HỢP TÁC XÃ TIẾNG ANH LÀ GÌ

  -  

Hợp tác xã tiếng Anh là co-operative, bên cạnh việc được sử dụng là danh từ, co-operative còn được sử dụng với vai trò là tính từ.

Bạn đang xem: Hợp tác xã tiếng anh là gì


Với những ưu điểm nổi bật, mô hình hợp tác xã đã sớm được đưa áp dụng tại Việt Nam từ thời kỳ kế hoạch hóa tập trung. Đến năm 1996, hợp tác xã chính thức được ghi nhận trong Luật hợp tác xã 1996, tạo nên cơ sở pháp lý vững chắc.

Trong thời kỳ hiện nay, hợp tác xã vẫn tiếp tục phát triển và vươn ra thị trường quốc tế. Vậy hợp tác xã tiếng Anh là gì? Mời quý bạn đọc theo dõi bài viết dưới đây.

Hợp tác xã là gì?

Hợp tác xã là tổ chức kinh tế tập thể, đồng sở hữu, có tư cách pháp nhân, do ít nhất 07 thành viên tự nguyện thành lập và hợp tác tương trợ lẫn nhau trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm nhằm đáp ứng nhu cầu chung của thành viên, trên cơ sở tự chủ, tự chịu trách nhiệm, bình đẳng và dân chủ trong quản lý hợp tác xã.

Hợp tác xã Tiếng Anh là gì?

Hợp tác xã có tên tiếng Anh là co-operative, bên cạnh việc được sử dụng là danh từ, co-operative còn được sử dụng với vai trò là tính từ.

Ví dụ như các từ sau:

– co-operative member có nghĩa là xã viên hợp tác xã hay còn gọi thành viên hợp tác xã

– co-operative society, nghĩa là hợp tác xã.

– co-operative store, nghĩa là cửa hàng hợp tác xã.

Như vậy chúng ta đã hiểu được Hợp tác xã Tiếng Anh là gì?. Vậy hợp tác xã có đặc điểm gì, pháp luật hiện hành quy định như thế nào về hợp tác xã, mời quý bạn đọc theo phần tiếp theo.

*

Đặc điểm hợp tác xã

– Tư cách chủ thể.

Thành viên hợp tác xã là chủ sở hữu của hợp tác xã. Thành viên của hợp tác xã có thể là cá nhân, hộ gia đình hoặc pháp nhân. Tuy nhiên, đối với hợp tác xã tạo việc làm thì thành viên chỉ có thể là cá nhân.

Xem thêm: Kinh Nghiệm Mua Nhà Chung Cư Trả Góp Tphcm Năm 2020, Bot Protection

-Mục đích tham gia vào hợp tác xã

Các thành viên tham gia vào hợp tác xã nhằm mục đích đảm bảo thu nhập, nhu cầu việc làm, nhu cầu sử dụng sản phẩm, dịch vụ của hợp tác xã

– Nguyên tắc hoạt động

Thành viên hợp tác xã tham gia hợp tác xã trên cơ sở tự nguyện, dân chủ, bình đẳng và hợp tác.

Các nguyên tắc này được thể hiện xuyên suốt trong các văn bản quy định về hoạt động của hợp tác xã:

– Nguyên tắc tự nguyện

Thành viên thể hiện ý chí tự nguyện tham gia vào hợp tác xã bằng đơn xin gia nhập hợp tác xã. Hợp tác xã không được hạn chế việc chuyển nhượng vốn góp, vút vốn góp của thành viên hợp tác xã. Khi thành viên có mong muốn rút khỏi hợp tác xã thì hợp tác xã phải trả vốn góp cho thành viên theo quy định.

– Nguyên tắc hợp tác

Đây là nguyên tác chủ đạo của mô hình hợp tác xã. Các thành viên hợp tác giá cùng góp vốn, cùng đóng góp công sức, Thu nhập của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được phân phối chủ yếu theo mức độ sử dụng sản phẩm, dịch vụ của thành viên, hợp tác xã thành viên hoặc theo công sức lao động đóng góp của thành viên đối với hợp tác xã tạo việc làm.

– Nguyên tắc bình đẳng

Thành viên, hợp tác xã thành viên có quyền bình đẳng, biểu quyết ngang nhau không phụ thuộc vốn góp trong việc quyết định tổ chức, quản lý và hoạt động của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; được cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác về hoạt động sản xuất, kinh doanh, tài chính, phân phối thu nhập và những nội dung khác theo quy định của điều lệ.

Để tìm hiểu các chủ thể khi tham gia vào hợp tác xã cần đáp ứng điều kiện gì, mời quý bạn đọc theo dõi phần tiếp theo của bài viết Hợp tác xã Tiếng Anh là gì? của công ty Luật Hoàng Phi.

Điều kiện trở thành thành viên hợp tác xã

Cá nhân, hộ gia đình, pháp nhân trở thành thành viên hợp tác xã phải đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

– Cá nhân là công dân Việt Nam hoặc người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam, từ đủ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; hộ gia đình có người đại diện hợp pháp theo quy định của pháp luật; cơ quan, tổ chức là pháp nhân Việt Nam. Đối với hợp tác xã tạo việc làm thì thành viên chỉ là cá nhân;

– Có nhu cầu hợp tác với các thành viên và nhu cầu sử dụng sản phẩm, dịch vụ của hợp tác xã;

– Có đơn tự nguyện gia nhập và tán thành điều lệ của hợp tác xã;

– Góp vốn theo quy định tại khoản 1 Điều 17 của Luật hợp tác xã 2012 và điều lệ hợp tác xã;

– Điều kiện khác theo quy định của điều lệ hợp tác xã.

Hợp tác xã trở thành thành viên liên hiệp hợp tác xã phải đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

– Có nhu cầu hợp tác với các hợp tác xã thành viên và có nhu cầu sử dụng sản phẩm, dịch vụ của liên hiệp hợp tác xã;

– Có đơn tự nguyện gia nhập và tán thành điều lệ của liên hiệp hợp tác xã;

– Góp vốn theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật hợp tác xã 2012 và điều lệ liên hiệp hợp tác xã;

– Điều kiện khác theo quy định của điều lệ liên hiệp hợp tác xã.

Cá nhân, hộ gia đình, pháp nhân có thể là thành viên của nhiều hợp tác xã; hợp tác xã có thể là thành viên của nhiều liên hiệp hợp tác xã trừ trường hợp điều lệ hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã có quy định khác.

Xem thêm: Tín Ngưỡng Phồn Thực Là Gì, Độc Đáo Tín Ngưỡng Phồn Thực Của Người Việt

Qua bài viết Hợp tác xã tiếng Anh là gì?, ta thấy được rằng hợp tác xã hoạt động trên cơ sở nguyên tắc tự nguyện, dân chủ, bình đẳng và hợp tác. Việc gia nhập hợp tác xã tương đối mở tuy nhiên cá nhân, hộ gia đình, pháp nhân, hợp tác xã cũng cần đáp ứng các điều kiện nhất định.