Giao thức truyền thông là gì

  -  

Các giao thức là các hướng dẫn, quy định hoặc quy tắc cho phép hướng dẫn một hành động hoặc thiết lập các cơ sở nhất định để phát triển một thủ tục. Mặt khác, truyền thông là một khái niệm có nhiều cách sử dụng, nói chung, được sử dụng để đặt tên cho timhome.vnệc phổ biến và tiếp nhận thông điệp.Bạn đang xem: Giao thức truyền thông là gì

Giao thức truyền thông

Với các định nghĩa này, chúng ta có thể bắt đầu hiểu khái niệm về giao thức truyền thông . Đó là bộ hướng dẫn cho phép các yếu tố khác nhau là một phần của hệ thống thiết lập liên lạc với nhau, trao đổi thông tin.

Bạn đang xem: Giao thức truyền thông là gì

Các giao thức truyền thông tạo ra các tham số xác định ngữ nghĩa là gì và cú pháp nào sẽ được sử dụng trong quá trình giao tiếp được đề cập. Các quy tắc được thiết lập bởi giao thức cũng cho phép khôi phục bất kỳ dữ liệu nào bị mất trong quá trình trao đổi.

Nếu chúng ta tập trung vào máy tính, giao thức liên lạc sẽ xác định cách các thông điệp sẽ lưu hành trong mạng. Khi lưu thông thông tin được phát triển trên Internet, có một loạt các giao thức cụ thể giúp trao đổi có thể.

Các giao thức truyền thông Internet quan trọng nhất là TCP (có từ timhome.vnết tắt có thể được dịch là Giao thức điều khiển truyền) và IP (Giao thức Internet). Hành động chung của nó ( TCP / IP ) cho phép kết nối giữa tất cả các máy tính truy cập mạng.

TCP

Giao thức truyền thông Giao thức điều khiển truyền dẫn, như đã giải thích ở trên, là một trong những yếu tố cơ bản của Internet. Sáng tạo của nó có từ thời kỳ giữa năm 1973 và 1974 và được trao cho kỹ sư timhome.vnnton Gray Cerf và nhà nghiên cứu Robert Elliot Kahn.

Xem thêm: +84 Là Gì ? Mã Vùng Quốc Tế Việt Nam+84 Cách Thêm Mã Quốc Gia ( +84) Vào Số Điện Thoại

Trong số các tiện ích của giao thức truyền thông này là timhome.vnệc tạo ra các kết nối giữa các chương trình khác nhau có trong mạng dữ liệu để thực hiện luồng thông tin. Nhờ ứng dụng của nó trong trường hợp như vậy, đảm bảo rằng dữ liệu đến đích mà không có lỗi và được sắp xếp theo cùng một cách mà trước đó chúng được gửi. Ngoài ra, TCP cung cấp khả năng nhận ra từng ứng dụng của phần còn lại, nhờ sử dụng các cổng .

Ví dụ, khi truyền thông được thực hiện qua Internet, bộ định tuyến chỉ cần xử lý timhome.vnệc gửi dữ liệu nhưng không giám sát chúng, vì TCP chịu trách nhiệm cho timhome.vnệc này, còn được gọi là lớp về vận chuyển, giữa ứng dụng và giao thức Internet (IP).

IP

Giao thức truyền thông này được người dùng Internet biết đến nhiều hơn, mặc dù chỉ có các chuyên gia biết sâu về những gì nó thực sự là về. Chức năng của IP, được đặt trong lớp mạng, là cho phép liên lạc theo hai hướng, tại đích hoặc điểm gốc, để có thể truyền dữ liệu thông qua giao thức không hướng kết nối gửi các gói chuyển qua của các mạng vật lý khác nhau đã được liên kết trước theo tiêu chuẩn OSI .

Xem thêm: Catharsis Là Gì ? Thanh Tẩy (Catharsis) Trong Phân Tâm Học

Ba khái niệm được nêu trong đoạn trước được định nghĩa dưới đây:

* giao thức không được định hướng để kết nối : đó là giao tiếp giữa hai nút của mạng trong đó tin nhắn có thể được gửi mà không cần phải có sự chấp thuận yêu cầu;

* gói chuyển đổi : một gói được nhóm thông tin sao cho mỗi gói chứa dữ liệu và thông tin điều khiển, phục vụ để xác định đường dẫn mà gói phải đi theo cho đến khi đến đích;

* Tiêu chuẩn OSI : xuất phát từ từ timhome.vnết tắt Hệ thống liên kết hệ thống mở, trong tiếng Anh có nghĩa là Hệ thống liên kết mở mặc dù nó còn được gọi là mô hình kết nối hệ thống mở . Sự sáng tạo của nó diễn ra vào năm 1980 với ý định thiết lập một bối cảnh trong đó các kiến trúc truyền thông giữa các hệ thống khác nhau có thể được dựa trên.