HỒ SƠ XIN CẤP PHÉP QUY HOẠCH

  -  

1- Nơi tiếp nhận hồ sơ và hoàn trả kết quả:

- Nơi tiếp nhận:Sở Xây dựng

2- Thời gian tiếp nhận, hoàn trả kết quả:

Giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ các ngày lễ, tết)

3- Trình tự thực hiện:

+ Bước 2: Sở Xây dựng kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ theo quy định. Khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Xây dựng có giấy biên nhận, trong đó hẹn ngày trả kết quả. Giấy biên nhận được lập thành 02 bản, 01 bản giao cho chủ đầu tư và 01 bản lưu tại Sở Xây dựng.

Bạn đang xem: Hồ sơ xin cấp phép quy hoạch

+ Bước 3: Căn cứ vào yêu cầu quản lý, kiểm soát phát triển của khu chức năng đặc thù, Quy định quản lý theo quy hoạch chung xây dựng, đề xuất của chủ đầu tư, Sở Xây dựng có trách nhiệm xem xét hồ sơ, tổ chức lấy ý kiến các cơ quan có liên quan và báo cáo UBND tỉnh về nội dung giấy phép quy hoạch. Thời gian thẩm định hồ sơ và lấy ý kiến không quá 30 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối với dự án đầu tư xây dựng công trình tập trung hoặc riêng lẻ trong khu vực đã có quy hoạch chi tiết xây dựng được duyệt, nhưng cần điều chỉnh ranh giới hoặc một số chỉ tiêu sử dụng đất, trong quá trình thẩm định hồ sơ cấp giấy phép quy hoạch, Sở Xây dựng tổ chức lấy ý kiến đại diện cộng đồng dân cư có liên quan về nội dung cấp phép. Đại diện cộng đồng dân cư có trách nhiệm tổng hợp ý kiến của cộng đồng dân cư theo quy định của pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Sở Xây dựng căn cứ các quy định hiện hành và các điều kiện cấp phép để tham mưu việc cấp giấy phép quy hoạch.

Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện để trình UBND tỉnh phê duyệt (do có các tài liệu còn thiếu, các tài liệu không đúng theo quy định hoặc không đúng với thực tế): Sở Xây dựng thông báo một lần bằng văn bản cho chủ đầu tư bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ.

Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện để trình UBND tỉnh phê duyệt : Sở Xây dựng tổng hợp hồ sơ và dự thảo giấy phép quy hoạch trình UBND tỉnh phê duyệt.

+ Bước 4: UBND cấp tỉnh xem xét và cấp giấy phép quy hoạch trong thời gian không quá 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ thẩm định cấp giấy phép quy hoạch của Sở Xây dựng.

+ Bước 5: Chủ đầu tư nhận kết quả tại Sở Xây dựng theo quy định.

4- Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại trụ sở làm việc Sở Xây dựng.

5- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

+ Đơn đề nghị cấp giấy phép quy hoạch theo mẫu;

+ Sơ đồ vị trí địa điểm đề nghị cấp giấy phép quy hoạch;

+ Dự kiến phạm vi, ranh giới khu đất, chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch;

+ Dự kiến nội dung đầu tư, quy mô dự án và tổng mức đầu tư;

+ Báo cáo về pháp nhân và năng lực tài chính để triển khai dự án.

Xem thêm: Bản Đồ Quy Hoạch Đường 100M Hải Phòng, Tuyến Đường 100M Lạch Tray

b) Số lượng hồ sơ:01 bộ

6- Thời hạn giải quyết:

Không quá 45 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Trong đó :

+ Thời gian Sở Xây dựng thẩm định hồ sơ và lấy ý kiến không quá 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

+ Thời gian UBND tỉnh xem xét và cấp giấy phép quy hoạch: 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ thẩm định cấp giấy phép quy hoạch của Sở Xây dựng.

7- Đối tượng thực hiện TTHC:

Chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình.

8- Cơ quan thực hiện TTHC:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh.

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Xây dựng.

+ Cơ quan phối hợp: UBND các huyện, thành phố và các cơ quan liên quan đến nội dung giấy phép quy hoạch.

9- Kết quả thực hiện TTHC:

+ Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện để cấp phép: 01 Giấy phép quy hoạch.

+ Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện để cấp phép: Công văn trả lời và bộ hồ sơ đã nhận.

10- Mẫu đơn, mẫu tờ khai:

+ Đơn đề nghị cấp giấy phép quy hoạch cho dự án đầu tư xây dựng công trình tập trung (Mẫu số 1 Nghị định số 37/2010/NĐ-CP);

+ Giấy phép quy hoạchsử dụng cho dự án đầu tư xây dựng công trình tập trung(Mẫu số 2 Nghị định số 37/2010/NĐ-CP);

+ Đơn đề nghị cấp giấy phép quy hoạch cho dự án đầu tư xây dựng công trình riêng lẻ (Mẫu số 3 Nghị định số 37/2010/NĐ-CP);

+ Giấy phép quy hoạch sử dụng cho dự án đầu tư xây dựng công trình riêng lẻ(Mẫu số 4 Nghị định số 37/2010/NĐ-CP).

*
Bấm vào đây để download bộ mẫu biểu liên quan của thủ tục này.

Xem thêm: Azotemia Là Gì - Azotemia: Types, Symptoms, And Causes

11- Phí, lệ phí:

2.000.000 đồng (Thông tư 23/2012/TT-BTC).

12- Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không

13- Căn cứ pháp lý của TTHC:

+ Luật Quy hoạch đô thị năm 2009;