INTRIGUE LÀ GÌ

  -  
intrigue tức thị gì, quan niệm, những áp dụng cùng ví dụ trong Tiếng Anh. Cách vạc âm intrigue giọng phiên bản ngữ. Từ đồng nghĩa tương quan, trái nghĩa của intrigue.

Bạn đang xem: Intrigue là gì


Từ điển Anh Việt

intrigue

/in"tri:g/

* danh từ

mưu đồ; sự chuyển vận ngầm; thói tuyệt chuyển vận ngầm

mối tằng tịu ngầm, sự tằng tịu ngầm (với người dân có chồng)

cốt truyện (của một vở kịch...); cốt truyện

* nội cồn từ

tất cả mưu đồ; tải ngầm

tằng tịu, tằng tịu (với người dân có chồng)

* nước ngoài động từ

mưu thứ có tác dụng (mẫu gì); chuyển động nngay gần làm cho (cái gì)

khổng lồ intrigue a bill through Congress: di chuyển ngầm thông sang một đạo luật dự thảo ngơi nghỉ quốc hội

thu hút, gợi yêu thích, kích thích tò mò

to lớn be intrigued by a new idea: bị một ý mới hấp dẫn

có tác dụng kinh ngạc, làm cho buộc phải suy nghĩ

to lớn intrigued by the suddenness of an event: ngạc nhiên bởi vì tính chất đột ngột của một sự việc


Từ điển Anh Anh - Wordnet


*

Enbrai: Học trường đoản cú vựng Tiếng Anh
9,0 MB
Học tự bắt đầu mỗi ngày, luyện nghe, ôn tập với khám nghiệm.
*

*

Từ điển Anh Việt offline
39 MB
Tích hòa hợp trường đoản cú điển Anh Việt, Anh Anh và Việt Anh cùng với tổng số 590.000 từ bỏ.

Xem thêm: Khám Phá Giao Dịch Bitcoin Như Thế Nào, Hướng Dẫn Đầu Tư Bitcoin Mới Nhất 23/08/2021


*

Từ liên quan
Hướng dẫn phương pháp tra cứu
Sử dụng phím tắt
Sử dụng phím để lấy bé trỏ vào ô tìm kiếm với nhằm thoát ra khỏi.Nhập từ bỏ buộc phải search vào ô tra cứu kiếm và xem các từ được gợi ý chỉ ra dưới.Khi con trỏ sẽ phía trong ô tìm kiếm tìm,thực hiện phím mũi thương hiệu lên <↑> hoặc mũi thương hiệu xuống <↓> để dịch chuyển giữa những trường đoản cú được gợi ý.Sau đó dấn (một đợt nữa) để xem cụ thể trường đoản cú kia.
Sử dụng chuột
Nhấp loài chuột ô tìm kiếm tìm hoặc biểu tượng kính lúp.Nhập từ bỏ đề xuất search vào ô tìm kiếm cùng xem những trường đoản cú được lưu ý hiển thị dưới.Nhấp loài chuột vào trường đoản cú muốn coi.

Xem thêm: Window 10 Turn Off Hard Disk After Là Gì, Bắt Hdd Luôn Phải


Lưu ý
Nếu nhập từ khóa thừa nđính thêm các bạn sẽ không bắt gặp tự bạn có nhu cầu tra cứu trong danh sách nhắc nhở,lúc ấy bạn hãy nhập thêm những chữ tiếp sau nhằm chỉ ra từ đúng mực.
Privacy Policy|Google Play|Facebook|Top ↑|
*