Damper Là Gì

  -  
a device that stops a piano string from making a sound, that can be stopped from working by pressing a key or pedal:


Bạn đang xem: Damper là gì

A damper, made of soft felt, presses against each string và prevents it from vibrating until it is wanted.
a metal plate in a chimney that can be moved khổng lồ control the flow of air & make the fire burn faster or more slowly:
The worker in the boiler room said he was just about to cthua the damper when the explosion took place.
 

Muốn học tập thêm?

Nâng cao vốn từ vựng của người tiêu dùng cùng với English Vocabulary in Use tự timhome.vn.Học những tự bạn cần giao tiếp một bí quyết tự tin.


*

*

*

*Xem thêm: Siren Head Là Gì ? Quái Vật Đầu Loa Này Có Đáng Sợ Hơn Slenderman?

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng phương pháp nháy lưu ban loài chuột Các tiện ích search tìm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập timhome.vn English timhome.vn University Press Quản lý Sự đồng ý chấp thuận Bộ nhớ và Riêng tư Corpus Các luật pháp áp dụng
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Anh Từ điển Người học Tiếng Anh Anh Essential Tiếng Anh Mỹ Essential
Tiếng Anh–Tiếng Pháp Tiếng Pháp–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Đức Tiếng Đức–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Indonesia Tiếng Indonesia–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ý Tiếng Ý-Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Nhật Tiếng Nhật-Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ba Lan Tiếng Ba Lan-Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Bồ Đào Nha Tiếng Bồ Đào Nha-Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Tây Ban Nha Tiếng Tây Ban Nha–Tiếng Anh
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt


Xem thêm: Bài Toán Quy Hoạch Tuyến Tính Dạng Chính Tắc, Quy Hoạch Tuyến Tính Tổng Quát Và Chính Tắc

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message