Dự toán cắm mốc quy hoạch

  -  

...loại rủi ro pháp lý, nắm cơ hội làm giàu...

Bạn đang xem: Dự toán cắm mốc quy hoạch


*
Sơ đồ WebSite
*
Giới thiệu
*
Hướng dẫn sử dụng
*
Rss
*
Homepage
*
Widget
*
Phần mềm THƯ VIỆN PHÁP LUẬT
*

*
VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)


Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Có hiệu lực từ: đến
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Ngôn ngữ (?): Tất cảTiếng ViệtTiếng Anh
Tình trạng: Tất cảCòn hiệu lựcHết hiệu lựcKhông còn phù hợpKhông xác định
Loại Văn bản: Tất cảChỉ thịĐiều ước quốc tếHiến phápLệnhLuậtNghị địnhNghị quyếtPháp lệnhQuyết địnhSắc lệnhThông tưThông tư liên tịchVăn bản hợp nhấtVăn bản khácVăn bản WTO
Cơ quan Ban hành: Tất cả
Người ký: Tất cả
Sắp xếp theo: Văn bản chính xác sẽ nằm trênVăn bản mới ban hành sẽ nằm trênVăn bản mới ban hành sẽ nằm dưới

Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT
Bạn đang tìm kiếm :VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" đơn giá cắm mốc "


Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :


*
Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 17099 văn bản


LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực


1

GY Thông tư 10/2016/TT-BXD quy định về cắm mốc giới và quản lý mốc giới theo quy hoạch xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về


Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết


2

GY Thông tư 49/2014/TT-BTNMT về Định mức kinh tế - kỹ thuật xác định đường địa giới hành chính, cắm mốc địa giới hành chính và lập hồ sơ địa giới hành chính các cấp do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về


Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết


3

GY Quyết định 82/2014/QĐ-UBND về cắm mốc giới và quản lý mốc giới theo quy hoạch đô thị trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về


Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết


1

Quyết định 23/QĐ-UBND năm 2009 công bố Đơn giá cắm mốc giới quy hoạch do Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về


Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết


2

Quyết định 54/2014/QĐ-UBND về Bảng đơn giá cắm mốc phân lô, lập hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận cho người trúng đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

------------------ Số: 54/2014/QĐ-UBND Quảng Trị, ngày 30 tháng 12 năm 2014 QUYẾT ĐỊNHBAN HÀNH ĐƠN GIÁ CẮMMỐC PHÂN LÔ, LẬP HỒ SƠ ĐỊA CHÍNH VÀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CHONGƯỜI TRÚNG ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNHỦY BAN NHÂN DÂN TỈNHCăn cứ Luật Tổ chức


Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết


3

Quyết định 1289/QĐ-UBND năm 2019 về Đơn giá xác định đường địa giới hành chính, cắm mốc địa giới và lập hồ sơ địa giới hành chính các cấp trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về


Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết


4

Kế hoạch 176/KH-UBND năm 2019 về thực hiện cắm mốc hành lang bảo vệ nguồn nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

thao, vui chơi, giải trí, bảo tồn và phát triển các giá trị về lịch sử, vănhóa, du lịch, tín ngưỡng liên quan đến nguồn nước; bảo đảm an sinh xã hội và quốcphòng, an ninh trước diễn biến của biến đổi khí hậu và sự suy giảm nguồn nướctrên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.2. Yêu cầua) Việc triển khai cắm mốc hành lang bảo vệ nguồnnước được thực


Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết


5

Thông báo 69/2020/TB-LPQT về hiệu lực của Nghị định thư phân phối cắm mốc biên giới trên đất liền giữa Việt Nam - Cam-pu-chia

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về


Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết


6

Thông tư 10/2016/TT-BXD quy định về cắm mốc giới và quản lý mốc giới theo quy hoạch xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

hiệncắm mốc giới ngoài thực địa1. Các cơ quan, đơn vị có trách nhiệmlập hồ sơ cắm mốc giới và tổ chức triển khai cắm mốc giớingoài thực địa được quy định tại Điều 9 của Thông tư này được thuê tổ chức tư vấn,cá nhân có đủ Điều kiện năng lực theo quy định tham gia thực hiện.2. Cơ quan tổ chức triển khai cắm mốcgiới có trách nhiệm


Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết


7

Quyết định 3699/QĐ-UBND năm 2017 về Đơn giá đo đạc, cắm mốc giải phóng mặt bằng phục vụ công tác thu hồi đất, giao đất để xây dựng công trình, dự án trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về


Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết


8

Quyết định 46/2017/QĐ-UBND về Bộ đơn giá xác định đường địa giới hành chính, cắm mốc địa giới và lập hồ sơ địa giới hành chính các cấp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

