ĐỊNH KHOẢN TIẾNG ANH LÀ GÌ

  -  

Thuật ngữ giờ đồng hồ anh siêng ngành kế toán thông dụng - Để quá trình của khách hàng được thuận tiện và tiện lợi rộng, chúng ta không thể không có kiến thức và kỹ năng về giờ Anh chuyên ngành. Đối với ngành kế tân oán cũng vậy. Sau phía trên, công ty chúng tôi vẫn tổng hòa hợp list từ vựng giờ anh chăm ngành kế toán thù - kiểm tân oán nhưng mà các bạn tốt chạm chán vào nghành này, mong muốn bọn chúng sẽ giúp đỡ các bạn thuận lợi làm việc vào môi trường thiên nhiên kế toán- kiểm toán bởi tiếng Anh dễ ợt hơn.

Bạn đang xem: định khoản tiếng anh là gì

Quý Khách vẫn xem: Định khoản tiếng anh là gì


*

** Dưới đó là đều tự vựng tiếng Anh chuyên ngành kế toán phổ biến độc nhất vô nhị bây chừ, thuộc công ty chúng tôi khám phá qua nhé!

1. Accounting entry: cây viết toán

2. Accrued expenses: túi tiền cần trả

3. Accumulated: lũy kế

4. Advanced payments khổng lồ suppliers : Trả trước người bán

5. Advances lớn employees: Tạm ứng

6. Assets: Tài sản

7. Balance sheet: Bảng bằng vận kế toán

8. Bookkeeper: fan lập báo cáo

9. Capital construction: chế tạo cơ bản

10. Cash: Tiền mặt

11. Cash at bank: Tiền gửi ngân hàng

12. Cash in hvà : Tiền phương diện tại quỹ

13. Cash in transit: Tiền sẽ chuyển

14. Cheông chồng và take over: nghiệm thu

15. Construction in progress: Chi phí thành lập cơ phiên bản dở dang

16. Cost of goods sold: Giá vốn buôn bán hàng

17. Current assets: Tài sản lưu cồn cùng chi tiêu ngắn thêm hạn

18. Current portion of long-term liabilities: Nợ dài hạn đến hạn trả

19. Deferred expenses: Chi tiêu ngóng kết chuyển

20. Deferred revenue: Người tải trả tiền trước

21. Depreciation of fixed assets: Hao mòn luỹ kế gia sản thắt chặt và cố định hữu hình

22. Depreciation of intangible fixed assets: Hoa mòn luỹ kế gia sản cố định vô hình

23. Depreciation of leased fixed assets: Hao mòn luỹ kế tài sản cố định và thắt chặt thuê tài chính

24. Equity & funds: Vốn và quỹ

25. Exchange rate differences: Chênh lệch tỷ giá

26. Expense mandate: ủy nhiệm chi

27. Expenses for financial activities: Ngân sách chi tiêu hoạt động tài chính

28. Extraordinary expenses: Ngân sách bất thường

29. Extraordinary income: Thu nhập bất thường

30. Extraordinary profit: Lợi nhuận bất thường

31. Figures in: millions VND: Đơn vị tính: triệu đồng

32. Financial ratios: Chỉ số tài chính

33. Financials : Tài chính

34. Finished goods: Thành phẩm tồn kho

35. Fixed asmix costs: Nguyên ổn giá chỉ gia tài cố định hữu hình

36. Fixed assets: Tài sản rứa định

37. General & administrative sầu expenses: Ngân sách chi tiêu thống trị doanh nghiệp

38. Goods in transit for sale: Hàng gửi đi bán

39. Gross profit: Lợi nhuận tổng

40. Gross revenue: Doanh thu tổng

41. Income from financial activities: Thu nhập vận động tài chính

42. Instruments và tools: Công vậy, chế độ vào kho

43. Intangible fixed asmix costs: Nguyên ổn giá chỉ tài sản cố định vô hình

44. Intangible fixed assets: Tài sản thắt chặt và cố định vô hình

45. Intra-company payables: Phải trả những đơn vị nội bộ

46. Inventory : Hàng tồn kho

47. Investment & development fund: Quỹ đầu tư chi tiêu vạc triển

48. Itemize: Mở tiểu khoản

49. Leased fixed asmix costs: Nguim giá gia sản cố định và thắt chặt thuê tài chính

50. Leased fixed assets: Tài sản thắt chặt và cố định mướn tài chính

51. Liabilities: Nợ nên trả

52. Long-term borrowings: Vay lâu năm hạn

53. Long-term financial assets: Các khoản chi tiêu tài chính nhiều năm hạn

