LEFT OUTER JOIN LÀ GÌ

  -  
1. Các loại Join vào SQLHôm ni mình giới thiệu thêm về các câu lệnh Squốc lộ Join, các loại Join vào SQLJOIN là phxay liên kết tài liệu từ không ít bảng lại với nhau, nối 2 bảng, 3 bảng.. với nhau. Khi người dùng nên truy tìm vấn các cột tài liệu từ không ít bảng khác nhau để trả về trong cùng một tập trung quả , quý khách yêu cầu sử dụng JOIN. 2 bảng kết nối được với nhau khi có một trường thông thường giữa 2 bảng này.

Bạn đang xem: Left outer join là gì

1.1 INNER JOIN (Hoặc JOIN)

INNER JOIN (Hoặc JOIN): Trả về toàn bộ những sản phẩm khi tất cả không nhiều nhất một giá trị ở cả nhì bảng

*

1.2 LEFT OUTER JOIN (Hoặc LEFT JOIN)

LEFT OUTER JOIN (Hoặc LEFT JOIN): Trả lại hầu hết các mẫu từ bỏ bảng phía trái, và các mẫu đúng với ĐK trường đoản cú bảng mặt phải

*

1.3 RIGHT OUTER JOIN (Hoặc RIGHT JOIN)

RIGHT OUTER JOIN (Hoặc RIGHT JOIN): Trả lại hầu như những mặt hàng tự bảng mặt phải, với các loại vừa lòng điều kiện tự bảng bên trái

*

1.4 FULL OUTER JOIN (Hoặc OUTER JOIN)

FULL OUTER JOIN (Hoặc OUTER JOIN): Trả về toàn thể những loại đúng với một trong những bảng.

*

2. Câu lệnh Squốc lộ Join

2.1 Câu lệnh INNER JOIN

INNER JOIN trả về kết quả là các bản ghi mà trường được join hai bảng khớp nhau, những bản ghi chỉ xuất hiện 1 trong các nhì bảng sẽ ảnh hưởng loại.

Xem thêm: Nhóc Ác Là Gì ? Nhóc Ác Nghĩa Là Gì

Có thể vậy INNER JOIN bởi vì JOIN. Ý nghĩa cùng kết quả là hệt nhau.

Xem thêm: Một Số Gốc Axit Là Gì ? Phân Biệt Tính Axit Và Tính Kiềm Chi Tiết Nhất!

Cú pháp:

SELECT column_name(s)

FROM table1

INNER JOIN table2

ON table1.column_name = table2.column_name;

INNER JOIN những table

SELECT column_list

FROM table1

INNER JOIN table2 ON join_condition1

INNER JOIN table3 ON join_condition2

Ví Dụ:

Có bảng khach_hang với ban bố nhỏng sau:

*

Có bảng order_kh với ban bố nlỗi sau:

*

=> Ở 2 bảng trên thì thấy rằng MaKH được phản ánh là mã người mua hàng ở bảng khach_hang, mối quan tiền hệ 2 bảng là cột MaKH

Chúng ta chạy câu lệnh SQL join dưới đây, và xem kết quả trả ra, sẽ đem ra nlỗi sau:

Select * from lanptp.khach_hang as KH

Join lanptp.order_kh as OD on KH.MaKH= OD.MaKH

*

2.2 Câu lệnh LEFT OUTER JOIN

LEFT OUTER JOIN là từ khóa trả về nói chung những sản phẩm (rows) từ bảng phía trái (table1), với những sản phẩm tương ứng vào bảng bên phải (table2). Chấp dìm cả dữ liệu NULL sinh sống bảng 2.

LEFT OUTER JOIN xuất xắc có cách gọi khác là LEFT JOIN

Cú pháp:

SELECT column_name(s)

FROM table1

LEFT JOIN table2

ON table1.column_name = table2.column_name;

LEFT JOIN cũng có thể join nhiều table

SELECT column_list

FROM table1

LEFT JOIN table2 ON join_condition1

LEFT JOIN table3 ON join_condition2

Ví dụ: Vẫn với data nhỏng 2 bảng ở bên trên khach_hang, order_kh Lúc sử dụng câu lệnh Left Join kết quả sẽ trả ra nlỗi sau:

Select * from lanptp.khach_hang as KH

Left join lanptp.order_kh as OD on KH.MaKH= OD.MaKH

*

2.3 Câu lệnh RIGHT OUTER JOIN

RIGHT OUTER JOIN là từ bỏ khóa trả về khái quát các hàng (rows) trường đoản cú bảng mặt phải (table1), cùng với những sản phẩm tương xứng trong bảng mặt trái (table2). Chấp dấn cả tài liệu NULL sinh sống bảng 2. ngược lại với LEFT JOIN

RIGHT OUTER JOIN tuyệt còn được gọi là RIGHT JOIN

Cú pháp:

SELECT column_name(s)

FROM table1

RIGHT JOIN table2

ON table1.column_name = table2.column_name;

Vẫn với data 2 bảng trên các quý khách hàng hãy thử chạy câu lệnh RIGHT JOIN nhé!

RIGHT JOIN cũng có thể join nhiều table

SELECT column_list

FROM table1

RIGHT JOIN table2 ON join_condition1

RIGHT JOIN table3 ON join_condition2

2.4 Câu lệnh FULL OUTER JOIN

FULL OUTER JOIN là việc phối kết hợp của LEFT JOIN cùng RIGHT JOIN

Cú Pháp:

SELECT column_name(s)

FROM table1

FULL OUTER JOIN table2

ON table1.column_name = table2.column_name

WHERE condition;

3. Kết Luận

Ở bên trên mình đã giới thiệu với các người mua hàng về Các loại Join vào Squốc lộ và câu lệnh đi kèm, vào quá trình thực hành các người dùng có thể phối hợp thêm các câu Squốc lộ DISTINCT, SQL Where,Squốc lộ And Or, Squốc lộ Count, SQL ORDER BY, SQL GROUP BY, SQL HAVING,... để tầm nã vấn theo yêu thương ước rước ra data nhé!. Các người mua buộc phải tham khảo thêm để hoàn toàn có thể đọc sâu rộng, kết hợp giữa các câu lệnh với nhau để thực hành giỏi những câu lệnh trong MySQL và áp dụng tác dụng nó vào công việc của khách hàng. Bạn rất có thể tham khảo Website sống links tài liệu xem thêm bên dưới để rất có thể học cùng thực hành một phương pháp xuất sắc nhất!