gì ? Case Law Là Gì Cũng Như Case Là Gì

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vớt bằng cách nháy lưu ban loài chuột Các phầm mềm search kiếm Dữ liệu trao giấy phép Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn timhome.vn English timhome.vn University Press Quản lý Sự đồng ý chấp thuận Bộ lưu giữ với Riêng tứ Corpus Các điều khoản thực hiện /displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*Xem thêm: Dư Nợ Tiếng Anh Là Gì ? Từ Vựng Tiếng Anh Chuyên Ngành Ngân Hàng

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Nước Hàn Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語