Keep Out Là Gì

  -  
lớn avoid becoming involved in something, or lớn stop someone or something becoming involved in something:


Bạn đang xem: Keep out là gì

 

Muốn nắn học tập thêm?

Nâng cao vốn tự vựng của khách hàng cùng với English Vocabulary in Use trường đoản cú timhome.vn.Học những trường đoản cú bạn cần giao tiếp một biện pháp tự tin.


*

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vớt bằng cách nháy đúp chuột Các phầm mềm tìm kiếm Dữ liệu cấp giấy phép


Xem thêm: Ý Nghĩa Của Stock Market Returns Là Gì, Công Thức Tính Chỉ Số Beta

Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập timhome.vn English timhome.vn University Press Quản lý Sự đồng ý Bộ lưu giữ và Riêng tứ Corpus Các luật pháp thực hiện
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt


Xem thêm: Giới Thiệu

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語