Mẫu Báo Cáo Đề Xuất Chủ Trương Đầu Tư

  -  

Mẫu report đề xuất chủ trương chi tiêu dự án là gì? Mẫu phiên bản báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án tất cả những câu chữ nào? Mời độc giả cùng xem thêm chi tiết bài viết dưới đây để nắm rõ hơn nhé.

Bạn đang xem: Mẫu báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư

1. Định nghĩa mẫu report đề xuất công ty trương đầu tư chi tiêu dự án là gì?

Mẫu report đề xuất chủ trương đầu tư dự án là mẫu phiên bản báo cáo được lập ra để báo cáo về việc khuyến cáo chủ trương chi tiêu dự án. Mẫu nêu rõ văn bản báo cáo, thông tin khuyến cáo chủ trương... được pháp luật tại Nghị định 40/2020/NĐ-CP bao gồm report đề xuất chủ trương đầu tư chương trình đầu tư chi tiêu công và báo cáo đề xuất công ty trương chi tiêu dự án đội B, nhóm C.


2. Mẫu report đề xuất nhà trương đầu tư chương trình chi tiêu công

TÊN CHỦ CHƯƠNG TRÌNH

-----------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - tự do thoải mái - Hạnh phúc

-----------------------

Số: ..........................., ngày......... Mon ......... Năm.............

BÁO CÁOĐề xuất chủ trương đầu tư chi tiêu chương trình …………………

-------------------------

Kính gửi: (Cơ quan quyết định chủ trương đầu tư chi tiêu chương trình).

Căn cứ biện pháp Đầu tứ công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Các căn cứ pháp lý khác (có liên quan);

(Tên cơ quan) trình (Cơ quan đưa ra quyết định chủ trương chi tiêu chương trình). Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư chương trình (Tên chương trình) với những nộidung chủ yếu sau:

I. THÔNG TIN bình thường CHƯƠNG TRÌNH

1. Thương hiệu chương trình:

2. Chủ chương trình:

3. Đối tượng thụ hưởng của chương trình:

4. Địa điểm thực hiện chương trình:

5. Tổng vốn thực hiện chương trình, tất cả vốn:


- nguồn chi phí khác (nếu có):

6. Thời gian thực hiện:

7. Cơ quan, đơn vị tiến hành chương trình:

8. Các thông tin khác (nếu có):

II. NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA CHƯƠNG TRÌNH

1. Sự quan trọng của công tác để thực hiện các mục tiêu chiến lược, quy hoạch, chiến lược phát triển kinh tế - thôn hội;

2. Mục tiêu, phạm vi và quy tế bào chương trình;3. Dự kiến tổng mức vốn và tổ chức cơ cấu nguồn lực tiến hành chương trình, bao hàm danh mục dự án hoặc đối tượng người sử dụng đầu tư, dự kiến khả năng bằng phẳng nguồn vốn đầu tư công, huy động những nguồn vốn cùng nguồn lực khác;

4. Dự loài kiến tiến độ thực hiện chương trình phù hợp với điều kiện thực tế và kĩ năng huy động các nguồn lực theo máy tự ưu tiên bảo đảm an toàn đầu tứ tập trung, gồm hiệu quả;

5. Xác định giá thành liên quan trong quá trình thực hiện và ngân sách vận hành sau khi chương trình kết thúc;

6. Phân tích, đánh giá sơ cỗ những hình ảnh hưởng, ảnh hưởng về môi trường, xã hội của chương trình, tính toán tác dụng về mặt kinh tế tài chính - làng mạc hội của chương trình;

7. Phân chia những dự án nguyên tố hoặc những nhiệm vụ của lịch trình theo điều khoản của pháp luật;


8. Các giải pháp tổ chức thực hiện.

(Tên cơ quan) trình (Cơ quan ra quyết định chủ trương chi tiêu chương trình) coi xét, ra quyết định phê chú ý chương trình (Tên chương trình) quá trình (nêu rõ giai đoạn triển khai chương trình)./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Cơ quan đánh giá chủ trương chi tiêu chương trình;

- những cơ quan liên quan khác;

- Lưu:..........

Xem thêm: Nhạc Chill Là Gì ? Những Bài Lofi Hot Thời Gian Gần Đây Chillout Dòng Nhạc Thư Giãn Tinh Thần Hiệu Quả

ĐẠI DIỆN CƠ QUAN

(Ký, ghi rõ chúng ta tên, dịch vụ và đóng dấu)

Tên bạn đại diện

3. Mẫu report đề xuất nhà trương chi tiêu dự án team B, đội C

TÊN CƠ QUAN________CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - tự do thoải mái - Hạnh phúc______________________
Số: ............................, ngày ........... Mon .......... Năm ..........

BÁO CÁO

Đề xuất công ty trương đầu tư chi tiêu dự án ...................


---------------

Kính gửi: (Cơ quan ra quyết định chủ trương đầu tư dự án).

Căn cứ cách thức Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Các căn cứ pháp luật khác (có liên quan);

(Tên cơ quan) trình (Cơ quan quyết định chủ trương đầu tư dự án) report đề xuất nhà trương đầu tư chi tiêu dự án (Tên dự án) với những nội dung thiết yếu sau:

I. THÔNG TIN phổ biến DỰ ÁN

1. Tên dự án:

2. Dự án nhóm:

3. Cung cấp quyết định chi tiêu dự án:

4. Thương hiệu chủ đầu tư chi tiêu (nếu có):

5. Địa điểm tiến hành dự án:

6. Dự kiến tổng mức chi tiêu dự án: (trong đó hiểu rõ nguồn vốn đầu tư và nút vốn cụ thể theo từng nguồn, phân kỳ đầu tư sử dụng nguồn chi phí theo thời gian cụ thể, dự kiến sắp xếp vốn):

7. Thời gian thực hiện:

8. Những thông tin khác (nếu có):

II. NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA DỰ ÁN: báo cáo đầy đủ các nội dung chính sách tại Điều 31 của pháp luật Đầu tứ công.

(Tên cơ quan) trình (Cơ quan quyết định chủ trương đầu tư chi tiêu dự án) xem xét, ra quyết định quyết định nhà trương đầu tư chi tiêu dự án (Tên dự án)./.

Nơi nhận:- Như trên;- Cơ quan đánh giá chủ trương đầu tư dự án;- các cơ quan liên quan khác;- Lưu: ……..

Xem thêm: Tìm Hiểu Vốn Đối Ứng Tiếng Anh Là Gì ? Tìm Hiểu Vốn Đối Ứng Là Gì

ĐẠI DIỆN CƠ QUAN

(Ký, ghi rõ họ tên, dùng cho và đóng góp dấu)

Tên tín đồ đại diện

Trên đây là ý kiến tứ vấn cá nhân của timhome.vn. Mời những bạn xem thêm một số bài viết hữu ích khác như: Đơn ý kiến đề xuất đổi cấp cho lại giấy tờ lái xe, Tra cứu giấy tờ lái xe từ chuyên mục Biểu mẫu mã của trang timhome.vn.