Leech là gì

  -  
a type of worm that lives in wet places & fastens itself onto the bodies of humans & animals lớn feed on their blood


Bạn đang xem: Leech là gì

 

Muốn nắn học tập thêm?

Nâng cao vốn tự vựng của người tiêu dùng với English Vocabulary in Use từ bỏ timhome.vn.Học những trường đoản cú bạn phải giao tiếp một phương pháp tự tin.


to get money, food, etc. from other people, especially without working for it or doing anything to lớn deserve it:
a fat worm that lives in wet places & fastens itself onto the bodies of humans và animals to lớn suông xã their blood
disapproving A leech is also a person who gets money or tư vấn from someone, giving little or nothing in return.
*

a special event at which people dance to lớn traditional music, especially in Scotlvà và Ireland

Về câu hỏi này
*

Trang nhật ký kết cá nhân

Delusions of grandeur: talking about people with a high opinion of themselves
Xem thêm: Transformational Leadership Là Gì, Phong Cách Lãnh Đạo

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vớt bằng cách nháy lưu ban chuột Các tiện ích search kiếm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập timhome.vn English timhome.vn University Press Quản lý Sự đồng ý chấp thuận Sở lưu giữ với Riêng bốn Corpus Các lao lý áp dụng
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt


Xem thêm: Nội Dung Của Quản Trị Doanh Nghiệp Là Gì, Thế Nào Là Quản Trị Doanh Nghiệp

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語