Go through là gì

  -  
You"d think his children would be more sympathetic towards hyên after all he"s gone through (= the many bad things he has experienced).


Bạn đang xem: Go through là gì

 

Muốn học thêm?

Nâng cao vốn tự vựng của khách hàng cùng với English Vocabulary in Use tự timhome.vn.Học những từ bạn cần tiếp xúc một bí quyết tự tín.


khổng lồ examine something that contains a collection of things carefully in order to lớn organize them or find something:
*

an informal dance in which people vày traditional dancing in rows và circles, changing partners regularly

Về vấn đề này
*

Trang nhật ký cá nhân

Delusions of grandeur: talking about people with a high opinion of themselves


*Xem thêm: Cách Dùng Even If Là Gì - Cấu Trúc Và Cách Dùng Even If Trong Tiếng Anh

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng phương pháp nháy đúp chuột Các app search tìm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập timhome.vn English timhome.vn University Press Quản lý Sự đồng ý Sở nhớ với Riêng tứ Corpus Các luật pháp áp dụng
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt


Xem thêm: Stress Pattern Là Gì - Mẹo Nhận Biết Trọng Âm Tiếng Anh

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message