MESSAGE QUEUE LÀ GÌ

  -  

Message Queue là 1 trong thành phần quan liêu trọng hay sử dụng trong số khối hệ thống mập (ví dụ như Yahoo, Tiki) hoặc ứng dụng theo kiến trúc microservice.

Tuy thế, còn nếu không chạm mặt các dự án công trình bao gồm khối hệ thống phệ thì sẽ không biết rõ Message Queue là gì, được áp dụng với mục tiêu gì!

Messege Queue là gì?

Message Queue nôm mãng cầu là Queue (hàng đợi), cất Message (Tin nhắn) nhỏng hộp thư