Germaphobe là gì

  -  
someone who has a fear of germs (= small organisms that cause disease) that is so strong that it is not normal or reasonable:


Bạn đang xem: Germaphobe là gì

 

Muốn nắn học thêm?

Nâng cao vốn từ bỏ vựng của người sử dụng cùng với English Vocabulary in Use tự timhome.vn.Học các tự bạn phải giao tiếp một bí quyết đầy niềm tin.


Các ý kiến của những ví dụ không mô tả ý kiến của các biên tập viên timhome.vn timhome.vn hoặc của timhome.vn University Press tuyệt của các công ty cấp phép.
*

a special event at which people dance to traditional music, especially in Scotland và Ireland

Về bài toán này
*

Trang nhật cam kết cá nhân

Delusions of grandeur: talking about people with a high opinion of themselves


*Xem thêm: Email Forwarder Là Gì - Cách Chuyển Tiếp Email Trong Control Panel

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu giúp bằng cách nháy lưu ban loài chuột Các ứng dụng kiếm tìm tìm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn timhome.vn English timhome.vn University Press Quản lý Sự thuận tình Sở nhớ với Riêng bốn Corpus Các luật pháp áp dụng
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt


Xem thêm: " Est Là Gì ? Ý Nghĩa Của Từ Est

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語