54. Long-term liabilities: Nợ lâu năm hạn

55. Long-term mortgages, collateral, deposits: Các khoản thế chấp ngân hàng, ký kết cược, ký quỹ dài hạn

56. Long-term security investments: Đầu bốn chứng khoán thù nhiều năm hạn

57. Merchandise inventory: Hàng hoá tồn kho

Quý khách hàng đang xem: Thuật ngữ tiếng anh siêng ngành kế toán thù thông dụng

58. Net profit: Lợi nhuận thuần

59. Net revenue: Doanh thu thuần

60. Non-business expenditure source: Nguồn ngân sách đầu tư sự nghiệp

61. Non-business expenditures: Chi sự nghiệp

62. Non-current assets: Tài sản cố định và đầu tư lâu năm hạn

63. Operating profit: Lợi nhuận từ bỏ hoạt động SXKD

64. Other current assets: Tài sản lưu lại đụng khác

65. Other funds: Nguồn kinh phí đầu tư, quỹ khác

66. Other long-term liabilities: Nợ lâu năm khác

67. Other payables: Nợ khác

68. Other receivables: Các khoản đề nghị thu khác

69. Other short-term investments: Đầu tư ngắn hạn khác

70. Owners" equity: Nguồn vốn chủ sở hữu

71. Payables to lớn employees: Phải trả người công nhân viên

72. Prepaid expenses: giá thành trả trước

73. Profit before taxes: Lợi nhuận trước thuế

74. Profit from financial activities: Lợi nhuận trường đoản cú hoạt động tài chính

75. Provision for devaluation of stocks: Dự chống Giảm ngay hàng tồn kho

76. Purchased goods in transit: Hàng thiết lập sẽ đi trên đường

77. Raw materials: Nguyên vật liệu, vật liệu tồn kho

78. Receivables: Các khoản đề xuất thu

79. Receivables from customers: Phải thu của khách hàng

80. Reconciliation: : đối chiếu

81. Reserve sầu fund: Quỹ dự trữ

82. Retained earnings: Lợi nhuận không phân phối

83. Revenue deductions: Các khoản sút trừ

84. Sales expenses: túi tiền chào bán hàng

85. Sales rebates: Giảm giá cả hàng

86. Sales returns: Hàng cung cấp bị trả lại

87. Short-term borrowings: Vay nđính hạn

88. Short-term investments: Các khoản đầu tư chi tiêu tài thiết yếu nđính hạn

89. Short-term liabilities: Nợ nđính thêm hạn

90. Short-term mortgages, collateral, deposits---- Các khoản thế chấp, ký cược, ký quỹ nthêm hạn

91. Short-term security investments: Đầu bốn triệu chứng khoán nđính thêm hạn

92. Stockholders" equity: Nguồn vốn gớm doanh

93. Surplus of assets awaiting resolution: Tài sản thừa ngóng xử lý

94. Tangible fixed assets: Tài sản cố định hữu hình

95. Taxes và other payables to the State budget---- Thuế và các khoản nên nộp đơn vị nước

96. Total assets: Tổng cộng tài sản

97. Total liabilities and owners" equity: Tổng cùng nguồn vốn

98. Trade creditors: Phải trả cho tất cả những người bán

99. Treasury stock: Cổ phiếu quỹ

100. Welfare & reward fund: Quỹ khen ttận hưởng cùng phúc lợi

** Một số tự vựng chuyên ngành khi kế toán thao tác cùng với ngân hàng:

1. Account holder: nhà tài khoản

2. Accounts payable: tài khoản nợ yêu cầu trả

3. Accounts receivable: thông tin tài khoản đề nghị thu

4. Accrual basi: cách thức kế toán dựa trên dự thu – dự chi

5. Amortization: khấu hao

6. Arbitrage: kiếm lời chênh lệch

7. Bank card: thẻ ngân hàng

8. Bond: trái phiếu

9. Boom: sự tăng vọt (giá chỉ cả)

10. Capital: vốn

11. Cardholder: nhà thẻ

12. Cash basis: phương thức kế toán dự bên trên thực thu – thực chi

13. Certificate of deposit: chứng từ tiền gửi

14. Clear: thanh hao tân oán bù trừ

15. Cost of capital: chi phí vốn

16. Crossed cheque: Séc thanh toán thù bằng gửi khoảng

17. Debit balance: số dư nợ

18. Debit: ghi nợ

19. Debt: khoản nợ

