Lập Kế Hoạch Quỹ Tiền Lương

  -  
Phương pháp xây dựng quỹ tiền lương ở các doanh nghiệp :

Theo quy định mới hiện nay ,Nhà nước không trực tiếp quản lý tổng quỹ lương của doanh nghiệp ,doanh nghiệp tự xây dựng quỹ lương của mình.

Bạn đang xem: Lập kế hoạch quỹ tiền lương

Phương pháp xác định quỹ lương dựa vào số tiền lương bình quân và số lao động trung bình kỳ kế hoạch.

Phương pháp này dựa vào tiền lương trung bình cấp bậc chức vụ của kỳ report với tiến hành đối chiếu những yếu tố ảnh hưởng tới tiền lương kỳ kế hoạch. Sau đó dựa vào số lao động trung bình kỳ kế hoạch để tính ra quỹ lương kỳ kế hoạch:

*

QTLKH : Quỹ tiền lương kế hoạch (ngàn đồng)

ITL1: Chỉ số tiền lương kỳ kế hoạch.

TL0 : Tiền lương bình quân kỳ báo cáo (nghìn đồng)

TL1 : Tiền lương trung bình kỳ kế hoạch(ngàn đồng)

T1 : Số lao động bình quân kỳ kế hoạch (ngưòi).

Trước đây doanh nghiệp thường áp phương pháp này để tính quỹ lương, sau đó trình lên Nhà nước việc tăng xuất xắc giảm quỹ lương là vì cấp bên trên xét duyệt .

Phương pháp xác định quỹ lương dựa vào đơn giá chỉ sản phẩm :

*

QTLKH : Quỹtiền lương kế hoạch theo đơn giá chỉ (ngàn đồng)

ĐGi :Đơn giá bán sản phẩm loại i năm kế hoạch (ngàn đồng)

SPi : Số lượng sản phẩm loại i năm kế hoạch.

Xem thêm: Định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích Mysql Workbench Là Gì ? Định Nghĩa, Khái Niệm

Phương pháp xây dựng quỹ lương dựa vào đơn giá bán sản phẩm căn cứ vào số lượng từng loại sản phẩm để tính tiền lương từng loại đó sau đó cộng toàn bộ tiền lương của tất cả các loại sản phẩm sẽ tất cả tổng tiền lương .

Ưu điểm: Phương pháp này mang đến ta xác định quỹ lương dựa vào đơn giá bán ,sản lượng dễ tính ,đơn giản.Chỉ cần thống kê.

Sản lượng năm kế hoạch với đơn giá nhưng mà doanh nghiệp xây dựng là có thể xác định được.

Nhược điểm: Chưa tính đến sản phẩm dở dang nhưng mà chỉ tính đến sản phẩm đầy đủ. Do đó, lúc số sản phẩm dở dang vượt nhiều, số chênh lệch sản phẩm có tác dụng dở dang tăng lên theo kế hoạch, khiến cho ngân sách lao động cũng tăng lên. Vì vậy quỹ tiền lương cũng tăng theo.

Phương pháp tăng thu từ tổng chi:

Thực chất của phương pháp này là lấy tổng thu trừ tổng bỏ ra phần còn lại sẽ được phân tách đều làm cho 2 phần: Quỹ lương cùng những quỹ không giống. Phương pháp này được dùng phổ biến nhất mà mọi doanh nghiệp gồm thể làm được:

QTL + K = ( C+V+m ) - (( C­1 + C2) + Các khoản nộp)

QTL + K: Quỹ tiền lương với quỹ khác ( nghìn đồng )

C + V + m: Tổng lợi nhuận của xí nghiệp sau thời điểm bán hàng bên trên thị trường ( ngàn đồng )

C1: Ngân sách chi tiêu khấu hao cơ bản.

Xem thêm: Chế Độ Deep Sleep Là Gì - 4 Giai Đoạn Của Giấc Ngủ

C2: Ngân sách chi tiêu vật tư, nguim liệu, năng lượng ( nghìn đồng )

Tính theo chi phí lao động :

Phương pháp này dựa vào lượng lao động ngân sách ( tính theo giờ mức) của từng loại sản phẩm vào kỳ kế hoạch và xuất lương giờ trung bình của từng loại sản phẩm để tính lương của từng loại sản phẩm rồi tổng hợp lại:

*

QTLKH : Quỹ tiền lương kỳ kế hoạch (nghìn đồng)

SGT : Lượng lao động chi phí của sản phẩm ( giờ công ).