DƯ NỢ TIẾNG ANH LÀ GÌ

  -  

Tiếp tục cùng với bộ từ bỏ vựng giờ Anh tài bao gồm ngân hàng phần 1 , timhome.vn.dế yêu xin chia sẻ phần 2 với 38 tự thường xuyên chạm mặt nhất lúc các bạn thực hiện cùng giao dịch thanh toán cùng với những bank. Các chúng ta cùng theo dõi nhé

1. Magnetic /mæg’netik/ (adj): trường đoản cú tính

-> Magnetic Stripe /mæg’netik straip/: dải băng từ

2. Reconcile /’rekənsail/ (v): bù trừ, điều hoà

3. Circulation /,sə:kju’leiʃn/ (n): sự lưu thông

4. Clear /kliə/ (v): tkhô nóng toán thù bù trừ

5. Honour /’ɔnə/ (v): đồng ý thanh hao toán

6. Refer khổng lồ drawer (n): (R.D) “Tsoát lại tín đồ ký phát”

7. Non-thẻ instrument : phương tiện đi lại tkhô nóng toán không dùng tiền mặt

8. Present /’preznt – pri’zent/ (v): xuất trình, nộp

9. Outcome /’autkʌm/ (n): kết quả

10. Debt /det/ (n.): khoản nợ

11. Debit /’debit/ (v): ghi nợ (money which a company owes)

12. Debit balance / ‘debit ‘bæləns/: số dư nợ

13. Direct debi /di’rekt ‘debit /: ghi nợ trực tiếp

14. Deposit money /di’pɔzit ‘mʌni /: tiền gửi

15. Give credit : cấp tín dụng

16. Illegible /i’ledʤəbl/ (adj): ko hiểu được

17. Bankrupt /’bæɳkrəpt/ = Bust /bʌst/: tan vỡ nợ, phá sản

18. Make out (v): cam kết phân phát, viết (Séc)

đôi mươi.


Bạn đang xem: Dư nợ tiếng anh là gì


Xem thêm: Điểm Danh Sách Các Nhà Tài Trợ Cho Sinh Viên, Các Nhà Tài Trợ Tiềm Năng Cho Sinh Viên

Place of cash: vị trí cần sử dụng chi phí mặt

21. Obtain cash /əb’tein kæʃ/: rút chi phí mặt

22. Cash point / kæʃ pɔint/: điểm rút ít chi phí mặt

23. Make payment / meik ‘peimənt/: chỉ định đưa ra trả

24. Subtract /səb’trækt/ (n): trừ

25. Plastic money /’plæstik ‘mʌni / (n): chi phí vật liệu nhựa (những nhiều loại thẻ Ngân hàng)

26. Sort of card: các loại thẻ

27. Plastic thẻ /’plæstik kɑ:d/ (n): thẻ nhựa

28. Charge thẻ /tʃɑ:dʤ kɑ:d/: thẻ tkhô giòn toán

29. Smart thẻ /smɑ:t kɑ:d/ (n): thẻ thông minh

30. Cash card /kæʃ kɑ:d/ (n): thẻ rút ít tiền mặt

31. Cheque card /tʃek kɑ:d / (n): thẻ Séc

32. Bank card /bæɳk kɑ:d / (n): thẻ ngân hàng

33. Cardholder (n): chủ thẻ

34. Shareholder (n): cổ đông

35. Dispenser /dis’pensə/ (n): thứ rút chi phí tự

36. Statement /’steitmənt/ (n): sao kê (tài khoản)

37. Cashier /kə’ʃiə/ (n): nhân viên cấp dưới thu, chi tiền (sinh sống Anh)

38. Withdraw /wi ‘dr :/ (v): rút chi phí mặt

Ngoài ra, những bạn cũng có thể truy vấn vào trang web của timhome.vn tại đây nhằm nâng cao cùng bổ sung cập nhật kỹ năng và kiến thức tiếng Anh của mình nhé! Chúc chúng ta thành công
Xem thêm: Cách Tạo Con Giấm Là Gì ? Cách Làm Con Giấm Sữa Tại Nhà Con Giấm Nuôi Là Gì

*

“Tiếng Anh bồi” có cân xứng với môi trường thiên nhiên công sở?

Tiếng Anh bồi vào môi trường thiên nhiên văn phòng còn sống thọ khá nhiều. Dù bị...