KÝ HIỆU ĐẤT TRONG QUY HOẠCH

  -  

Ký hiệu các loại đất trên bản đồ địa chính? Các loại đất trên sổ đỏ? Ký hiệu trên bản đồ quy hoạch đất? Ký hiệu các loại đất theo Luật đất đai năm 2013? Quy định về các mã ký hiệu loại đất theo Phụ lục 01 TT 55/2013/TT-BTNMT?


Ký hiệu này là loại đất gì? Ký hiệu từng loại đất trên sổ đỏ có ý nghĩa ra sao? Bản đồ địa chính được lập và quản lý bởi cơ quan quản lý Nhà nước. Có tác dụng là thống kê, kiểm kê các diện tích đất đai trên từng địa phương trên cả nước.

Bạn đang xem: Ký hiệu đất trong quy hoạchXem thêm: Bạn Có Biết Daisuki Là Gì ? 20 Câu Tỏ Tình Tiếng Nhật Crush Muốn Nghe Nhất

Nó là công cụ quan trọng để Nhà nước quản lý đất đai, giải quyết các tranh chấp đất đai, xác định mục đích sử dụng đất của từng thửa đất.

Trên bản đồ địa chính, nhiều người thấy có các ký hiệu kiểu: LUC, LUK, LUN, LNC, ONT, OĐT…mà không hiểu ý nghĩa của các ký hiệu đó. Các ký hiệu trên chính là các mã loại đất, ký hiệu loại đất. Dựa vào mã đó, cơ quan quản lý Nhà nước có thể xác định thửa đất đó có mục đích sử dụng đất là gì. 

*

Luật sư tư vấn pháp luật về mã ký hiệu đất, xác định loại đất:1900.6568

Trình tự, thủ tục thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp không đúng mục đích theo quy định của Điều 87 Nghị định 43/2014/NĐ-CP và khoản 56 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP thực hiện như sau:

+ Trường hợp cơ quan điều tra, thanh tra có văn bản kết luận giấy chứng nhận đã cấp không đúng thì cơ quan có thẩm quyền xem xét kết luận thu hồi giấy chứng nhận

+ Trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận phát hiện giấy chứng nhận cấp không đúng thì thông báo cho người sử dụng đất biết rõ lý do và quyết định thu hồi giấy chứng nhận

+ Trường hợp người sử dụng đất phát hiện Giấy chứng nhận đã cấp không đúng thì gửi kiến nghị bằng văn bản đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận kiểm tra, xem xét quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật về đất đai

+ Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện việc thu hồi và quản lý Giấy chứng nhận đã thu hồi

+ Trường hợp người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất không đồng ý với việc giải quyết việc thu hồi của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì có quyền khiếu nại theo quy định của pháp luật về khiếu nại.

Xem thêm: Những Khác Nhau Giữa Công Nghệ Số Là Gì ? Định Nghĩa Liên Quan Đến Công Nghệ Số

Sau khi được cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo đúng quy định thì gia đình bạn có thể làm thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất nếu đáp ứng đủ các điều kiện chuyển nhượng theo quy định của pháp luật.