DỰ ÁN QUY HOẠCH ĐÔ THỊ

  -  

Bản trang bị quy hoạch thành phố được đề cập tới trong Luật Quy hoạch thành phố 2009 đã được Quốc hội khóa XII trải qua. Bài viết này để giúp đỡ anh chị nắm rõ rộng về nhiều loại bản thứ này.