KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM TIẾNG ANH LÀ GÌ

  -  

Nhiều công ty tuyển chọn dụng hiện nay từng trải ứng cử viên bắt buộc nộp CV bằng Tiếng Anh. Và vấn đề áp dụng đa số từ vựng sao để cho đúng, hợp lí luôn là vấn đề ứng cử viên quan liêu tâmLúc trình bày CV.timhome.vn sẽ hệ thống lại gần như tự vựng thường mở ra vào CV, các bạn tìm hiểu thêm nhé!

Apply position - Vị trí ứng tuyển

Apply for -ứng tuyển chọn vào vị trí

- Personal Information - tin tức cá nhân

Full Name - Họ với tên

Gender - Giới tính

Date of birth - Ngày sinh

Place of birth - Nơi sinh

Nationality - Quốc tịch

Religious - Tôn giáo

Identity Card No - Số CMND

Issued at - Cấp tại

Permanent address - Địa chỉ tạm bợ trú

Current Address - Địa chỉ hiện nay tại

Phone number - Số năng lượng điện thoại

E-mail address - Địa chỉ email

Desired salary - Mức lương mong muốn

*

- Educational background - Quá trình học tập tập

studied at/ attend - học tập trên trường

majored in - học tập siêng ngành

Skills - kĩ năng

Computer skills/ IT skills - kỹ năng tin học

Good at… - tốt về

typing skills - kỹ năng đánh máy

Foreign language skills - tài năng ngoại ngữ

Communication Skills - tài năng giao tiếp

Team-working - kỹ năng làm việc nhóm

work independently - thao tác làm việc độc lập

work under high pressure - thao tác bên dưới áp lực đè nén cao

verbal communication skills - tài năng giao tiếp

problem-solving skill - kĩ năng giải quyết vấn đề

- Courses -các khóa học

Attendance period - thời gian tsay đắm gia

Institution - trung chổ chính giữa theo học

Pre-intermediate - sơ cấp

Intermidiate - trung cấp

Advanced - cao cấp

Qualifications - Bằng cấp

Certificate - triệu chứng chỉ

GPA (Grade point average) - Điểm trung bình

Graduated - Tốt nghiệp

Internship -Thực tập sinh

- Experience - Kinc nghiệm

Undertake - Tiếp nhận, đảm nhiệm

Work for -Làm câu hỏi đến ai, đơn vị nào

Proffessional -Chulặng nghiệp

Believe sầu in -Tin vào, lạc quan vào

extensive experience in… - tay nghề đầy đủ ngơi nghỉ mảng…

professional in…- Chuyên Viên trong lĩnh vực….

Work History - Lịch sử làm cho việc

- Carrier Objectives - kim chỉ nam công việc

make a significant contributions to lớn the development of the company - mang lại phần nhiều góp phần đáng chú ý vào sự cách tân và phát triển của công ty