Rịa-Vũng Tàu, ngày 29 tháng 12 năm 2017 QUYẾT ĐỊNHBANHÀNH BỘ ĐƠN GIÁ XÁC ĐỊNH ĐƯỜNG ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH, CẮM MỐC ĐỊA GIỚI VÀ LẬP HỒSƠ ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH CÁC CẤP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀUỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀUCăn cứ Luật Tổ chức chínhquyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;


Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết


9

Quyết định 82/2014/QĐ-UBND về cắm mốc giới và quản lý mốc giới theo quy hoạch đô thị trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

với độ chính xác theo tỷ lệ bản đồ, thực hiện theo công nghệ đo đạc kỹthuật số.3. Tổ chức tư vấn, cá nhân tham gia lậphồ sơ cắm mốc giới và triển khai cắm mốc giới ngoài thực địa phải có đủ điều kiệntheo quy định tại Điều 9 của Thông tư số 15/2010/TT-BXD và các văn bản quy phạmpháp luật hiện hành khác có liên quan. Các đơn vị đo đạc


Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết


10

Quyết định 19/2014/QĐ-UBND về cắm mốc giới và quản lý mốc giới theo quy hoạch đô thị tại thành phố Hồ Chí Minh

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

sát; đo đạc; triển khai mốc giới ngoài thực địa của SởQuy hoạch - Kiến trúc, Ủy ban nhân dân các quận, huyện để phối hợp tạo điều kiệnthuận lợi cho đơn vị tham gia thực hiện.3. Các cơ quan có trách nhiệm lập hồsơ cắm mốc giới và triển khai cắm mốc giới ngoài thực địa theo Điều 3 của Quy địnhnày được thuê tổ chức tư vấn, cá nhân có đủ


Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết


11

Quyết định 03/2021/QĐ-UBND quy định về phạm vi vùng phụ cận và các trường hợp cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi khác, hành lang bảo vệ đê cấp IV, cấp V trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

nghiệp vụ cho người làm công tác quản lý,khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi khác, hành lang bảo vệ đê điều;b) Hướng dẫn các tổ chức, cánhân khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi, các địa phương, đơn vị tổchức triển khai cắm mốc chỉ giới phạm vi vùng phụ cận công trình thủy lợi khác,hành lang bảo vệ đê cấp IV, cấp V trên địa bàn theo


Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết


12

Quyết định 81/QĐ-UBND năm 2021 về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của các đơn vị trực thuộc Sở Y tế thành phố Hà Nội

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

liên quan.2. Sở Tài chính:Chịu trách nhiệm trong việc đánh giá sựphù hợp về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của cácđơn vị trực thuộc Sở Y tế đề xuất theo các quy định về quản lý, sử dụng tài sảncố định tại đơn vị sự nghiệp công lập.3. Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế:- Chịu trách nhiệm toàn diện về


Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết


13

Quyết định 600/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Kế hoạch tổ chức thực hiện cắm mốc giới theo đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2035

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

mốc giới và quản lý mốc giới1. Lập hồ sơ nhiệm vụ, dự toán cắmmốc giới: - Tổ chức chỉ định thầu để lựa chọnđơn vị tư vấn có đủ năng lực hành nghề lập hồ sơ nhiệm vụ, dự toán cắm mốc;- Tổ chức khảo sát thực địa để lậphồ sơ nhiệm vụ, dự toán cắm mốc;- Tổ chức lập hồ sơ nhiệm vụ, dựtoán cắm mốc;- Tổ chức thẩm định,


Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết


14

Quyết định 1285/QĐ-UBND năm 2020 về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Đắk Lắk

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý củatỉnh Đắk Lắk;Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờtrình số 120/TTr-STC ngày 14 tháng 5 năm 2020.QUYẾT ĐỊNH:Điều 1. Ban hành tiêu chuẩn, định mức sửdụng máy móc, thiết bị chuyên dùng có giá mua từ 500 triệu đồng trở lên/01 đơnvị tài sản của các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý


Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết


15

Quyết định 817/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt danh mục quy định tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng của các đơn vị thuộc Sở Y tế, tỉnh Khánh Hòa

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

phúc --------------- Số: 817/QĐ-UBND Khánh Hòa, ngày 13 tháng 4 năm 2020 QUYẾT ĐỊNHPHÊDUYỆT DANH MỤC QUY ĐỊNH TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG CỦACÁC ĐƠN VỊ THUỘC SỞ Y TẾỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒACăn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa


Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết


16

Quyết định 29/2019/QĐ-UBND quy định về phạm vi vùng phụ cận đối với công trình thủy lợi và cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến công trình thủy lợi thực hiện Quy địnhnày.b) Hướng dẫn Công ty Trách nhiệm hữuhạn khai thác công trình thủy lợi, các địa phương, đơn vị có liên quan tổ chứctriển khai cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ công trình; tuyên truyền, kiểm tra,đôn đốc việc thực hiện quy định.c) Thẩm định, trình Ủy ban


Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết


17

Quyết định 1519/QĐ-UBND năm 2019 về tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng (không bao gồm máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế) của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bắc Kạn

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về


Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết


18

Quyết định 681/QĐ-BTP năm 2020 quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng tại các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp quản lý

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

MÓC, THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG PHỤC VỤ CHO CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN 1 Loa pin cầm tay Chiếc Các cơ quan Thi hành án dân sự địa phương Phục vụ công tác tổ chức cưỡng chế 01 chiếc/đơn vị Thông thường 2


Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết


19

Quyết định 1017/QĐ-UBND năm 2019 về danh mục tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng của các cơ quan, đơn vị và địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1017/QĐ-UBND Quảng Ngãi, ngày 24 tháng 12 năm 2019 QUYẾT ĐỊNHVỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHUYÊNDÙNG CỦA CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ VÀ ĐỊA PHƯƠNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃIỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH


Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết


20

Quyết định 765/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Phương án cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ công trình thủy điện Thác Mơ do tỉnh Bình Phước ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về


Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... Trang sau

Chú thích


Ban hành:
Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.

Xem thêm: " Wm Là Gì ? Các Thuật Ngữ Trong Logistics Và Vận Tải Quốc Tế

Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

Đăng nhậpXin chân thành cảm ơn Thành viênđã sử dụng www.timhome.vn Hiện tại THƯ VIỆN PHÁP LUẬT phiên bản hoàn toàn mới cung cấp nhiều tiện ích vượt trội: Tra cứu dễ dàng bởi thanh công cụ tra cúu hoàn toàn mới Tra cứu toàn bộ Văn bản Gốc; Tra cứu hơn 280.000 văn bản Pháp Luật; Ban Thư Ký Luật sẽ Thông báo tóm lược những Văn bản Quý khách cần, qua Email hoặc SMS, ngay khi nó vừa ban hành, hoặc vừa có hiệu lực; Hỗ Trợ tư vấn Pháp lý sơ bộ miễn phí qua các hình thức: Điện Thoại, email. Khi áp dụng văn bản, bạn sẽ được biết: • Ngày áp dụng của từng văn bản. • Tình trạng hiệu lực của từng văn bản. Đặc biệt hỗ trợ tư vấn pháp lý sơ bộ miễn phí qua 3 hình thức: điện thoại, chat và email bởi bộ phận chuyên viên pháp lý.

Thưa Quý khách,

Hơn 1 năm qua, dù nhiều khó khăn, chúng ta cũng đã đánh thắng Covid 19 trong 3 trận đầu. Trận 4 này, với chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ,chắc chắnchúng talại thắng.

Là sản phẩm online,nên250 nhân sự chúng tôivừa làm việc tại trụ sở, vừa làmviệctừ xaqua Internetngay từ đầu tháng 5/2021.

Xem thêm: Vốn Lưu Động Ròng Là Gì - Ý Nghĩa Và Cách Tính Như Thế Nào

Sứ mệnhcủaTHƯ VIỆN PHÁP LUẬTlà:

sử dụng công nghệcaođể tổ chức lại hệ thống văn bản pháp luật,

và kết nối cộng đồngDân Luật Việt Nam,

nhằm:

Giúp công chúng“…loại rủi ro pháp lý, nắm cơ hội làm giàu…”,

và cùng công chúng xây dựng, thụ hưởng mộtxã hội pháp quyền trong tương lai gần;

Chúng tôicam kếtdịch vụ sẽ được cung ứng bình thường trong mọi tình huống.


Xin chân thành cảm ơn Thành viênđã sử dụng www.timhome.vn
server250
Quên mật khẩu? Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google
*

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN MIỄN PHÍ ĐỂ
*
Khai thác hơn 370.000 văn bản Pháp Luật
*
Nhận Email văn bản mới hàng tuần
*
Được hỗ trợ tra cứu trực tuyến
*
Tra cứu Mẫu hợp đồng, Bảng giá đất
*
*

TRA CỨU NHANH


HỖ TRỢ NHANH

*

timhome.vn

TẢI ỨNG DỤNG TRÊN ĐIỆN THOẠI
*
*
*
IP: 185.151.51.134
Góp Ý Cho THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Họ & Tên:

Điện thoại:

Nội dung:


Bạn hãy nhập mật khẩu đang sử dụng và nhập mật khẩu mới 2 lần để chắc rằng bạn nhập đúng.

Mật khẩu cũ:


Mật khẩu mới:


Nhập lại:
Bạn hãy nhập e-mail đã sử dụng để đăng ký thành viên.

E-mail:


Góp Ý Cho Văn bản Pháp Luật

Họ & Tên:

Điện thoại:

Nội dung:


Nếu quý khách có yêu cầu Văn Bản hay Tiêu Chuẩn Việt Nam, vui lòng nhập vào bên dưới để Thư Viện Pháp Luật hỗ trợ bạn