Hướng Nghiệp Tiếng Anh Là Gì

  -  
Sau đó ông chuyển cho tới Commissariat au reclassement des prisonniers de guerre (Snghỉ ngơi phía nghiệp cho phạm nhân binh chiến trah).

Bạn đang xem: Hướng nghiệp tiếng anh là gì


He then moved to lớn the Commissariat au reclassement des prisonniers de guerre (Service for the orientation of POWS).
Sau quá trình truyền giáo của bản thân, ông Giao hàng trong quân nhóm trước khi được giảng dạy phía nghiệp thêm.
Tuy nhiên, học sinh trung học tập phổ thông vẫn được tsi gia một trong những chuyển động khác ví như phía nghiệp, dạy nghề...
However, students in secondary school also take a number of other activities as the business, vocational ...
Bên cạnh đó học viên gồm thêm một vài máu đề nghị như: dạy dỗ kế bên giờ đồng hồ lên lớp, giáo dục phía nghiệp (lớp 9)...
In addition students have some information required such as: education outside the classroom on time, direction of education (grade 9), use of school ...
Các thầy giáo phía nghiệp , các mục sư , những công ty trị liệu cùng bác bỏ sĩ cũng rất có thể giúp ích các cho chính mình đấy .
Hãy nói chuyện cùng với những phụ huynh của người tiêu dùng bé mình , với cô giáo , với gia sư phía nghiệp , cùng cùng với hiệu trưởng nữa .
Talk with parents of your child "s friends và peers , teachers , guidance counselors , & the school principal .
AGF: Để ban đầu, bắt buộc nói rằng, trước khi gặp gắng vấn hướng nghiệp, tôi bao gồm cô giáo hoàn hảo nhất, những người truyền cảm hứng.
AGF: Well, to lớn begin with, I must say, before I came to that career guidance officer, I had great teachers who motivated.
Sau vài lịch trình phía nghiệp cùng một số công việc và nghề nghiệp kì dị, ông đổi thay chuyên môn viên thu âm và là công ty một chống thu.
After taking some vocational courses & a raft of odd jobs, he became a studio engineer và owner of a recording studio.
Cô Soo-jeong, một gia sư hướng nghiệp tại trường cấp cho tía nghỉ ngơi Hàn Quốc, đã sử dụng mọi Clip bên trên trang jw.org vào quá trình đào tạo.
SOO-JEONG, a high school guidance counselor in South Korea, has used videos from the jw.org website in her class.
Cha Charles Strobel đã cải cách và phát triển một dự án để có các lần một vài bạn vô gia cư vào chương trình huấn nghệ với cơ hội phía nghiệp mang lại họ.

Xem thêm: Thị Trường Ngoại Hối Forex, Cách Để Kiếm Tiền Từ Thị Trường Forex 2021


Father Charles Strobel developed a project khổng lồ bring homeless men off the street a few at a time into a training program that provided life skills và vocational opportunities for them.
Người Hoa cùng người Ả Rập, chấp thuận được hotline là "tín đồ quốc tế phương Đông", và chúng ta tất yêu ghi danh vào những ngôi trường phía nghiệp cùng trường đái học tập.
Chinese and Arabs, officially termed "foreign orientals", could not enrol in either the vocational schools or primary schools.
Các ngôi trường học và chương trình hướng nghiệp đã được cơ quan ban ngành Đông Ấn lập ra nhằm huấn luyện và giảng dạy người dân bạn dạng địa vào phần đông địa điểm ví dụ của nền tài chính thuộc địa.
Vocational schools and programs were phối up by the Indies government khổng lồ train indigenous Indonesians for specific roles in the colonial economy.
Nền tài chính gửi trường đoản cú nền kinh tế nông nghiệp (32% GDP năm 1952) lịch sự nền tài chính theo hướng công nghiệp (47% GDP. năm 1986).
The economy shifted from an agriculture-based economy (32% of GDP in 1952) to lớn an industry-oriented economy (47% of GDPhường in 1986).
Không gồm cải thay đổi cnạp năng lượng bạn dạng vào sứ mệnh của phái đẹp song chiến tranh có tác dụng tăng tốc các khuynh hướng nghề nghiệp theo pmùi hương hướng tự những năm 1920.
There was no radical change in gender roles but the war intensified occupational trends under way since the 1920s.
Lúc một Nhân Chứng Giê-hô-va tphải chăng học tập giỏi, vắt vấn hướng nghiệp, thầy cô hoặc anh em rất có thể tạo áp lực nặng nề nhằm em coi vấn đề học tập lên rất cao là nấc thang dẫn tới sự thành công vào trần thế này.
When a young Witness does well in school, a guidance counselor, a teacher, or a fellow student may pressure the Witness to pursue higher education as a step toward success in this system of things.
Giả sử nlỗi... tôi tốt hỏi vấn đề này nhằm dẫn dắt, hướng nghiệp gần như sinch viên Họ cho cùng với tôi cùng nói Chúng tôi sẽ ra trường với vẫn chưa có một ít dự định như thế nào về phần đa gì Cửa Hàng chúng tôi mong mỏi làm
Let"s suppose, I bởi this often in vocational guidance of students, they come to me và say, well, we"re getting out of college và we have sầu the faindemo idea what we want to lớn bởi vì.
Với ý tưởng phát minh này, da trúc là 1 trong những gia công bằng chất liệu có tương lai, một mở đầu mang lại xu hướng công nghiệp tiếp tế sinc học tập.
In this sense, leather is a gateway material, a beginning for the mainstream biofabrication industry.
Tâm lý học tđắm say vấn là một chăm ngành tư tưởng học bao gồm đa số nghiên cứu và phân tích và vận dụng trong không ít lĩnh vực to lớn không giống nhau: huấn luyện và giảng dạy với đầu ra; giám sát và đo lường và đào tạo; hỗ trợ tư vấn cùng phát triển phía nghiệp; can thiệp và sức mạnh.

Xem thêm: ( Fringe Benefits Là Gì : Phúc Lợi Bổ Sung Là Gì? Meaning Of Fringe Benefit In English


Counseling psychology is a psychological specialty that encompasses research & applied work in several broad domains: counseling process & outcome; supervision & training; career development & counseling; and prevention and health.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M