In Contrast To Là Gì

  -  
Để gồm một bài bác Task 2 tuyệt cùng đã có được điểm số cao, bạn nên xem xét thực hiện một trong những trường đoản cú nối đúng cách dán với linh hoạt. Trong nội dung bài viết ngày hôm nay IELTS Vietop đã share cho bạn 6 từ nối chúng ta nên sử dụng trong IELTS Writing Task 2, cùng tò mò nhé!
*

*

1. Albeit/ Notwithstanding/ Much as

Từ đồng nghĩa

Cách dùng

Cả 3 tự trên được dùng để lấy ra hai mệnh đề trái ngược nhau về nghĩa

Notwithstanding + N

Notwithstanding the drawbacks of relocating companies to lớn remote area, I still believe that the benefits are more significant.Quý Khách vẫn xem: In contrast to lớn là gì

Albeit + Adj/Adv/ prepositional phrases

Technology has greatly added to our entertainment options, albeit with some detrimental material.Albeit expensive sầu, the house was huge & located in one of the best neighborhoods in the thành phố.

Bạn đang xem: In contrast to là gì

Much as + S+V, ……

Much as humans are responsible for a variety of environmental problems, we can also take steps lớn reduce the damage that we are causing khổng lồ the planet.

Tìm phát âm về Kchất hóa học ôn thi IELTS online trực con đường tại nhà

2. By contrast/ In contrast/ On the contrary

Từ đồng nghĩa

“By/ in contrast” có nghĩa giống như nlỗi “however” hoặc “on the other hand”.

Cách dùng

“By contrast” cùng “in contrast” bao gồm nghĩa giống nhau và được dùng để làm cho biết một sự không giống nhau hoặc so sánh.By contrast, S +VVí dụ: Hundreds of foreign visitors pay a visit lớn museums và historical sites on a daily basis. By contrast, very few local residents visit the these places because they are familiar with the objects displayed in them. S, by/ in contrast, VThe birth rate for older women has declined. Births to teenage mothers, by contrast, have sầu increased.“On the contrary” thì tất cả nghĩa không hệt như “by/in contrast”. Ta dùng “on the contrary” nhằm phủ nhận trả một ý kiến hoặc lời khẳng định trước kia.

Some people think that playing đoạn Clip games does not have any benefits. On the contrary, this activity is a good way for them khổng lồ improve sầu problem-solving skills and enhance memory.Cả nhì từ nối “on the contrary” & “in/ by contrast” rất có thể được sử dụng vào Part 2 của phần thi Writing , nhất là cùng với phần nhiều đề đề xuất bạn đưa ra luận điểm chấp nhận hoặc phản bội đối một chủ kiến được giới thiệu vào đề bài xích.

3. Accordingly/ Consequently

Từ đồng nghĩa

Therefore, hence, thus

Cách dùng

Tương tự nlỗi phương pháp sử dụng của ba từ bỏ therefore, hence với thus, chúng ta dùng accordingly hoặc consequently khi hy vọng nói tới công dụng của một vụ việc như thế nào đã có kể trước kia.

Riêng accrodingly có thể đứng cuối câu Children nowadays watch significantly more television than those in the past, which reduces their activity levels accordingly.

4. Paradoxically/ Sadly Enough/ Ironically

Paradoxically (nghịch lý thay)

Although hyacinth has many negative effects, it effectively hinders fishing & thereby paradoxically stops or at least postpones serious overfishing.

Xem thêm: Cập Nhập Phạm Vi Và Thông Tin Bản Đồ Quy Hoạch Quận Long Biên Mới Nhất Năm 2021

Sadly Enough (đáng bi tráng là)

Sadly enough, serious crimes such as theft, burglary or even murder are now committed by people of younger & younger ages.

Ironically (mai mỉa thay)

Despite the fact that authorities are urging people into lớn using environmentally- friendly producrs and campaigns khổng lồ keep the environment clean, ironically, they are simultanenously allowing businessmen to lớn produce as many cars as possible.

5. More importantly

Gần nghĩa với moreover/furthermore/besides, more importantly (đặc biệt rộng nữa) dùng để bổ sung thêm một vụ việc gồm trung bình đặc trưng hơn ý trước.

Ví dụ: Students should wear uniforms when going to lớn school as It may take them less time lớn get ready for school each morning. More importantly, it reduces clothing-related peer pressure as every student wears the same outfit.

6. Adv + speaking

Cách dùng

Cấu trúc này thường xuyên được áp dụng trong IELTS Writing task 2 Khi bọn chúng nói về ảnh hưởng của một vấn đề lên các nghành của xã hội nhỏng tài chính, dạy dỗ, môi trường…

Việc sử dụng kết cấu “Adv + speaking” đã phân bóc những ý cùng nhau một phương pháp rõ ràng cùng giúp bạn phát âm nắm bắt được kỹ càng nhưng mà câu mong mỏi nói.

Các cụm từ mà những chúng ta có thể thực hiện là:

Culturally speaking, …Economically speaking, …Environmentally speaking, …Politically speaking, …Legally speaking, ….

Ví dụ: Cùng nói tới ngành du lịch, ta rất có thể dùng cấu trúc Adv + speaking để nói đến tác động lành mạnh và tích cực lẫn tiêu cực của chính nó lên văn uống hoá, kinh tế với môi trường thiên nhiên nhỏng sau:

Culturally speaking, tourism promotes cultural awareness và also helps khổng lồ preserve sầu local culture & traditions.

Economically speaking, tourism brings numerous job opportunities for local people, helping them lớn making ends meet.

Xem thêm: Minoku Kaiwa Là Gì - Nghĩa Của Từ 会話 かいわ Trong Tiếng Nhật

Environmentally speaking, the development of tourism may result in pollution as irresponsible tourists often litter the tourist spots visited by them.

Chúc bạn làm việc tập tốt và thành công xuất sắc cùng với 6 từ nối phải cần sử dụng trong IELTS Writing Task 2 nhé!