Kinda Là Gì

  -  

Nâng cao vốn từ vựng của công ty cùng với English Vocabulary in Use tự timhome.vn.Học những từ bạn cần giao tiếp một phương pháp tự tín.
Bạn đang xem: Kinda là gì

Kind of & sort of are very common expressions in speaking. They soften other words and phrases so that they do not appear too direct or exact. Kind of is more comtháng in American English. Sort of is more common in British English: …
You know, you want khổng lồ talk to lớn them a bit, kinda make "em feel at home, say goodnight lớn "em, and all that.
It has a great melody and a great vocal, but it"s also kinda sparse & undefined... it was kinda like an open pallet for us.
Các cách nhìn của các ví dụ ko biểu lộ cách nhìn của những biên tập viên timhome.vn timhome.vn hoặc của timhome.vn University Press tuyệt của những nhà trao giấy phép.
*

*

*Xem thêm: Liaise Là Gì - Nghĩa Của Từ Liaise Trong Tiếng Việt

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vớt bằng cách nháy lưu ban chuột Các ứng dụng search kiếm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn timhome.vn English timhome.vn University Press Quản lý Sự chấp thuận Bộ lưu giữ cùng Riêng tứ Corpus Các luật pháp áp dụng
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt


Xem thêm: Chơi Ngựa Là Gì - Các Loại Ma Túy Phổ Biến Bạn Cần Biết (Phần 2)

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語