MESSAGE QUEUE LÀ GÌ

  -  

Message Queue là một thành phần quan trọng thường sử dụng trong các hệ thống lớn (Ví dụ Yahoo, Tiki) hoặc phần mềm theo kiến trúc microservice.

Tuy vậy, nếu không gặp các dự án có hệ thống lớn thì sẽ không biết rõ Message Queue là gì, được sử dụng với mục đích gì!

Messege Queue là gì?

Message Queue nôm na là Queue (hàng đợi), chứa Message (Tin nhắn) như hộp thư