Luật Quy Hoạch Đô Thị 2015

  -  
Văn bản hợp nhất 49/VBHN-VPQH 2018 Hợp nhất Luật Quy hoạch đô thị 2015 Văn phòng quốc hội ban hành Văn bản hợp nhất 49/VBHN-VPQH 2018 Luật Quy hoạch đô thị 2015. Mời các bạn theo dõi nội dung chi tiết. 86 Văn bản hợp nhất Luật thương mại số 03/VBHN-VPQH Hợp nhất Luật Thương mại mới nhất Văn bản hợp nhất 03/VBHN-VPQH năm 2017 hợp nhất Luật Thương mại do Quốc hội ban hành ngày 28 tháng 6 năm 2017. Nội dung chi tiết mời các bạn tham khảo. 7.121
*
Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc hội ban hành Luật quy hoạch đô thị. 6.832


Bạn đang xem: Luật quy hoạch đô thị 2015

Văn bản hợp nhất Bộ luật hình sự sửa đổi 2017 Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-VPQH Pháp luật hình sự là một trong những công cụ sắc bén, hữu hiệu để đấu tranh phòng ngừa và chống tội phạm, góp phần đắc lực vào việc bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa... 4.428 Văn bản hợp nhất 07/VBHN-VPQH 2015 Hợp nhất Luật giáo dục Văn phòng quốc hội ban hành Văn bản hợp nhất 07/VBHN-VPQH năm 2015 về việc hợp nhất Luật giáo dục. Mời các bạn theo dõi nội dung chi tiết. 4.354 Nghị định về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị số 37/2010/NĐ-CP Về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị Nghị định số 37/2010/NĐ-CP của Chính phủ: Về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị. 4.014 Tổng hợp 16 Luật mới nhất vừa được Quốc hội thông qua 16 Luật mới nhất vừa được Quốc hội thông qua Tổng hợp 16 Luật mới nhất vừa được Quốc hội thông qua trong đó có nhiều bộ Luật quan trọng như bộ luật hình sự, luật dân sự, kế toán,..với nhiều quy định mới, thay đổi trong quản lý. Mời các bạn tham khảo bài tổng hợp để nắm rõ nội dung chi tiết. 3.850 Thông tư 05/2017/TT-BXD hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị Quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị Thông tư 05/2017/TT-BXD hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành ngày 05 tháng 04 năm 2017. Mời các bạn tham khảo. 3.234 Văn bản hợp nhất 16/VBHN-BTC hợp nhất Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng Các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT Văn bản hợp nhất 16/VBHN-BTC hợp nhất Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng. Văn bản hợp nhất 16/VBHN-BTC được hợp nhất từ 04 Thông tư sau: Thông tư số 219/2013/TT-BTC, Thông tư số 119/2014/TT-BTC, Thông tư số 151/2014/TT-BTC, Thông tư số 26/2015/TT-BTC. Mời các bạn cùng tham khảo. 2.995
*
Văn bản hợp nhất Luật Xây dựng 2020 mới nhất Văn bản hợp nhất 02/VBHN-VPQH năm 2020 Văn bản hợp nhất Luật Xây dựng 2020 vừa được Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội ban hành. Sau đây là nội dung chi tiết Văn bản hợp nhất 02/VBHN-VPQH năm 2020 về hợp nhất Luật xây dựng.

Xem thêm: Roaa Là Gì ? Ý Nghĩa Của Từ Roaa Roaa Là GìXem thêm: Lý Do Của Nhiều Gnd Trong Mạch Điện Là Gì, Ký Hiệu V+/V, Gnd Trong Mạch Điện Là Gì

