KẾ HOẠCH THU CHI QUỸ HỘI PHỤ HUYNH

  -  

Quy chế hoạt động của hội cha mẹ học sinh mới nhất

Mỗi trường, mỗi cấp học sẽ xây dựng Mẫu quy chế hoạt động của hội cha mẹ học sinh khác nhau. Để xây dựng nên một mẫu quy chế hoạt động của hội phụ huynh hay và đầy đủ nhất, mời các bạn tham khảo mẫu dưới đây.

Bạn đang xem: Kế hoạch thu chi quỹ hội phụ huynh


Bản cam kết giữa gia đình, học sinh và nhà trườngBiên bản họp phụ huynh học kì 1Kịch bản chương trình họp phụ huynh học kì 1
Căn cứ vào điều kiện thực tế và chỉ tiêu kế hoạch nhiệm vụ năm học ................ của trường Mầm non ................;Để thực hiện tốt phương châm xã hội hóa giáo dục của Đảng và Nhà nước;Được sự nhất trí của Ban giám hiệu nhà trường, Ban thường trực đại diện phụ huynh học sinh XD quy chế hoạt động của Ban năm học ................ như sau:I. VỀ CƠ CẤU TỔ CHỨC:1. Mỗi lớp thành lập một Ban đại diện phụ huynh học sinh lớp, toàn trường thành lập một Ban phụ huynh học sinh trường.2. Mỗi ban PHHS lớp được cử ra 3 ông bà đại diện cho lớp (1 trưởng, 1 phó, 1 ủy viên). Để duy trì hoạt động của ban phụ huynh học sinh của lớp.3. Ban đại diện phụ huynh học sinh của trường cử ra 3 ông bà (1 trưởng ban, 1 phó ban, 1 ủy viên) vào Ban thường trực đại diện phụ huynh học sinh để duy trì hoạt động của Ban.4. Nhiệm kỳ của Ban thường trực và Ban PHHS lớp là 1 năm (được bắt đầu từ đầu năm học cho đến vào đầu năm học tiếp theo).
II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA BAN THƯỜNG TRỰC VÀ BAN ĐẠI DIỆN PHỤ HUYNH HỌC SINH LỚP.1. Ban Thường trực đại diện PHHS trường.- Các ông bà trong Ban Thường trực phải có điều kiện về thời gian, năng lực và nhiệt tình để tham gia công tác của Ban.- Ban Thường trực làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, phân công, trách nhiệm đến từng cá nhân.- Chế độ hội họp: Mỗi học kỳ 02 lần, không kể trường hợp bất thường.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Tra Cứu Thông Tin Nhà Đất Tại Bình Dương Năm 2021

* Về nhiệm vụ:+ Phối hợp với BGH nhà trường tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Ban theo Nghị quyết của cuộc họp toàn Ban đại diện mở rộng thông qua.+ Phối hợp với nhà trường tổ chức các ngày hội, ngày lễ, thực hiện “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, động viên CB,GV,NV nâng cao chất lượng chăm sóc nuôi dưỡng và giáo dục toàn diện cho các cháu.+ Phối hợp với BGH, hướng dẫn tuyên truyền phổ biến pháp luật, chủ trương chính sách về giáo dục, đối với PHHS, nhằm nâng cao trách nhiệm chăm sóc bảo vệ giáo dục học sinh.+ Phối hợp với BGH nhà trường tổ chức giáo dục các cháu cá biệt và đồng thời cùng kết hợp với giáo viên chủ nhiệm lớp để tuyên truyền với phụ huynh của những trẻ đó, nhằm giáo dục về mọi mặt cho trẻ. Giáo dục, đạo đức cho các cháu bồi dưỡng, các cháu học giỏi và ngoan ngoãn tạo điều kiện, giúp đỡ các cháu yếu kém, tạo điều kiện giúp cho những cháu có hoàn cảnh nghèo vượt khó, động viên khen thưởng các cô giáo và các cháu có thành tích xuất sắc trong công tác giảng dạy và học tập.
+ Ban đại diện Hội phụ huynh là nhịp cầu nối giữa PHHS với nhà trường, sâu sát với cha mẹ học sinh và các cháu, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của PHHS, phản ánh trực tiếp hoặc gián tiếp hoặc bằng văn bản với BGH nhà trường.+ Đại diện phụ huynh học sinh kiến nghị với các cấp chính quyền, các ngành chức năng cùng địa phương xây dựng cơ sở vật chất, bảo đảm an ninh trật tự, ngăn ngừa các hành vi xâm phạm giáo viên, học sinh trong và ngoài trường.+ Tổ chức thăm hỏi gia đình học sinh trong những việc vui, việc buồn và ngày lễ, ngày tết.+ Nắm thông tin hai chiều kịp thời phản ánh đề xuất với BGH nhà trường, các vấn đề về quản lý các cháu, vấn đề giảng dạy của giáo viên đồng thời gặp gỡ những gia đình có trẻ cá biệt hoặc có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt hoặc có vấn đề.+ Ban đại diện Hội PHHS họp thống nhất nội dung chương trình kế hoạch hoạt động, thống nhất thu chi các khoản lớn, các khoản vận động. Những nội dung này đều có sự tham gia và thống nhất giữa Ban đại diện Hội PHHS, BGH nhà trường và BCH công đoàn trường.+ Trực tiếp quản lý và sử dụng quỹ phụ huynh và các nguồn thu khác theo dự toán đã được hội nghị Ban đại diện PHHS mở rộng thông qua hợp đồng giao cho thủ quỹ nhà trường giữ hộ và chi hộ quỹ phụ huynh sau khi đã được thống nhất. Trong Ban lập sổ theo dõi thu chi và báo cáo kịp thời để công khai trước các kỳ họp của Ban đại diện cha mẹ học sinh của trường và các cuộc họp phụ huynh của các nhóm lớp.2. Ban phụ huynh học sinh lớp.

Xem thêm: Ý Nghĩa Của Từ If Any Là Gì ?

- Có trách nhiệm cùng các cô giáo chủ nhiệm của lớp bàn bạc, thống nhất vấn đề về giáo dục, động viên, đề nghị khen thưởng cho các giáo viên và các cháu có thành tích trong học tập đồng thời nhắc nhở giáo dục các cháu cá biệt của lớp có khuyết điểm, nắm vững thông tin hai chiều giữa gia đình và các cô giáo trong nhà trường. Phản ánh kịp thời những diễn biến của Ban phụ huynh với Ban thường trực.
Đơn xin đóng quỹ phụ huynh tự nguyện Mẫu đơn nộp tiền đóng quỹ phụ huynh tự nguyện Nội dung họp phụ huynh đầu năm, cuối năm Mẫu nội dung họp phụ huynh
*
Quy trình một buổi họp phụ huynh Tiến trình một buổi họp phụ huynh