20. Deficit: rạm hụt

21. Deposit money: chi phí gửi

22. Depreciation: sự bớt giá

23. Dividend: lãi cổ phần

24. Draw: rút

25. Letter of authority: thư ủy nhiệm

26. Non-card instrument: phương tiện đi lại thanh khô tân oán không cần sử dụng chi phí mặt

27. Statement: sao kê (tài khoản)

28. Treasury bill: kỳ phiếu kho bạc

29. Treasury stock: CP ngân quỹ

** Một số trường đoản cú vựng liên quan cho kế toán cai quản trị: 1. Accounting: Kế Toán

2. General và administrative expenses: Chi phí quản lý doanh nghiệp

3. Corporate income tax : Thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp

4. Expenses for financial activities: giá thành hoạt động tài chính

5. Financial rattiện ích ios : Chỉ số tài chính

6. Long-term borrowings: Vay dài hạn

7. Auditing: Kiểm toán

8. Tangible fixed assets: Tài sản cố định và thắt chặt hữu hình

9. Certified public accountant (cpa): Kế toán viên công bệnh (cpa)

10. Issued capital: Vốn phạt hành

11. Working capital: Vốn lưu lại động

12. Carrying cost: giá thành bảo tồn hàng lưu kho

13. Cash discounts: Chiết khấu chi phí mặt

14. Historical cost principle : Ngulặng tắc giá bán gốc

** Các công thức trong giờ đồng hồ anh giao tiếp siêng ngành kế toán:

Cost of goods sold/ cost of sales ( Giá vốn sản phẩm bán ) = Opening Inventory + Purchase – Closing Inventory ( áp dụng đối với doanh ngBàn bạc mại là chủ yếu)

Mark-up profit rate = Sales – cost of goods sold)/ Cost of goods sold

Income tax expense = Income tax rate x PBIT

Profit after tax = PBIT – Income tax expense

Gross profit = Sales – cost of goods sold

Margin profit rate = Sales – cost of goods sold)/ Sales

Purchase = Closing Trade Payable – Opening Trade Receivable + Received Discount + Cash paid lớn supplier + Contra between trade receivable và trade payable = số dư nợ bắt buộc trả thời điểm cuối kỳ – số dư nợ cần trả đầu kỳ + các khoản ưu đãi cảm nhận + Các khoản chi phí nợ trả cho công ty hỗ trợ + bù trừ giữa nợ cần thu với nợ đề xuất trả.

Xem thêm: Cách Reset Modem Wifi, Lấy Lại Mật Khẩu Đường Truyền Viettel Là Gì

Carrying amount = Cost – accumulated depreciation = giá trị còn lại = tổng – khấu hao lũy kế

Cost of manufactured = Opening Work in progress + Sum of production cost – Closing Work in progress

** Các ký hiệu viết tắt vào giờ đồng hồ anh tiếp xúc chuyên ngành kế toán:

GAAP: Generally Accepted Accounting Principles

IAS: International Accounting Standards

IFRS: International Financial Reporting Standards

IASC: International Accounting Standards Committee

EBIT: earning before interest & tax

EBITDA: earnings before interest, tax, depreciation and amortization

COGS: cost of goods sold

FIFO (First In First Out): Phương pháp nhập trước xuất trước

LIFO (Last In First Out): Phương pháp nhập sau xuất trước từ

Bài viết: Thuật ngữ giờ đồng hồ anh chuyên ngành kế toán thông dụng

Trên đó là số đông tự vựng siêng ngành kế tân oán được thực hiện các nhất ở mỗi công ty lớn.

Xem thêm: Hướng Dẫn Gửi Tiết Kiệm Online Agribank Online, Gửi Tiết Kiệm Agribank Online

Để có thể có tác dụng tốt rộng trong từng nghành của ngành kế toán thù, thì tức thì bay tiếng các bạn bắt buộc lý thuyết Xu thế trở nên tân tiến vào sự nghiệp của bản thân. Mà hoàn toàn có thể biện pháp tốt với tác dụng tuyệt nhất cất cánh giờ là ko kết thúc cải thiện kiến thức và kỹ năng cũng giống như tay nghề thao tác làm việc của chính mình qua các khóa đào tạo và huấn luyện kế toán nghỉ ngơi những trung chổ chính giữa.