1.841 Văn bản hợp nhất 12/VBHN-BTC năm 2015 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật thuế thu nhập doanh nghiệp Hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp Văn bản hợp nhất 12/VBHN-BTC năm 2015 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp về xác định thu nhập tính thuế, xác định lỗ và chuyển lỗ; doanh thu; các khoản chi phí được trừ,... 1.075
*
Văn bản hợp nhất Luật viên chức Số: 26/VBHN-VPQH Hợp nhất Luật viên chức 2010 và Luật viên chức 2019 Văn phòng Quốc hội ban hành Văn bản hợp nhất Số: 26/VBHN-VPQH về việc hợp nhất Luật viên chức. Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng theo dõi. 1.024 Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BTC năm 2015 hợp nhất Thông tư hướng dẫn thực hiện Luật Thuế Căn cứ tính thuế đối với thu nhập chịu thuế từ kinh doanh, từ tiền lương, tiền công Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BTC năm 2015 hợp nhất Thông tư hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân; quy định chi tiết về Các khoản thu nhập chịu thuế, Các khoản thu nhập được miễn thuế, Căn cứ tính thuế đối với thu nhập chịu thuế từ kinh doanh, từ tiền lương, tiền công. 639 Văn bản hợp nhất 13/VBHN-BTC năm 2015 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật Thuế giá trị gia tăng Văn bản hợp nhất về Thuế Giá trị gia tăng Văn bản hợp nhất 13/VBHN-BTC năm 2015 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật Thuế giá trị gia tăng là văn bản hợp nhất các Nghị định quan trọng về Thuế. Nội dung chi tiết văn bản hợp nhất 13/VBHN-BTC năm 2015 mời các bạn tham khảo. 532 Văn bản hợp nhất 11/VBHN-BTC năm 2015 hợp nhất Luật quản lý Thuế và Luật quản lý thuế sửa đổi Văn bản hợp nhất về Luật quản lý Thuế Văn bản hợp nhất 11/VBHN-BTC năm 2015 hợp nhất Luật quản lý Thuế và Luật quản lý thuế sửa đổi hợp nhất nội dung của 4 Nghị định quy định về thuế là Nghị định số 83/2013/NĐ-CP, Nghị định số 08/2015/NĐ-CP, Nghị định số 91/2014/NĐ-CP, Nghị định số 12/2015/NĐ-CP. 418 Quy định pháp luật mới nhất về giao kết hợp đồng lao động Giao kết hợp đồng lao động 2021 Bài viết này timhome.vn sẽ giải đáp cho bạn các quy định pháp luật mới nhất về giao kết hợp đồng lao động. Cùng tham khảo bài viết này để hiểu rõ hơn bạn nhé. 93 Quy định pháp luật về chia, tách, hợp nhất, sát nhập công ty Trường hợp được chia, tách, hợp nhất, sát nhập công ty Bài viết này timhome.vn sẽ giải đáp cho bạn các trường hợp chia, tách, hợp nhất và sát nhập công ty theo quy định của pháp luật hiện hành. Cùng tham khảo bài viết này để hiểu rõ hơn bạn nhé. 88 Quyết định 151/QĐ-TANDTC về kế hoạch triển khai, thi hành Bộ luật Hình sự 2015 Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật hình sự 2015 Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Hình sự 2015 kèm theo Quyết định 272/QĐ-TTg. timhome.vn mời các bạn cùng tham khảo. 84
*
Bộ luật hình sự 2017 hợp nhất Văn bản hợp nhất 01/VBHN-VPQH Bộ luật hình sự 2017 hợp nhất - Văn bản hợp nhất 01/VBHN-VPQH là văn bản được hợp nhất từ Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 và Luật số 12/2017/QH14. 25
*
Nghị định 91/2021/NĐ-CP cơ chế phối hợp giữa các tỉnh, TP trong Vùng Thủ đô để thi hành các quy định của pháp luật về Thủ đô Nghị định 91/2021/NĐ-CP được Chính phủ ban hành về cơ chế phối hợp giữa các tỉnh, TP trong Vùng Thủ đô để thi hành các quy định của pháp luật về Thủ đô. 18
*
Mẫu bảng đánh giá tính hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật của chính phủ Mẫu bảng đánh giá tính hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật của chính phủ là mẫu bảng được lập ra để ghi chép về việc đánh giá tính hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật của chính phủ. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây. 11