Lotus notes là gì

  -  

Technology SiteMANAGER INFORMATION SYSTEM (Shared is happiness, getting the happiness shared is bigger,simplifying IT .....)
Bạn đang xem: Lotus notes là gì

*

Gender: MaleIndustry: TechnologyOccupation: System SupervisorLocation: Residential Hoang Gia, Ward No 2, My Hanh Nam Village, Duc Hoa DIST, Long An ProvinceIntroduction: Cool....Interests: Microsoft OS, Networking, RedHat Linux, System Administration, ... System Integration : IBM, Email Systems : IBM Lotus notes and Domino, VOIPhường,...This is my personal và educational blog site & this has posts which are related to lớn my research và interesting areas on Information Technology... Please feel free to lớn bình luận on any technical/Article matters on this regard.Thanks You !
*Xem thêm: Board Of Trustees Là Gì - Định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích

*

*Xem thêm: Quy Hoạch Cầu Nguyễn Trãi Hải Phòng, Cầu Nguyễn Trãi Hải Phòng

*

Trong bài viết này tôi xin chỉ nói hầu hết đọc tin cơ bạn dạng duy nhất về lotus notes & domino.Lotus notes và domino là sản phầm được cách tân và phát triển do IBM. Lotus Notes & Domino có thể hiểu một phương pháp đơn giản và dễ dàng thì nó là một trong những “hệ thống” các phần mềm hỗ trợ làm việc hiệp tác.Lotus Domino: là phần mềm sever, nó gồm có: web server, mail hệ thống và ldap server.Lotus Notes: là phần mềm client, nó tất cả có: Lotus notes, domino designer và domino admin.Lotus notes: là phần mềm dùng để chạy những áp dụng của lotus, có thể là những ứng dụng bên trên domino VPS tốt những úng dụng trên local. Tại đây, tin nhắn cũng khá được coi là một vận dụng lotus ^^. xuất xắc có thể dụng nlỗi một mail client nhằm kiểm tra các mail của khối hệ thống mail khác ví như exchange v.v… Crúc ý: những ứng dụng của Lotus notes có thể được thiết kế theo phong cách nhằm chạy được bên trên nền website.Domino designer: phần mềm editor để thi công các áp dụng của lotus.Domino admin: là phần mềm để tiệm trị hệ thống domino hệ thống.Bài viết sau: setup cùng thông số kỹ thuật Lotus notes & domino (cơ bản)