Danh sách các công ty trong khu công nghiệp tràng duệ

  -  

Công ty cổ phần 4P Electronics

Tầng 2, PI dong Black lô đất LG, KCN Tràng Duệ - Huyện An Dương - Hải Phòng

Ngành nghề chính: Dạy nghề


*

Tòa nhà Supply Dong lô đất LG KCN Tràng Duệ - Huyện An Dương - Hải Phòng

Ngành nghề chính: Hoạt động trung gian tiền tệ khác


*

C.ty TNHH XD KONOIKE-Nhật Bản-TC g.thầu XD thuộc DA "cải tạo NM Kansai Felt VN" tại NX E5, Lô E KCN7

Nhà xưởng E5 lô E khu CN 7, KCN Tràng Duệ - Huyện An Dương - Hải Phòng

Ngành nghề chính: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác


*

Công Ty Cổ Phần Bao Bì Vlc

Lô D1 - Khu công nghiệp Tràng Duệ - Huyện An Dương - Hải Phòng

Ngành nghề chính: Sản xuất bao bì từ plastic


*

C.ty TNHH KOREA GEONJANG-Hàn Quốc TP gói thầu thi công HM cửa thép và công trình kim loại - DA LG...

Bạn đang xem: Danh sách các công ty trong khu công nghiệp tràng duệ

Lô CN2, CN3 KCN Tràng Duệ - Huyện An Dương - Hải Phòng

Ngành nghề chính: Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác


*

C.ty TNHH RESCON-Hàn Quốc thầu phụ gói thầu c.trình trang T.bị nhà bếp thuộc dự án XD nhà xưởng LG..

Lô CN2, CN3 KCN Tràng Duệ - Huyện An Dương - Hải Phòng

Ngành nghề chính: Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu


YEONG PYEONG Engineering Co., Ltd.-Hàn Quốc TH T.phụ gói thầu công tác sơn thuộc dự án LG Electronic

Lô CN2, CN3 KCN Tràng Duệ - Huyện An Dương - Hải Phòng

Ngành nghề chính: Hoàn thiện công trình xây dựng


CUBE E&C INC-Hàn Quốc TH T.phụ gói thầu công tác an toàn PKG kết cấu thép thuộc DA XD nhà xưởng LG..

Xem thêm: Capital Adequacy Ratio Là Gì, Tỷ Lệ An Toàn Vốn Tối Thiểu (Car) Là Gì

Lô CN2, CN3 KCN Tràng Duệ - Huyện An Dương - Hải Phòng

Ngành nghề chính: Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác


Dongsung Finetec Co.,Ltd thầu phụ TH việc thi công hạng mục tấm ốp thuộc công việc XD dự án NM LG...

Lô CN2, CN3 KCN Tràng Duệ - Huyện An Dương - Hải Phòng

Ngành nghề chính: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác


Công ty LG HAUSYS CO.,Ltd thầu phụ thực hiện hạng mục nhôm kính&sàn cho DA Nhà máy LG ELECTRONICS VN

Lô CN2, CN3 khu công nghiệp Tràng Duệ - Huyện An Dương - Hải Phòng

Ngành nghề chính: Hoàn thiện công trình xây dựng


Liên danh GS E&C/SERVEONE-Hàn Quốc- Thầu chính XD dự án nhà máy LG Electronics Việt Nam Hải Phòng

Lô CN2, CN3 - KCN Tràng Duệ - Huyện An Dương - Hải Phòng

Ngành nghề chính: Kiểm tra và phân tích kỹ thuật


DOOSUNG HEAVY INDUSTRIES CO., LTD-Hàn Quốc thầu phụ cho gói thầu XD kết cấu thép của NX số 2.....

Xem thêm: Quỹ Đầu Tư Mạo Hiểm Là Gì ? Top 6 Quỹ Đầu Tư Mạo Hiểm Nổi Bật Nhất Ở

Lô CN2, CN3 KCN Tràng Duệ - Huyện An Dương - Hải Phòng

Ngành nghề chính: Xây dựng nhà các loại


Liên danh GS E&C/SERVEONE-Hàn Quốc thầu chính TH công việc XD dự án NM LG Electronics VN Hải Phòng..

Lô CN2, CN3 KCN Tràng Duệ - Huyện An Dương - Hải Phòng

Ngành nghề chính: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác


Công ty cổ phần sơn Hải Phòng Số 2

Khu Công nghiệp Tràng duệ - Huyện An Dương - Hải Phòng